Глава V

Дяволът рисува пред Сет великолепна картина за да й се наслаждава в мислите си.

 

1. Когато Сет стана на седем години, вече знаеше кое е добро и зло и беше последователен в постенето и молитвите. Прекарваше нощите си като умоляваше Бога за прошка и милост. 2. Също така постеше когато, за разлика от баща си, всеки ден правеше жертвоприношения. Лицето му беше чисто като на Божи ангел. Имаше добро сърце, запазило най-прекрасните качества на душата му. Затова принасяше жертвите си всеки ден. 3. Бог беше доволен от тях, също както от неговата чистота. Така, когато Сет беше на 7 години продължаваше да слуша майка си и баща си и да върши Божията воля.

4. Когато свърши жертвоприношението си, той слезе от олтара. Тогава се появи сатана като хубав ангел, искрящ в светлина: в ръката му имаше жезъл от светлина и беше опасан с пояс от светлина. 5. Той поздрави Сет с прекрасна усмивка и започна да го примамва с любезни думи: “О, Сет, защо живееш в тази планина? Тя е дива, пълна с камъни и пясък, с дървета, които не дават добри плодове; необитавана пустиня, без градове. Това не е добро място за живот. Тук има само горещина, умора и изтощение.” 6. После каза още: “Ние живеем в хубави места, в друг свят, различен от тази земя. Нашият свят е от светлина и нашето положение е от най-добрите; жените са по-красиви от всички. Бих искал, о, Сет, да се ожениш за една от тях. Виждам, че си достоен да избираш, но в тази земя няма нито една жена, която да е достатъчно добра за  теб. Освен това, в тази земя живеят само пет души. 7. В нашия свят живеят много мъже и неомъжени жени, по-хубави една от друга. Затова искам да се преместиш оттук за да можеш да видиш роднините ми и да се ожениш за която поискаш. 8. Тогава ще живееш близо до мен и ще имаш мир. Ще бъдеш изпълнен с великолепие и блясък като нас. 9. Ще останеш в нашия свят и ще си починеш от този свят и нещастията. Няма никога вече да се чувстваш слаб и изтощен; няма да принасяш жертви, нито да просиш милост; защото няма да вършиш вече грях и страстите ти няма да те владеят. 10. Ако се вслушаш в това, което ти казвам, ще се ожениш за една от дъщерите ми, защото за нас това не е грях, нито се счита за животинска похот. 11. Това е така защото в нашия свят няма Бог, а всички ние сме богове. Всички сме от светлината, небесни, мощни, силни и славни.”

следваща глава Глава VІ