Вярата и дявола

Откакто сатана се възгордя, искайки да придобие почит равна на Бога (описано в Исая 14:12-15), със стремеж да доминира, оттогава човечеството започна да му изглежда като лесен обект за манипулиране. Но във вечния план на Бога ”Бог избра немощните неща на света, за да посрами силните…” (1 Коринтяни 1:27). Сатана продължава със стремежите си и до ден днешен. Между неговите стратези е окултът, с всичките си манифестации. На всичките тези опасности, християните противопоставят щита на вярата. Разбира се, сатана ще се опитва да ни отклонява от този щит, защото без вяра  ние му даваме възможност да ни навреди.

Има християни, които изглежда че познават повече демоните, отколкото Исус. Сатана обича да ни безпокои с манифестации на демони, но нито в изгонването им, нито в изцерението е цялото евангелие. Ние следваме примера на Исус в тези неща и Неговата мисия беше да проповядва Божието царство. Той ни предупреждава в Лука10:20 ”Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се за дето имената ви са записани на небесата!”. Разбира се, окултът не е “корена на всяко зло”, това е “любовта към  парите” (1 Тимотей 6:10). 1 Петрово 5 повтаря това и ни казва още: ”Съпротивете се (на сатана), стоейки твърди във вярата…”. Битката е в нас! Ние побеждаваме дявола, като се пазим с щита на вярата, противопоставяйки му доверието си  в Бога и не му даваме място в живота си. “Защото всичко що е родено от Бога побеждава света и тая победа е спечелила нашата вяра” (1 Йоан 5:4).

следваща глава Моят Бог