Вяра и страх

Има два вида страх Изход 20:20 ”…Не бойте се! Бог дойде да ви опита и за да има пред вас страх от Него, та да не съгрешавате.” Страхът от Бога е добър, като респект пред Неговото величие и ни прави Богоугодни. Без този страх, няма въздържане от зло. Ние се страхуваме от нещо, което изглежда по-голямо от нас.

В новия завет, думата страх обикновено означава фобия. Исус каза: ”Не бой се, но вярвай!” Един или два пъти е използвана друга дума “дейлос” , значението на която е страх от правосъдие или панически страх.

“Защото Бог ни е дал дух не на боязан, а на сила, любов и себевладение.” (2 Тимотей 1:7). Страхът и тревожноста са убийци, но вярата е противоотрова.

“Не бой се, само вярвай” (Лука8:50).

Вярата не е чувство. И в най-лошите обстоятелства, вярата ни освобождава от парализиращия ефект на страха. Ние побеждаваме.

следваща глава Вярата и дявола