в момента четеш
Галгал Тамо Найду 

Резюме

Ние открихме чрез страниците на тази книга, че Църквата е на странство направлявано от директивите освободени от небесата. Божиите цели са разкрити на земята чрез средството на смяната на сезоните. Тези неща са познати като кайрос моменти, позволяващи сливането на духовни неща, за да се развият в Църквата, като по този начин направят наложително да се случи нагаждане и промяна. Връхната точка на тези божествени моменти причиняват нива на криза, което провокира отклик. В тези прецизни моменти, лидерите трябва да действат решително. Те трябва да се обградят с мъдър съвет. Галгал е мястото, което снабдява проницателен и мъдър съвет. Това е пътепоказател насочващ църквата да продължава по пътя на истината. Нещо повече, Галгал е лагера, където лидерите трябва да спрат в подготовка за следващата фаза от пътуването. Следващите точки обобщават принципите екстраполирани от Галгал, за да могат Църкви да превъзмогнат и прегърнат прехода в Апостолската реформация:

Първо, хората трябва да бъдат подготвени мисловно за следващия етап в тяхното пътуване. Мисловното преконфигуриране се извършва като се научим как да използваме пророческото помазание, за да подготви техните нагласи за пътя напред. Пророческото помазание премахва грешните понятия и представи (стари основи), които ще попречат на по-нататъшното пътуване. То дава виждане на слепите и осветяване на непросветените умове. Ако лидерите не реконструират нагласите на хората, тогава хората ще се намерят в полето на бездействието и бунта по отношение на Божиите цели.

Второ, лидерите трябва да установят апостолските принципи в основата на това, което се изисква от тях да изградят. Това включва процеса на градене чрез следване на божествения модел. Библията съдържа всички детайли за правилно градене. Чрез свързване със законно апостолско служение, лидерите въвличат духа на „мъдрия майстор строител“, който присъства, за да наблюдава строителната програма. Запомнете, апостолите и апостолските събрания изграждат хора, а не нещо друго. Ако хората са изградени чрез въвличане на божествена мъдрост (не мъдростта на света) тогава Христос ще стои на земята чрез тези „стълбове“.

Трето, ние разбрахме, че не може да има никакво придвижване напред в някой нов сезон без претърпяването на болезнения процес на обрязване. Само обрязаните имат препоръчителни писма да бъдат съществена част от Божието домочадие и те имат правото да възвестяват добрите новини на земята. Обрязаните са „новороденото“ общество от вярващи, които са оформили, по един образцов начин на земята, духа на истинска общност. Те са Божиите „послания“ написани и четени от света

Четвърто, кръста на Христос става центъра на всичко, което е направено. Усилията и труда на Църквата са просто резултат от Божията благодат. Без заслужаващата хвала работа на Христос нищо не може да угоди на Бог. Пасхата възпитава църквата с претекста, че победата е вече завършена и че Църквата може да служи от място на почивка.

Накрая, новите сезони носят, за Църквата, нови възможности. Галгал ни учи, че Бог иска да ядем от произведенията на земята. Програмата за завладяване упълномощава църквата да си върне своето полагащо й се място в света. За да дойде църквата до тази позиция на управление, тя трябва да прегледа начина, по който управлява финансите, тъй като библейската коректност в тази област е основна за едно буквално притежаване на земята.

 

Биография:

C.K. Barrett, The Signs of an Apostle. The Cato Lecture 1969,Paternoster Press, London, 1970

Kevin J. Conner, The Church in the New Testament. ConnerPublications, Blackburn, Victoria, Australia. 2nd Edition 1987

Kevin J. Conner, Interpreting the Book of Revelation, AcaciaPress, Victoria, Australia. 1995.

Jon Ruthven, On the Cessation of the Charismata, TheProtestant Polemic on Postbiblical Miracles. SheffieldAcademic Press, Sheffield, Australia, 1993

T. Austin Sparks. Prophetic Ministry. A Classic Study on theNature of a Prophet, Destiny Image Publishers, Shippensburg,PA, USA, 2000

Merril C Tenney, The Zondervan Pictorial Encyclopedia of theBible. Vol.2 D-G. The Zondervan Corporation, Grand Rapids,Michigan, 1975, 1976

Willem A. Van Gemeren, Interpreting the Prophetic Word. AnIntroduction to the Prophetic Literature of the Old Testament,Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1990

Spiros Zodhiates, Managing Editor Warren Baker, D.R.E. TheHebrew Greek Key Study Bible, New American StandardBible, AMG Publishers, Chattanooga, 37422, USA, RevisedEdition 1991

 

For further information about the ministry of
THAMO NAIDOO
and materials that are available by him,
you can call:
+27 (033) 390 4657 / 390 2524
or visit our website @ www.apostolicgate.org
or E-mail: trnaidoo@iafrica.com / rivlife@iafrica.com