Глава 7. ДАРБАТА СЛОВО НА МЪДРОСТ

Нека да разгледаме някои от индивидуалните дарби на Духа, започвайки с тази, която хората смятат за най-великата от духовните дарби – слово на мъдрост. Бог е съвършена, абсолютна мъдрост и чрез тази дарба на Духа Той дава на човека част от Себе Си, част от нещо, което е абсолютно съвършенство.

Някои мислят, че тази дарба на мъдрост е природна дарба, посветена на служба на Бог. Тъй като всичката мъдрост идва от Бог, те твърдят, че освещаването на една природна дарба става духовно проявление. Но това не е така. Ако приемем, че това е истинското значение на словото на мъдрост, тогава всеки библейски учител може да заяви, че притежава тази първа и най-велика дарба на Святия Дух. По този начин е изключително трудно да се направи разлика между учител в неделното училище, който дава своето обяснение на урока, и опитен библейски тълкувател, правещ задълбочено изследване на важни доктринални истини.

Има други, които понеже не притежават някаква естествена мъдрост, чувстват, че имат тази чудесна дарба на мъдрост, предполагайки, че словото на мъдрост е способността да говориш мъдро, да бъдеш изкусен, да кажеш думата „на място”, да помагаш на онези, които имат нужда от съвет и напътствия. Ако това беше правилното значение на словото на мъдрост, тогава тази дарба се среща много по-често, отколкото сме предполагали. Има изключително много хора, много от скъпите деца на Бог, които са способни да помогнат със слово на други. Всъщност, всички ние като християни би трябвало да помагаме на онези, които имат проблеми или трудности.

Но внимавайте! Словото на мъдрост е божествено, свръхестествено откровение на ума за целта на Бог, предадено чрез Святия Дух. Има само Един, Който е съвършена мъдрост, само Един. Това е Всемогъщият Бог и включва всяка личност от Троицата: Бог Отец, Исус Христос Синът и личността на Святия Дух. Никой човек не притежава съвършена мъдрост. Дори и Соломон не можеше да твърди това.

Прочетете внимателно как Библията обявява тази дарба, наречена СЛОВО на мъдрост. Това е Божията мъдрост, дадена на човека. Тя може да се определи като дарба на словото на Божията мъдрост. Когато Бог разкрие Своята цел на някой човек, Той вече притежава слово на Божията съвършена мъдрост. Много по-различно от тази свръхестествена дарба на Святия Дух Бог желае да направлява вярващите в техните ежедневни работи, да им дава мъдрост, от която те се нуждаят в каквато и да е ситуация. Всеки ден от моя живот аз се моля за Божествена мъдрост. Но има дарба, която Святият Дух дава на някои хора, където това е буквално Мъдростта на Бог, дадена на човек, когато Бог му открива Своята цел. Това е свръхестествена дарба от Бог, а не прослава на естествената мъдрост или способностите на даден човек.

следваща глава Глава 8. ДАРБАТА ВЯРА