Действие

Вярата е като жица носеща мощ, но не е мощ. Тя ни свързва с Източника на мощта – Небесния Бог. Много хора търсят мощ, чрез хиляди теории и методи. Някои вярващи християни също търсят мощта на Бога по съмнителни начини, като много дълга молитва или чрез докосването на “свещени реликви”. Учениците Му не намериха сила, по някакви тайнствени начини. Чрез смъртта и възкресението си, Исус ни даде достъп до Божествената мощ, от която се нуждаем. Това е простата вяра на обикновените хора, докоснати от Исус, а не мистична духовност. Христос каза: ”Аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез Мене!” (Йоан 14:6). Той е “единствения посредник, между Бога и човеците.” (1 Тимотей 2:5). Исус плати най-високата цена. Неговият последен вик на кръста е: ”Свърши се” (Йоан 19:30); Неговото дело е завършено, съвършено.

Евреи 6:1  и 9:14 говорят за ”мъртви дела”- добри дела, не произтичащи от вяра. А Яков 2:26 показва това от друга страна “а вяра без дела е мъртва”. Ако ние не поставим себе си в зависимост от Бога, нашата вяра не означава нищо. Делата оживяват чрез вяра и вярата оживява чрез дела.

“Следователно и ние, като сме обиколени от такъв облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита и с устояване нека тичаме на прилежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса – начинателят и усъвършителя на вярата ни” (Евреи 12:1, 2).