Глава ІІІ

Сатана се появява като хубава жена за да изкушава Адам. Казва му, че е още млад: “Прекарвай младостта си във веселие и удоволствия.” Различните превъплъщения на сатана.

 

1. Сатана завидя на баща ни Адам за раздялата му с Ева и седем години след това се опита да го накара отново да заживее с нея. 2. Адам се качи върху покрива на пещерата на съкровищата. Той спеше там всяка нощ, но когато беше светло слизаше в пещерата за да се моли и да получава благословения в нея. 3. Когато настъпваше вечерта той се качваше на покрива й където спеше, като се страхуваше, че сатана може да го победи. И той продължи така сам 39 дни. 4. Тогава сатана, който мрази всяко добро, виждайки Адам така самотен да се моли и пости, си появи до него в образа на хубава жена. Тя дойде, застана пред него в нощта на 40-ия ден и му каза: 5. “О, Адаме, когато живееше в тази пещера ние имахме голям мир, молитвите ти достигаха до нас и бяхме спокойни за теб. 6. Сега обаче, о, Адаме, когато излезе за да спиш на покрива ние се страхуваме за теб и изпитваме голяма болка от раздялата ти с Ева. Когато беше на покрива на пещерата, молитвата ти отново се изля и сърцето ти блуждаеше. 7. Когато обаче беше в пещерата, молитвата ти беше като огън; тя стигаше до нас и ти не намираше спокойствие. 8. Аз също тъгувах за децата ти, които са отделени от теб. Мъката ми заради убийството на Авел е голяма. Той беше праведен и за такъв човек би тъгувал всеки. 9. Аз обаче се зарадвах за раждането на Сет. Все пак тъгувах много за Ева защото ми е сестра. Когато Бог те приспа дълбоко и я извади от теб, Той извади и мен. Бог издигна нея като я постави до теб, а мен постави по-долу. 10. Аз се радвах, че сестра ми е с теб. Бог обаче вече ми беше обещал: “Не тъгувай; когато Адам се раздели с Ева и се качи на покрива на пещерата, ще те изпратя при него, той ще се ожени за теб и ще му родиш като Ева 5 деца.” 11. И ето сега, Божието обещание се изпълни защото Той ме изпрати при теб за да се оженим. Ако се ожениш за мен, ще ти родя по-добри и чисти деца от Ева. 12. Ти си същия като преди, дори по-млад. Не трябва да тъгуваш в този свят, а да прекарваш младостта си във веселие и удоволствия. Дните ти са малко, а изпитанията – големи. Бъди силен, завърши дните си на земята веселейки се. Аз ще ти се наслаждавам, а ти ще се радваш с мен по този начин без страх. 13. Стани сега и изпълни заповедта на Бога.” Тя се приближи до Адам и го прегърна. 14. Когато Адам видя, че ще бъде завладян от нея, страстно се помоли на Бога да го спаси от нея. 15. Тогава Бог изпрати Словото Си при Адам и му каза: “О, Адаме, това е същият, който ти обеща божественост и величие; той не е благосклонен към теб. Веднъж ти се представя като жена, друг път като ангел. В други случаи идва като змия или като бог. Всичко това върши за да унищожи душата ти. 16. Тъй като разбирам сърцето ти, Аз съм те спасявал много пъти от ръцете му, за да ти покажа, че съм милостив Бог, който ти желае доброто и не иска да те унищожи.”

следваща глава Глава ІV