Глава 2. „НЯМА ДА ДАМ СЛАВАТА СИ НА ДРУГ” (Исая 42:8)

Ако си малко предпазлив и малко резервиран да приемеш някои от нещата, на които се слага етикетът „действие на Святия Дух”, един от най-великите критерии, които мога да ти дам, е този: Святият Дух винаги ще прославя, винаги ще изявява, винаги ще проповядва, винаги ще издига Исус и само Исус!

Толкова много пъти съм искала да можех да бъда на голямата кръгла маса, когато Отец, Синът и Святият Дух излагаха плана за спасение на човечеството, да чуя от устата на Исус предложението да дойде и да вземе на Себе Си образа на човек. Всеки член на Троицата имаше определено участие в нашето спасение и аз почти мога да чуя как Святият Дух казва: „Аз ще бъда там, за да се заема с това, да прославя Исус на земята в сърцата на мъжете и жените.”

Никой никога не е хвалил и издигал така, както го прави Святият Дух, и Той издига само една личност – Исус Христос, Синът на Живия Бог. Ако никога не си спомниш друга моя дума, ако никога не прочетеш друга моя проповед, помни това, докато си жив: Когато Святият Дух изявява Неговата сила, Той винаги ще проповядва и прославя Исус, не нечия индивидуалност.

Всички ние сме виждали мъже и жени, вършещи религиозна работа, които вършат всичко на света само, за да донесат слава за себе си и за името си. Святият Дух не прославя човешка личност. Никога! Исус е този, Когото той прославя и Сам Исус бе Този, Който каза: „Като бъда издигнат от земята, Аз ще привлека всички при Себе Си” (Йоан 12:32).

Павел, могъщият духовен гигант, разбра това съвършено и едно от най-дълбоките неща, които той каза, се намира в І Тимотей 1:15: 

Исус Христос дойде на света да спаси грешниците, от които ГЛАВНИЯТ съм аз.

Въпреки великите духовни откровения на Павел и всичко, което той преживя, въпреки славното му познаване на нещата на Бог, той се считаше за най-малкия, за главния грешник. Той обяви себе си за нищо и никога не се опита да построи империя за себе си или да издигне себе си.

Това обяснява защо Святият Дух чрез този предал се съд издигна Исус и когато Исус беше издигнат, животът на много хора беше славно преобразен чрез силата на Бог. Тази е тайната за служението на Павел и за нашето лично свидетелство за Господ Исус Христос днес.