Глава ХІХ

Децата на Яред се заблуждават.

 

1. Тогава Бог му откри отново обещанието, което беше дал на Адам. Обясни му значението на 5500 години и тайната за идването Си на земята. 2. Бог каза на Яред: “Колкото до огъня, който взе от олтара за да запалиш лампата, нека остане вътре и да осветява телата; не го изнасяй от пещерата докато тялото на Адам е там. 3. Пази огъня в лампата и не напускай пещерата докато не получиш заповед чрез видение, а не чрез появяване на живо. 4. Заповядай отново на хората си да не се сприятеляват с децата на Каин и да не научават пътищата им, защото Аз съм Бог, който не обича омразата и несправедливите дела.” 5. Бог заповяда още много неща и благослови Яред. После отдръпна Словото Си. 6. Яред се приближи, взе огън, отиде в пещерата и запали лампата. След това предаде на хората си заповедите на Бога. 7. Това се случи когато Яред беше на 450 години. Имаше и други чудеса, които не са записани, за да не се удължава този разказ. 8. Яред продължи да учи децата си още 80 години. След това те започнаха да престъпват заповедите на Бога, които им беше предал и да вършат много неща без да се съветват с него. Започнаха да слизат от планината един след друг и да се смесват с децата на Каин в нечисти приятелства. 9. По какви причини се случи това, ще ви разкрием сега.

следваща глава Глава ХХ