Вярата и имената на Бога

Има много имена на Бога в Библията и всяко едно от тях осветлява различна част от Божия характер. В Матей 3:11, Исус е представен с името: ”Той ще ви кръсти със Святия Дух”. Друга вълнуваща фраза Го показва като Бог, който говори чрез Йоил казвайки: ”Ще излея Духът си на всяка твар” (Йоил 2:28).

Всяко от имената на Яхве  дадено чрез откровение, открива тайната на Бога и ни дава  основание за израстване на нашата вяра. Ето някои от имената Му показани по този начин:

Яхве Саваот – Господ снабдител.

Бог воюващ с народа си.

Яхве Ире – Господ промисля. (Битие 22:14).

Това преобразно изпълнява Авраамовото пророчество, че Бог ще промисли агне на мястото на Исак, но истинското изпълнение дойде, когато Бог даде Агнето за греховете на цялото човечество – Исус.

Яхве Рафа – Господ изцерява (Изход 15:26).

Яхве Ниси – Господ е мое знаме (Изход 17:15).

Той е Бог на победата.

Яхве шалом – Господ е мир (Съдии 6:24).

Шалом означава просперитет, добро здраве и спасение.

Яхве Тсидкену – Господ наша праведност (Еремия 23:6).

Това пророчество говори за Този който ще дойде – Исус.

Яхве Шама – Господ е там (Езекиил 48:35).

Той никога не пристига, Той винаги е там. Ние не можем да Го изпреварим. Исус каза: ”Където двама или трима са събрани в мое име, там съм и Аз” (Матей 18:20).

Такива имена на Яхве бихме могли да изброим много, защото Господ е всичко за всички. Принципът  е: Ако вярата ти е насочена винаги към Него, имената Му не се изчерпват никога.

следваща глава Божията воля