Глава ІІ

Адам и Ева имат трети син.

 

1. Ева роди съвършен син: с хубаво телосложение и красиво лице. Хубостта му беше като на баща му Адам и дори още по-голяма. 2. Когато го видя, Ева се успокои и остана в пещерата 8 дена. Тогава изпрати дъщеря си при Адам за да му каже да дойде, да види детето и да му даде име. Тя обаче остана до тялото на брат си докато Адам се върне. 3. Когато Адам отиде и видя колко добре изглежда момчето – хубостта му, съвършеното му тяло, той се утеши и се зарадва. Нарече го Сет, което означава: “Бог чу молитвите ми и ме избави от нещастието ми”. Името му означава още “могъщество и сила.” 4. След като му даде име, Адам се върна в пещерата на съкровищата, а дъщеря му – при майка си. 5. Ева остана в нейната пещера до четиридесетия ден. Тогава се върна при Адам и доведе сина и дъщеря си. 6. Отидоха до реката от вода, където Адам и дъщеря му се изкъпаха заради мъката си по Авел. Ева и бебето се умиха за да се очистят. 7. После се върнаха и направиха жертвоприношение за бебето на планината. Бог го прие, изпрати благословенията си върху тях и Сет и те се върнаха в пещерата на съкровищата. 8. Адам не влезе повече при жена си и не им се родиха повече наследници освен Каин, Лулува, Авел, Аклия и Сет. 9. Сет растеше висок и силен и започна да пости и да се моли ревностно.

следваща глава Глава ІІІ