Глава ІV

Адам вижда сатана такъв, какъвто е в действителност.

 

1. Тогава Бог заповяда на сатана да се покаже на Адам в истинския си отвратителен образ. 2. Когато Адам го видя, той се уплаши и разтрепери от вида му. 3. Бог каза на Адам: “Погледни този дявол, неговия ужасен вид и знай, че това е този, който те накара да паднеш от светлина в тъмнина, от мир и почивка в мъка и нищета. 4. Погледни го, Адаме и виж, че го държа вързан в твое присъствие, неспособен да избяга! Затова ти казвам, не се страхувай от него; от сега нататък внимавай и се пази от това, което може да ти стори.” 6. Бог изгони сатана от Адам, а на него даде сили и успокои сърцето му като му каза: “Слез в пещерата на съкровищата и не се разделяй с Ева; Аз ще обуздая във вас животинската похот.” 7. От този момент Адам и Ева се освободиха от нея и се радваха на спокойствие по заповед на Бога. Той обаче не направи същото за никой друг от потомството му. 8. Адам се поклони на Бога защото го освободи и уталожи страстите му. Слезе от покрива на пещерата и живя с Ева както преди. Това сложи край на 40 дневната им раздяла.

следваща глава Глава V