Глава Х

“Адам беше първият …”

 

1. Когато свършиха молитвата, Божието Слово дойде и ги утеши. 2. После принесоха жертви за себе си и за Адам. 3. Когато свършиха, Словото на Бога дойде при най-възрастния от тях – Сет и му каза: “О, Сет, Сет, Сет. Бях с баща ти, ще бъда и с теб докато изпълня обещанието, което му дадох. Аз му казах: “Ще изпратя Словото Си и ще спася теб и потомците ти.” 4. Пази заповедта на баща си Адам и отдели децата си от тези на Каин.” 5. И Бог оттегли Словото Си от Сет. 6. Тогава Сет, Ева и децата им слязоха от планината в пещерата на съкровищата. 7. Адам беше първият, който умря в Едем, в пещерата на съкровищата; само синът му Авел беше умрял преди него, но той беше убит. 8. После всички деца на Адам станаха и принасяха жертви за него 140 дни.

следваща глава Глава ХІ