Молитвата с вяра

Вяра без молитва е възможна. Всъщност, в Деяния 3, Петър и Йоан отиваха да се молят и изцериха сакат човек, по пътя, без да се молят за него. Но молитва без вяра е безполезна. Исус каза: ”Когато се молите, вярвайте”(Марка11:24). Като сме повярвали веднъж, можем ли да престанем да се молим? Неверието ли ни кара да се молим отново? Не! Молитвата с вяра създава особенна атмосфера, в която оставаме до получаване на отговора. “ Непрестанно се молете” (1 Солунци 5:17), означава –  не спирай!

Книгата на Яков дава два примера за упорити вярващи и молещи се  (Яков 5:7, 8;  5:11;  5:17, 18). Илия беше един, който с вяра очакваше дъжд, за който беше пророкувал. А другият беше Йов. Търпението на Йов не се изчерпа в страданията и той не показа колебание, и недоверие към Бога. Римляни 12:12 казва : ”Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни.”

следваща глава Вяра и страх