Поглед върху Святия Дух

Святият Дух е Духът на Бог. В миналото Той вдъхнови хора, които да напишат Библията. Той разяснява истината на хората и ги прави способни да я разберат. Той издига Христос. Той обяснява грях, правда и съдба, зове хората към Спасителя, извършва новорождението, изгражда християнския характер, утешава вярващите и дава духовните дарби, чрез които те служат на Бог в Неговата църква. Той запечатва вярващия за деня на крайното изкупление. Неговото присъствие в християнина е залогът на Бог да го доведе до размера на пълнотата на Христос. Той дава светлина и сила на вярващия и на Църквата в хвалението, евангелизирането и служението.

При това, братя, желая да разберете и за духовните дарби.

Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха.

Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух.

Дарбите са различни; но Духът е същият.

Службите са различни; но Господ е същият.

Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци.

А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.

Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух;

на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух;

на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.

А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.

І Коринтяни 1:11