Божията воля

Фразата “Аз ще” се повтаря около 4000 пъти в писанието. Бог го казва много повече от всички други взети заедно. В новия завет, почти всичко е казано от Исус. Той казва точно какво ще направи. Христос додето да изпълни “волята” на Отца си, защото Неговата воля е върховната воля. Когато Исус каза “искам” на прокажения, това показа каква е неговата воля. Неговата воля е добра, милостива, позитивна. Библията изявява Вечната Божия воля. Ние знаем какво Бог върши. Той е Бог на действието, не като безбройните други богове, които не вършат нищо. Да имаш вяра в Бога  означава, да имаш вяра в един действен Бог.

Когато Бог казва “Аз ще”, Той прави завет. Виж в Битие 9:8-10”После Бог говори на Ноя и на синовете му с него, казвайки: “Вижте аз поставям завета си с вас и с потомството ви подир вас, и с всяко живо що е с вас….”, това е твърдо и безусловно решение. Божите “Аз ще” са доброволни и спонтанни решения. Никой не Го принуждава за тях и те остават твърди и безусловни.  Много от изискванията на Исус са свързани с моментален подарък. Той каза: ”Елате при мене…. и аз ще ви успокоя” (Матей 11:28). “Аз ще ви направя ловци на човеци” (Матей 4:19). Има големи “Аз ще”- в Йоан 14:16 “Аз ще поискам от Отец и Той ще ви даде друг Утешител.”  Денят на Петдесятница беше израз на суверенната Божия воля. Учениците не Го молеха за това. Той каза, че ще го направи и го направи. Господ каза:”Аз ще изградя моята църква” и Той го прави сега и ще го изпълни.