Глава ХХІІ

Само трима праведни мъже остават на земята. Злото поведение на хората преди потопа.

 

1. Енох спазваше заповедта на баща си и продължаваше да служи в пещерата. 2. Това беше същия Енох, на когото се случиха много чудни неща и който написа книга. 3. Децата на Сет се отклониха заедно с жените и децата си. Когато Енох, Матусала, Ламех и Ной видяха това, страдаха защото децата им се бяха заблудили. Плакаха и търсиха Божията милост за да ги предпази и да ги извади от това зло поколение. 4. Енох продължаваше да служи на Бога 385 години и беше разбрал чрез Божията благодат, че Бог възнамерява да го вземе от земята. 5. Тогава каза на сина си: “Сине мой, знам, че Бог има намерение да изпрати потоп на земята и да унищожи творението. 6. Ти си последният, който управлява хората на тази планина защото няма да ти останат потомци.” 7. Енох им каза още: “Пазете душите си, живейте в страх от Бога и Му служете. Покланяйте Му се в праведност, чистота, невинност, разум.” 8. Когато Енох каза и последната си заповед, Бог го пренесе от планината до земята на живота, където са домовете на праведните и избраните. Това е раят, изпълнен с радост. Пренесе го в лъч от светлина, която е отвъд тази на света. Това е Божията светлина, която изпълва целия свят, но никой не може да я побере. 9. Тъй като Енох беше в Божията светлина, смъртта не можеше да го достигне, докато Бог не реши той да умре. 10. Само трима от предците ни останаха на святата планина: Матусала, Ламех и Ной. Всички останали слязоха от нея и паднаха в грях заедно със синовете на Каин. Заради греха си те не са допуснати обратно.

***