Разчупване чрез вяра

АБВ-то на вярата е нашето действие, Бог действа. Хората често се молят: “Изплзвай ме, о Господи,” но нищо не вършат. Вие не можете да очаквате “да чувствате” вярата, защото тя не е чувство. Просто вършете онова, което трябва да вършите, като знаете че не можете да успеете без помощта на Бога. Цялата Библия е написана за разрушаване на неверието и изграждане на нашето доверие в Бога. Тук има няколко стиха в Библията за разчупване чрез вяра: ”Не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си…” (Римляни 12:2).

“Ако повярваш, ще видиш Божията слава”(Йоан11:40). “И Авраам повярва в Бога и ……беше наречен Божий приятел” (Яков2:23). “…Като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка…” (Флипяни3:13, 14).

Ние говорим за “Големи вярващи” с “Велика вяра”, но някои  събития са ги вдъхновили и насърчили.  Те се възползват от определен случай, променяйки становището си и така вярата им скача от тъмнината в светлината. Вярването е като дете, стоящо на несигурно място, но без никакъв страх, защото неговия баща е готов да го хване. То се хвърля към целта за да бъде хванато. Исус никога не хвалеше хората – Той хвалеше тяхната вяра.

следваща глава Истинска вяра