Божието присъствие

“Аз съм алфа и омега” казва Господ Бог, “Който е, Който беше и Който ще бъде – най-мощния” (Откровение 1:8). Думите “Който ще бъде”, съдържат две благословения – това че Исус идва отново и това че Бог ни придвижва във времето с постоянна, благодатна мощ. Неговото идване означава присъствие. Бог никога не ни посещава. “Аз съм” е винаги тук. Ние сме постоянно в Неговото присъствие, а не само когато се молим. Исус го е казал ясно, когато обеща: ”Никога няма да ви оставя, нито забравя!”.

В Йоан 14:18 Исус казва: ”…ще дойда при вас.”. Това е сегашно време – “Аз идвам при вас” и Той включва Отец и Святия Дух в стих 23”… ако някой ме люби …. Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.”. Присъствието Му обхваща целия свят. Бог е постоянно в действие и винаги е бил в действие, и очаква от нас същото” …Отец ми работи до сега и аз работя” (Йоан5:17).

следваща глава Действие