Глава ХV

Потомците на Адам продължават да пазят пещерата на съкровищата като семейна гробница.

 

1. След смъртта на Енос, Кенан, праведен и невинен, застана начело на хората си както му беше поръчал баща му. Продължаваше да служи и пред тялото на Адам в пещерата на съкровищата. 2. Когато навърши 910 години, го нападнаха страдания и болки. Когато наближаваше да умре, всички бащи заедно с жените и децата си дойдоха при него и той ги благослови. Закле ги в кръвта на праведния Авел: “Нито един от вас да не напуска святата планина и да не се сприятелява с децата на убиеца Каин.” 3. Маалалеил, първородният му син, прие тази заповед от баща си, който, след като го благослови, умря. 4. Тогава Маалалеил балсамира тялото му с благоуханни подправки и го положи в пещерата на съкровищата при бащите им. Принесе жертви според обичая на предците им.

следваща глава Глава ХVІ