Вярата и Божиите обещания

Вярата е само основа за възможна връзка. Ние вярваме в някого, защото го познаваме. Библията ни показва кой е Бог. Той ни даде своето Слово , правейки 7874 обещания в него! Много от тях са спонтанни като: “Додето съществува земята, сеитба и жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат” (Битие8:22). Други от тях са само насоки. “Искайте и ще получите “ (Йоан 16:24).

Упражняването на вярата в молитва, е дейност, напомняща ни, че нашето здраве зависи от Бога. Чрез молитвата Бог ни прави свои съработници. Ние искаме – тогава Той разрешава. Бог е планирал това коопериране: ”И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя” (Йоан 14:13). Това обещание е за пълната Божия воля.

Ние говорим на Бог в молитва и Бог ни говори, когато пожелае. Той разкрива своята воля за всеки от нас. Не е нужно да Го молим за това. Целта на молитвата е да се свържем с Неговата воля. И тогава Той бърза да отговори.Ние не можем да “извием ръцете” на Бога чрез бързане или чрез внушителен брой застъпници. Както Яков казва: ”Вие нямате, защото не искате от Бога. Когато искате, не получавате, защото искате с грешни мотиви за да угодите на себе си…” (Яков4:2). Ако нашето сърце ни изобличава, не получаваме отговор.

следваща глава Степени на вярата