Степени на вярата

Древните мъже, като Енох, Аврам и Самуил, познаваха Бога. Техните истории са ни водителство в живота, показвайки че вярата трябва да бъде всекидневна, практическа опора. В новия завет, това доверие продължава и се разширява. Исус ни е показал че състоянието на нашата душа е най-важното за нас.

Вярата може да следва процес като този:

  1. Вярване в нещо истинско. Вярване че има Бог. (И дявола вярва в същото нещо – Яков 2:19), но това е само началото.
  2. Вярването в човек е истинско. Много хора вярват, че Исус е добър човек. Но Той, претендира че е много повече от това – Спасителят на света!
  3. Вярването в Исус като пророк. Пророкът трябва да бъде чут и да чуем Христос се изисква време.
  4. Вярването в Божията сила. Много хора вярват че силата на Христос изцерява, но не Го  приемат за свой Господ и Спасител.
  5. Вярването, като доверие. Доверието прави вярата лична. Ние се доверяваме на хора, които са спечелили нашето доверие.
  6. Вярване в Христос. Това е истинската вяра, пълното ни себеотдаване – да Му позволим, да вземе власт над всяка област в нашия живот.
следваща глава Вярата на Авраам