Глава VІІІ

Необикновените последни думи на Адам. Той предрича потопа, призовава потомците си към доброто, разбулва някои тайни на живота.

 

1. Когато нашият баща Адам видя, че наближава краят му, извика сина си Сет. Той отиде при него в пещерата на съкровищата и Адам му каза: 2. “Сет, сине мой, доведи децата си и децата на техните деца за да ги благословя преди да умра.” 3. Когато Сет чу думите на баща си, той си тръгна; порой от сълзи заля лицето му, събра децата си и техните деца, и ги заведе при баща си. 4. Когато Адам ги видя, застанали около него, той се разплака защото трябваше да се раздели с тях. 5. Щом го видяха да плаче, те всички заедно заплакаха и паднаха по лице на земята. “Как ще се разделиш с нас, татко? Как ще те приеме земята и ще те скрие от очите ни?” Така плакаха и с тези думи го оплакваха. 6. Адам ги благослови и след това каза на Сет: 7. “О, Сет, сине мой, ти познаваш този свят; пълен е с мъка и умора. Знаеш всичко, което ни сполетя в следствие на нещастията ни. Затова, с тези думи ти заповядвам: да пазиш невинността си, да бъдеш чист и честен, да вярваш в Бога. Не се уповавай на проповедите на сатана, нито на това, че ти се показва по различни начини. 8. Обаче спазвай заповедите, които сега ти давам. После ги предай на Енос и нека той ги даде на сина си Кенан, а Кенан – на Маалалеил. Нека тази заповед остане завинаги в живота на децата ти. 9. Сет, сине мой, когато умра, вземи тялото ми, завий го със смирна, алое, касия и ме остави в тази пещера, където са всички знаци от градината на Бога. 10. Сине мой, в бъдеще ще има потоп, който ще залее всичко. Ще се спасят само 8 души. 11. Нека тези твои потомци изнесат тялото ми от пещерата. Когато го вземат, най-възрастния между тях да каже на децата си да поставят тялото ми на един кораб докато потопът свърши и напуснат кораба. 12. Тогава ще вземат тялото ми и скоро след като се спасят от водата, ще го положат в средата на земята. 13. Тъй като то ще лежи в средата на земята, Бог ще дойде и ще спаси целия ни род. 14. Сега, сине мой, застани начело на хората си; грижи се и бди над тях със страх от Бога. Води ги в правия път. Заповядай им да постят за Бога и им кажи, че не трябва да се вслушват в думите на сатана за да не ги унищожи. 15. Отдели твоите деца от децата на Каин и не им разрешавай да се смесват с тях, нито да говорят или да живеят като тях.

16. Тогава Адам благослови Сет и децата. 17. Обърна се към сина си Сет и жена си Ева и им каза: “Пазете златото, тамяна и смирната, които Бог ни даде защото в идващите дни потоп ще залее цялото творение. Тези, които ще влязат в кораба, ще вземат със себе си златото, тамяна и смирната заедно с тялото ми и ще ги поставят в средата на земята. 18. Дълго време след това градът, в който ще бъдат намерени, ще бъде плячкосан. Когато това се случи, някой ще се погрижи за плячката, както и за златото, тамяна и смирната. Никое от тези неща няма да се изгуби докато Словото на Бога не дойде на земята като човек. Тогава царе ще ги вземат и ще ги предложат на Него; златото – като символ на това, че Той е цар; тамянът – като символ, че е Бог; смирната – като символ на Неговите страдания. 19. Златото освен това е символ на победата Му над сатана и всичките ни врагове; тамянът е символ на възкресението Му от мъртвите и извисяването Му над всичко земно и небесно; смирната е символ на горчивата жлъчка, която ще изпие и адските мъки от сатана, които ще изпита. 20.Ето Сет, сине мой, аз ти разкрих тайните, които Бог ми откри. Спазвайте заповедите ми – ти и твоите хора.”

следваща глава Глава ІХ