Вярата възпламенител

Вярата няма обем нито тегло, защото тя е това, което вършиш. Исус говори:  “вяра, колкото малко синапено зрънце” (Лука17:6), като за нещо мъничко но с огромни възможности. И така той говори за вярата, като за възпламенител. Мъничката вяра е проводник на страхотна мощ, генерирана в още по голяма, достигаща до нас. Без нея, всеки опит да черпим от тази мощ е безполезен.

Като вярващи, ние знаем какво вярваме и в Кого вярваме. Вярването ни е изпитано. Вземайки Божието Слово, като ценност за нас, приемайки го с Неговия Божествен авторитет, ние влизаме в контакт с Него. Вярата е връзка с Бога. Тя е енергията от небето течаща към света. Величието на Бога в делото на Христос (Божието Слово) – всичко това е в небето, но без тази мъничка вяра, като възпламенител, никой не може да се възползва от него. Кръгът е разчупен.  Веднъж създал връзката, възпламенителят не може да помогне, но показва ефекта на надигащата се чрез него мощ. Тя разгорещява! Прави ни динамични, темпераментни, развълнувани!

следваща глава Вярата златния дар