Глава ХІІ

Делата на семейството на Сет. Неговата смърт, водачеството на Енос; странстването на прокудените от семейството на Адам.

 

1. Праведният Сет повика сина си Енос, неговия син Кенан, а също и Маалалеил. Каза им: 2. “Тъй като наближава краят ми, искам да построя покрив над олтара, на който принасяме жертви.” 3. Те послушаха заповедта и излязоха. Работиха здраво и построиха красив покрив. 4. Сет си мислеше, че това, което направиха, ще донесе благословение за децата му. Искаше да направи жертва за тях преди да умре. 5. Когато завършиха строежа на покрива, той им заповяда да направят жертвоприношение. Те работиха усърдно и донесоха жертвите на баща си Сет, който ги принесе на олтара. Помоли Бог да ги приеме, да има милост към душите на децата му и да ги пази от ръцете на сатана. 6. Бог прие жертвите и изпрати благословения върху Сет и децата му. Тогава Бог му обеща: “В края на големите пет и половина дни, както обещах на теб и на баща ти, ще изпратя Словото Си и ще ви спася.” 7. Тогава Сет, децата и внуците му се събраха и слязоха от олтара. Отидоха в пещерата на съкровищата, молиха се и се благословиха и помазаха в тялото на баща си Адам. 8. Сет остана още няколко дена в пещерата и настъпиха предсмъртните му страдания. 9. Тогава при него дойдоха за да ги благослови: първородният му син Енос, неговият син Кенан, синът му Маалалеил, синът му Яред, както и синът на Яред – Енох, заедно с жените и децата си. 10. Сет се помоли за тях, благослови ги, закле ги в кръвта на Авел и каза: “Моля се за вас, деца мои, никой от вас да не напуска тази чиста и свята планина; 11. да не бъдете приятели с децата на Каин, грешник и братоубиец, защото, деца мои, вие знаете, че избягахме от него и от целия му грях като убиец на Авел.” 12. След като каза това, Сет благослови Енос, първородния си син и му заповяда с чисто сърце да служи пред тялото на нашия баща Адам през целия си живот и понякога да ходи при олтара, който Сет беше построил. Заповяда му да се грижи за хората си праведно, справедливо и непорочно. 13. Тогава крайниците на Сет се отпуснаха, ръцете и краката му останаха без сила, а устата му загуби способност да говори. Той издъхна един ден след като навърши 920 години, на 27 ден от месец Авив. Енох беше на 20 години. 14. Приготвиха внимателно тялото на Сет и го балсамираха с благоуханни билки. Положиха го в пещерата на съкровищата, от дясната страна на Адам и бяха в траур 40 дена. Принесоха дарове за него, както бяха направили за Адам. 15. След смъртта му, Енос се издигна начело на хората и ги управляваше праведно и справедливо, както му заповяда баща му. 16. Когато Енос стана на 820 години, Каин вече имаше много потомци; те се женеха често, отдадени на животинска похот и напълниха земята, която беше под планината.

следваща глава Част 3 - Глава ХІІІ