Съдържание Цялата книга на една страница

ЧАСТ I – ЕСХАТОЛОГИЯ НА ГОСПОДСТВО

Тук ще седнеш въплътен, и ще царуваш тук –
И Господ, и човек, и Божи, и човешки син,
Помазан за вселенски цар. Аз цялата си власт
на тебе ще предам – царувай вечно и сияй
в достойнствата си и бъди върховен суверен
на всички княжества, престоли, власти и държави.
Пред теб коляно ще превият всички – на небето
и на земята и дълбоко под земята – в ада.

Джон Милтън, Изгубеният рай [3.315-22]
превод проф. Александър Шурбанов
София: изд. „Народна Култура“ 1981

Когато слънцето е изгряло, тъмнината вече не царува; каквото и да е останало от нея, бива изгонено. Така също сега, когато Божественото явление на Божието Слово се е състояло, тъмнината на идолите вече не царува, и всички части на света във всяка посока биват осветени от Неговото учение.

Св. Атанасий, За Въплъщението [55]

следваща глава 1 - НАДЕЖДАТА