Сегашно време на вярата

Прокаженият в новия завет видя че Христос изцеряваше хората. Срещайки Го, му каза: “Ако искаш, можеш да ме очистиш” (Матей 8:2). Не “Ако можеш, искаш”, но “Ако искаш, можеш”! Библията не е написана, за да ни разказва какво Бог може. Ние знаем, че Той е най мощния. Библията ни разказва какво Той ще направи. Лесно е да повярваме че Бог е направил нещо отдавна, но вярата в минало свършено време е празна – безполезна. Йоан писа за вярата в три времена – минало, сегашно и бъдеще. Той каза: “Благодат и мир да бъдат с вас от Него, Който е, Който беше и Който ще бъде….. и от Исуса Христа, Който е верния свидетел…..” (Откровение 1:4). Какъвто ще бъде, Такъв е и сега и винаги е Бил!

Бог, който създаде вселената не отиде в почивка, когато всичко беше направено! С това, което е направил тогава, ни показва Какъв е сега и Какъв ще бъде винаги – създаващ, действащ и добър. Творението, беше първото и най велико, от всички чудеса. Какъв е проблема за Бога да изцери глухи уши или слепи очи? Много хора смятат че Бог е закотвен в историята.

Неверието смята днешните чудеса за подозрителни. Чудесата в Библията бяха истински, но днешните са фалшиви. Днешните езици не могат да бъдат същите, като на Петдесетница. Бог отговори на молитва тогава но сега е случайност. Какво Исус отговаря на такъв песимист? “…Ако повярваш, ще видиш Божията слава” (Йоан 11:40).

следваща глава Разчупване чрез вяра