Истинска вяра

Истинската вяра означава да поставиш доверието си в нещо. То не е нито нелогично, нито “сляпо” доверие. Хората от този свят вярват в безбройни религии, теории, секти и култове, като повечето от тях не обещават нищо за вечността. Ние често казваме: ”Дръж ума си отворен. Не бъди догматик.” Какво те ползва това? Пътникът иска ли пилота да е с отворен ум, по време на полет, за да му повери съдбата си? Не е самоувереност да си сигурен че слънцето ще изгрее сутринта. По същият начин, християните са сигурни в Христос и неговите обещания.

Неверието в Бога е простимо, ако хората не знаят за Него. Но как може Бог да прости на тези, които знаят че Той изпрати своя Син да умре за тях и въпреки това не слушат? “…Как ще избягаме, ако пренебрегнем едно толкоз велико спасение?” (Евреи 2:3). Факт е че никой не го разбира, докато не срещне Исус.