Част 1 – Глава І

Скръб връхлита семейството. Каин се жени за Лулува и те се преместват.

 

1. Когато Лулува чу думите на Каин, тя заплака и отиде да извика майка си и баща си. Каза им как Каин е убил брат си Авел. 2. Тогава всички заплакаха високо. Гласовете им се извисиха, удряха лицата си, посипваха с пепел главите си и късаха на парчета дрехите си. После излязоха и отидоха до мястото където Авел беше убит. 3. Намериха го умрял, легнал на земята. Зверове го бяха наобиколили и затова плачеха и викаха. Заради неговата невинност, от тялото му се носеше ухание на сладки билки (приятен мирис). 4. С лице обляно в сълзи, Адам взе тялото и го занесе в пещерата на съкровищата. Там го положи и го намаза с благоуханни подправки и смирна. 5. След това го погребаха и тъгуваха 140 дни. Авел беше на 15 години и половина, а Каин на 17 години и половина. 6. Когато траурът по Авел свърши, Каин се ожени за сестра си Лулува без разрешението на майка си и баща си. Те не можаха да му попречат защото сърцата им бяха тъжни. 7. Той слезе в подножието на планината, далеч от градината и близо до мястото където уби брат си. 8. Там имаше плодни дръвчета и гора. Сестра му му роди деца, които на свой ред постепенно се умножаваха докато изпълниха мястото. 9. Адам и Ева не се събраха 7 години след смъртта на Авел. След това Ева забременя. Докато носеше детето, Адам й каза: “Ела, нека вземем жертва, да я принесем на Бога и да Го помолим да ни даде добро и честно момче, с което ще се утешим и ще го оженим за сестрата на Авел.”

10. Приготвиха жертва и я занесоха на олтара. Пренесоха я на Бога, започнаха да Го умоляват да я приеме и да им даде потомък. 11. Бог ги чу и прие жертвата им. Тогава тримата с дъщеря си Му се поклониха и се върнаха в пещерата на съкровищата. Поставиха вътре лампа за да свети през нощта и през деня пред тялото на Авел. 12. Адам и Ева продължиха да постят и да се молят докато дойде време Ева да роди. Тя каза на Адам: “Искам да отида до скалната пещера и там да родя.” 13. Той каза: “Върви и вземи със себе си дъщеря си за да чака с теб. Аз ще остана в пещерата до тялото на сина си.” 14. Тогава Ева послуша Адам и двете с дъщеря й си тръгнаха. Адам остана в пещерата на съкровищата.

следваща глава Глава ІІ