Вярата златния дар

Вярата в Христос е различна от всеки друг вид вяра. Такава вяра няма в Стария завет. В Новия завет, вярата означава вярване в “нещо ново” – в Христос. Тя означава приближаване към Него в доверие и любов. Тя е прегръдка. Тази любовна прегръдка между човека и неговия Създател, е възможна само чрез Христос. Никой, в дните на Стария завет не би могъл да мисли за такова нещо. Бог е Дух, друг вид съществуване и приближаването до Него не е възможно, освен със страх и трепет. Само една книга в Стария завет докосва сърцето с ново преживяване – “Песен на песните” – любовна лирика, която събира всички думи за върховна любов в една фраза: ”Аз принадлежа на моя любим и моят любим принадлежи на мен” (Песен на песните 6: 3). Това е отношение към Бог, Когото никой не е разбрал до идването на Христос.

Срещайки се лице в лице с Неговата реалност, обикновените хора в евангелията, изведнъж познаха че Той е Спасителя – внезапно откровение, последвано от пълно посвещение.  Исус е източникът на вяра. Той каза: “Никой не идва при Отца освен чрез мене” (Йоан14:6). Той не показа друг път. Само Христос е Пътя!

следваща глава Сегашно време на вярата