Част 2 – Глава VІІ

Сет се жени за Аклия. Адам доживява да види внуците и правнуците си.

 

1. Когато нашият баща Адам видя, че сърцето на Сет е съвършено, той пожела да го ожени за да не би врагът да се появи отново и да го победи. 2. Адам каза на сина си Сет: “Искам, сине мой, да се ожениш за сестра си Аклия, сестра и на Авел. Нека тя носи децата ти, които да напълнят земята както Бог ни обеща. 3. Не се страхувай, сине мой, това не е безчестие. Искам да се ожениш за да не може врагът да те победи.” 4. Все пак Сет не искаше да се ожени. За да се подчини на баща си и майка си, не каза нищо. 5. Така Адам го ожени за Аклия. Сет беше на 15 години. 6. Когато стана на 20, вече имаше син и го нарече Енос. После имаше и други деца. 7. Енос порасна, ожени се и стана баща на Кенан. 8. Кенан също порасна, ожени се и имаше син Маалалеил. 9. Тези бащи се родиха докато Адам беше жив и живееха в пещерата на съкровищата. 10. Тогава дните на Адам станаха 930 години, на Маалалеил – 100 години. Когато Маалалеил порасна, обичаше да се моли, да пости и докато се трудеше усилено, краят на баща ни Адам наближаваше.

следваща глава Глава VІІІ