Вярата на Авраам

Вярата променя тези, които променят света. Авраам беше първия човек, признат за покорен на Бога, чрез вяра. Поради вярата му, неговото име е останало в историята на света до наши дни. Той не повярва в традиционното (нещо несъществуващо)  или надявайки се за в бъдещето. Той просто ходеше с вяра в Бога. В Евреи 11:10 се казва: ”Защото очакваше градът, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.” Той имаше ново виждане, съвсем различно от кръвожадните времена, в които живееше. Авраам познаваше малка част от света, но добре познаваше живота. Когато Бог му говори, казвайки да напусне Ур Халдейски, без да знае къде отива, той послуша.

Защо Бог поиска от Авраам да пожертва Исак? Бог съвсем не искаше Исак да умре, но изпитваше нивото на израстването във вяра, на Авраам. Той показа безрезервна вяра и покорство. Както четем в Евреи, той повярва, че Бог може да възкреси Исак от мъртвите, ако е необходимо.

Но Бог задържа ръката му и демонстрира разбиране, в което няма място за кръвопролитие е Себе си “Богът на Авраам”!Вярата ни свързва с Бога! Исус каза:” И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и аз пред Отца ми.” (Матей 10:32).