Глава 8 – Власт над демоничните духове, а не над човешката воля

Макар че имаме власт над демоничните духове, ние нямаме власт над хората или над волята им. Често пъти грешим, като си мислим, че имаме такава власт.

Имаме власт над демоните и можем да ги контролираме, когато става въпрос за нашия живот или за живота на семейството ни. Но не можем да ги контролираме, когато става въпрос за други хора, защото волята на този човек играе важна роля.

Преди много години провеждах събрание тук, в Оклахома, и докато служех на болните на редицата за изцеление, получих вътрешен подтик – знаех чрез вътрешното свидетелство, че някой в редицата имаше в себе си демон. Това не означава, че беше обладан, което е нещо съвсем различно. Да бъдеш обладан означава да бъдеш напълно превзет -в дух, душа и тяло. Ти може да имаш демон в тялото си, без да бъдеш обладан от демон.

Продължавах да се оглеждам наоколо. Когато един мъж застана през четири човека от мен, аз знаех, че демонът е в него. Не казах нищо на глас.

Трябва да осъзнаеш това: дори и дяволът да знае някои неща, той не е всезнаещ или всемъдър като Бог. Поради психичните му сили можеш да видиш, че той знае някои неща. Някои гадатели наистина предсказват събития, които се случват. Дяволът знае дори и някои от мислите ти. Как знаем това? Понеже хората, които четат мисли, често успяват да прочетат мислите ти и да ти кажат за какво си мислиш. И те не правят това чрез Божията сила.

Преди мъжът да застане пред мен, аз си помислих: „Ще изгоня това нещо от него.“ Нищо не казах на глас, само си го помислих. Когато застана пред мен, преди да успея да кажа нещо, той проговори. Демонът проговори чрез него, хленчейки с много висок носов глас: „Не можеш да ме изгониш! Не можеш да ме изгониш! Не можеш да ме изгониш!“

Аз казах: „Да, мога, в името на Исус.“

Той каза: „Не, не можеш. Този мъж иска да остана. И ако той иска да остана, аз мога да остана.“

Аз казах: „Прав си“, и го подминах.

Религиозни духове

Няколко дена по-късно видях този мъж на улицата, спрях го и го заговорих. Той не беше луд, умствените му способности си бяха на място. Докато говорех с него, открих какъв вид дух има. Това бе религиозен дух. Хората трябва да знаят, че има такива духове. Те карат хората да действат много религиозно. Всъщност този мъж имаше три духа в себе си. Другите бяха измамителен и лъжещ дух.

Този човек вярваше в някаква смесица между Библията и някакви източни религии. Бе по-предразположен към източните религии. Аз говорих с него за това. Казах: „Тези вярвания не са библейски. Те не са според Новия Завет.“

Той отговори: „Библия или не, на мен така ми харесва и така и ще си продължа.“

Аз казах: „Когато и да пожелаеш да се отървеш от тези демони, ела и ми се обади. Но докато желаеш нещата да стоят по този начин, така и ще бъде.“

Той каза: „Е, така искам да стоят нещата.“ 

Свободната воля надделява

Ти трябва да си тръгнеш и да оставиш хората, когато те пожелаят това. Ако хората искат да живеят в грях, могат да го сторят. Ако искат да бъдат свободни, могат

Да бъдат свободни. Но докато не пожелаят да бъдат свободни, нито Исус, нито някой друг може да ги освободи.

Не можеш да обикаляш и безразборно да упражняваш власт над демоните в някой друг. Ти имаш власт над собствения си живот и над този на семейството си. Но не можеш да изгониш дявола от всички, които срещнеш на улицата, дори и да има демон в тях, защото те имат власт над собствения си живот. Когато хората искат помощ, това е друг въпрос.

Странно е, че понякога дори изпълнените с Духа християни не желаят помощ. През 1954 г. Проповядвах за първи път в щата Орегон. Започнах в неделя вечер, проповядвайки евангелизационно послание. В понеделник вечер проповядвах за вярата. Обявих, че във вторник вечер ще се моля за болни.

През всички тези дни слагах хората в едни и същи редици, независимо дали идваха за спасение, за кръщение в Святия Дух или за изцеление. Служех им един по един.

Приближих се до една жена. С нея имаше мъж и той бе този, който говореше. Тя не каза и дума. Дори и само наблюдавайки я, можех да видя, че не е добре умствено. Мъжът каза, че съпругата му е много нервна и е прекарала известно време в психиатрична клиника.

Нека ви кажа нещо на това място. Не можеш да упражниш духовна власт на базата на това, което виждаш. Трябва да имаш проявление и на Святия Дух. Затова мнозина се провалят. Те се опитват да се справят с духовете без слово на знание или разпознаване на духовете.

Когато веднъж Исус ми говори за дявола, демоните и демоничното обладаване, Той употреби като пример момичето, което бе обладано от предсказвателен дух. Тя следваше Павел и Сила около Филипи „много дни„, според Деяния 16:18, и казваше: „Тия човеци са слуги на всевишния Бог“ (ст. 17).

Исус ми зададе следния въпрос: „Знаеш ли защо Павел не се справи с този демон още първия ден?“

Аз казах: „Не, наистина не знам. Чудил съм се за това. Защо Павел, един апостол, мъж на Бога, мъж на власт, просто не взе власт над този зъл дух още първия ден?“

Исус каза: „Той трябваше да изчака проявлението на Святия Дух. Той трябваше да чака, докато Духът на Бога не му даде разпознаване на духовете.“

Ти можеш да изгониш дявола от теб или от твоя дом по всяко време. Ако човек е в твое помещение, също можеш да упражниш власт над него. Но когато излезеш от твоята сфера на влияние, злите духове имат право да бъдат там, защото Сатана е богът на този свят!

Това е причината, поради която Павел трябваше да чака много дни, за да освободи обладаното от демон момиче. Той не заповяда на този дух да я напусне първия ден, в който тя започна да го следва. Той изчака и когато дойде правилното време, говори на този дух и той излезе от нея.

Когато положих ръце на жената от редицата за изцеление, аз не видях никакви духове, но имах откровение на знание. По това време разпознаването на духове не оперираше в служението ми, но словото на знание оперираше. Когато и положих ръце, животът й премина пред мен все едно гледах телевизионен екран, и аз разбрах цялата история.

Казах на съпруга й: „Няма да и послужа. Заведи я в офиса на пастора. След като свърши събранието, ще доведа пастора със себе си и ще говоря и с двама ви.“ И той я отведе.

Пасторът и аз отидохме в офиса му. Открих, че съпругът на жената бе дякон в църквата. Казах му: „Исках пасторът да бъде тук като свидетел. Той ще ти каже, че не ми е казал и дума за жена ти. Не познавам никого в този щат освен пастора. Никога преди не съм виждал теб или съпругата ти.

Ще ти кажа защо не послужих на съпругата ти на публично място. Когато й положих ръце, знаех вътре в себе си – можах да видя всичко в един момент, – че съпругата ти някога е чула евангелизатор да казва, че е чул Господ да му говори с глас. И тя започнала да желае Бог да и говори с глас.

Това, което тя пропуснала да осъзнае, било, че евангелизаторът не казал, че се е стремял да чуе Бог да му говори по този начин – той не е молил Бог за това – той просто чакал на Господа. (Когато започнеш да търсиш глас, дяволът ще те съпроводи. Погрешно е да правиш това.)

Демоните започнали да и говорят – продължих аз. – Тя започнала да чува тези гласове и те я подлудили. Ти ми каза, че тя е била веднъж в психиатрия. Всъщност, тя е била там два пъти, нали?“

Съпругът отговори: „Кой ти каза?“

„Господ – казах аз. – Той също ми показа, че ти си завел съпругата си на изцелително събрание. Евангелизаторът не е успял да я освободи и поради това ти си му ядосан. След това видях в Духа, че си я завел на събрание на пророк. Той също не е успял да я освободи и сега ти си ядосан и на него. Аз няма да мога да я освободя повече от тези двамата и ти ще се ядосаш и на мен. И това е причината, поради която не и послужих.

Сега ще ти кажа защо те не я освободиха и защо аз не мога да я освободя. Тя не желае да бъде освободена. Докато тя желае да чува тези гласове, ще ги чува. Тя не е луда. Тя чува всичко, което казвам.“

Обърнах се към нея и казах: „Сестра, когато стигнеш до момента, в който не желаеш да чуваш тези гласове, ела и ще ти помогна.“

„Е – каза тя, – аз искам да чувам тези гласове.“

Аз казах: „Знам, че искаш.“

Някой може да каже: „може би тя не е знаела какво говори.“ Ако не знаеше, Господ щеше да ми каже. Щях и това да знам.

Библията казва относно служението на Исус, че Той изгонваше духове със Словото Си. Също се казва, че Той ги изгонваше чрез Духа на Бога. Не бе само изговореното от Него слово, отделено от Духа на Бога. Прочетете дванадесета глава на Матей. Фарисеите обвиняваха Исус, че гони демоните чрез Веелзевул, княза на демоните (ст. 24).

Исус отговори: „Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас“ (ст. 28).

Знаем от Словото, че имаме духовна власт, но трябва да зависим на Святия Дух да ни помага да служим с тази власт. Не можем сами да го направим.

Както споменах по-рано, ако дяволът ме атакува, аз имам власт над него, защото имам власт над собствения си живот. Мога да му кажа моментално да напусне дома ми. Също така мога да контролирам ситуацията, докато хората са в моето присъствие.

Например един пастор, мой приятел от форт Уърт, Тексас, ме придружи веднъж на една конференция в Калифорния, на която трябваше да проповядвам. Той бе страдал много години от захарен диабет и трябваше да тества урината си всяка сутрин, за да определи колко инсулин ще му е необходим за ежедневната му инжекция.

Опитвайки се да му дам урок по вяра, аз се обърнах към него, докато излизахме на пътя пред дома му, и казах: „Докато си с мен, няма да регистрираш никаква захар.“

Аз можех да контролирам тази болест, докато той бе с мен – докато бе в моя обсег на влияние. Но не можех да я контролирам, когато бе далеч от мен. Трябваше да го науча сам да упражнява духовна власт.

Той ме погледна невярващо, но бе с мен почти две седмици и нито веднъж не регистрира повишено ниво на. Кръвна захар, дори и да ядеше пай и сладкиши.

„Знам, че днес ще регистрирам захар“ – казваше той. След като вземеше пробите, казваше: „Това надминава всичко, което някога съм виждал в живота си!“ По-късно ми каза, че отново е регистрирал захар три дена след като се върнал у дома.

Виждате ли, аз бях взел власт над болестта. Дори и да имах власт над невидимата сила, аз нямах власт над волята на пастора. Можех да контролирам невидимата сила, докато пасторът бе в моето присъствие, и се опитах да го убедя, че той може да упражнява същата власт, но той не схвана това. Той очакваше диабетът да се завърне и той се завърна. Бяха му необходими пет години, за да разбере духовната власт. (Някои от нас, проповедниците, сме бавни!) Ако можех постоянно да бъда с други хора, щях да мога да помогна и на тях. Но не мога да живея с другите хора, нямам време.

Разчупване силата на дявола

Преди години, когато по-големият ми брат бе вързан от дявола, аз казах: „Сатана, в името на Исус Христос разчупвам силата ти над живота на брат ми и изисквам неговото спасение и освобождение!“ След около две седмици той се спаси. Бях се опитвал да го спася 15 години, но нищо не работеше. Когато заех мястото си и упражних духовната си власт като вярващ, това проработи.

Някой ме чу да говоря така и каза, че ще се опита и ще види дали работи. Знаех, че за тях няма да работи, защото аз не се опитвах – аз го направих.

Някои вярващи казват, че ще направят нещо, защото е проработило за някой друг. Ако изучават Божието слово и се облекат с неговото поучение за властта, ще работи и за тях. Но ако се опитват да действат според Божието слово, без наистина това Слово да е било изградено в духа им, дяволът ще ги победи с лекота.

Ти ще победиш дявола в битка само ако имаш основата на Божието слово и действаш според него. 

Защо хората губят изцелението си

Когато хората са на място, където вярата е силна -където има групова вяра или където оперират дарбите на Духа, за тях е сравнително лесно да получат изцеление. Това се случва на големите събрания – видях го на събранията на един добре известен евангелизатор от дните на изцелителното съживление 1947-1958 г.

Но когато хората се върнат и останат сами, дяволът идва с лъжовни симптоми. Хората нямат основа на Вярата в себе си и дяволът слага обратно върху тях същото нещо. Затова виждаме хора да бъдат освободени от зли духове, болести – от много неща – и следващия път, когато ги видиш, те са се върнали в първоначалното си състояние.

Някой ще каже: „Те никога не са били изцелявани.“

Как може куц човек, който никога преди не е ходил, да проходи, ако не е бил изцелен? Ако това не е било изцеление, какво е било тогава? Как може сляп човек, който не е виждал преди, да прогледне – Виждал съм го да се случва. Как може глух човек, който не е чувал преди, да прочуе?

Те са били добре, докато не са се върнали у дома. След две или три седмици изцелението им си е заминало. Защо са го изгубили? Защото не са знаели властта си. Не са знаели как да задържат това, което са получили, и не са се опитали сами да упражнят власт; или ако са казали нещо, са казали погрешното нещо.

Виждал съм жертви на паралич да бъдат напълно изцелени – техните крака и стъпала да бъдат изправени – и след 10 дена да изгубят изцелението си.

Спомням си една жена, цели три години напълно прикована към леглото поради артрит. Тя беше опъната и скована на леглото си като дъска. Бе моментално изцелена, стана и проходи. Лекарите й не можаха да намерят и следа от артрит в тялото и. Но след шест седмици тя бе отново скована като дъска. Защо изгуби изцелението си?

Някои хора казват: „Те ги хипнотизират.“ Така ли е наистина? Не. Хората влизат в Божието присъствие, където дарбите на Святия Дух оперират и където е лесно да получиш изцеление. Но след като се Върнат у дома, те остават сами със себе си.

Затова хората трябва да бъдат учени на Божието слово и на техните права и привилегии като Вярващи. Тогава ще могат сами за себе си да упражняват власт над дявола, болестите и обстоятелствата.

Изгонване на демони

Библията прави разлика между изгонване на демони и изцеляване на болните. Често пъти физическото състояние на хората не се повлиява от молитва и полагане на ръце, защото е въвлечен нечестив дух.

Това се случи с една баптистка от Ню Орлиънс. Тя бе умствено разстроена и затворена В психиатрия. Един ден един мой приятел, баптистки служител, който бе получил кръщението със Святия Дух, отиде да се моли за нея. Той изгони от нея седем демона и тя моментално оздравя.

Един университетски професор, който бе запознат с нейния случай, започна да я използва в лекциите си като илюстрация. Случаят до такава степен го впечатли, че той покани баптисткия служител на дискусия с него. В резултат съпругата на професора прие кръщението със Святия Дух. Професорът не само поиска да бъде изпълнен, а включи в лекциите си факта, че демоните имат по-голям ефект върху хората, отколкото е било преподавано. 

Опресия, а не обладаване

През 50-те години един член на църквата дойде на моята редица за изцеление и аз разбрах, че той има демон в тялото си. Този човек бе заставал на редиците за изцеление на почти всеки известен евангелизатор, но не бе изцелен, защото някой трябваше да се справи с този дух, който го опресираше. Това не беше случай за изцеление.

Докато се молех за него, аз обясних на хората: „Тялото на този мъж е опресирано от демон. Той не е обладан от демон. Ще използвам тази илюстрация: представете си, че живеете в къща, построена преди около сто години, и някой ви каже: “В тази къща има термити.“ Това не означава, че термитите са във вас.“

Тялото ви е къщата, в която Живеете. Ако знаете как, ще съумеете да държите термитите извън вашата къща и демоните вън от вашата физическа къща. Те няма да са там, ако използвате правилните предпазни мерки.“

Веднъж слушах един изпълнен с Духа психиатър, който даваше безплатни консултации по специалността си в благотворителни болници. В една психиатрия той решил да експериментира с мъж, който не бе говорил три години. Този мъж гледал право пред себе си без никакво изражение, като статуя.

Докторът каза: „Полагах му ръце всеки ден и казвах: “Ако в него има зли духове, смъмрям ги и заповядвам на всеки един от тях да го напусне в името на Господ Исус Христос“.“

Ако наоколо нямало други лекари, той полагал ръце на пациента и се молел за него на глас на езици по пет минути всеки ден. Ако другите лекари били наоколо, той използвал мъдростта и знаейки, че те няма да разберат за какво се моли, се молел тихо.

След десет дена пациентът започнал да говори, а след 30 бил изпратен здрав у дома. Бог зачита вярата, а Божият Дух знае как да се моли. Той е Авторът на молитвата.

Как да се справяме с демоните

Трябва да разчитаме на Божия Дух, за да знаем кога има демони и как да се справим с тях. Ние сме безпомощни без Духа и Словото. Не бъди човек само на Словото без Духа и не бъди човек само на Духа без Словото. Мнозина се опитват да действат според Божието Слово без Духа на Бога. Трябва да имаш и двете. Духът и Словото са в съгласие.

Не трябва да се справяш с демон във всеки случай на изцеление. Но ако е необходимо, Господ ще ти покаже как. Според мен Бог е интелигентна Личност и аз съм интелигентна личност. Той може да ми каже, ако някъде има зъл дух. Аз действам според това, което Той не казва, както действам и според това, което Той казва. Ако Той не каже нищо, аз не се опитвам да се справям със зъл дух. Аз продължавам и служа на човека за изцеление.

Странното е, че в един случай бивам воден да служа за изцеление и след това в, както изглежда, идентичен случай се налага да се справя с дух. Не го разбирам, но от опит знам, че работи по този начин. Не можеш да отсъдиш за даден случай според друг.

Безпомощните хора имат нужда от помощ. Понякога можеш да ги носиш чрез вярата си. Но хора, които знаят, хора, които са просветлени, трябва да ходят в светлината на това, което знаят. Някои хора са по-просветлени от други. Колкото повече знаеш, толкова повече се изисква от теб.

Ти можеш да бъдеш освободен от опресия в ума и тялото ти. Можеш да упражняваш духовна власт над други, докато те са в твоето присъствие. Можеш да говориш с власт на всички невидими сили.

Ако се научиш как да упражняваш такава духовна власт, тя ще работи и в дома ти. Чувал съм за Жени, които са употребявали духовната си власт, когато техните неспасени мъже са се връщали у дома спорещи и борещи се. Жените се били научили как тихо и спокойно да смъмрят злите духове в тази ситуация и да прокламират властта си над тях – и ситуациите се променяли.

Научих се да правя това преди години, когато някои от роднините ми ставаха крайно гневни. Аз просто вземах власт в ситуацията. Те разбираха, когато направех това, защото ме поглеждаха със сепнато изражение – и моментално се оправяха. Аз не упражнявах власт над волята им, а над духа, който ги караше да действат по този начин.

Веднъж Исус каза на учениците Си, че отива в Ерусалим, за да пострада с много неща и да умре. Петър възрази. Исус го смъмри моментално, като каза: „Махни се зад Мене, Сатана“ (Матей 16:23).

Исус не казваше, че Петър е Сатана. Той показваше, че Петър бе взел страната на съмнението, неверието и на дявола. Понякога християните се отдават несъзнателно на врага, но ние можем да вземем власт над този дух.

Библията казва, че можем да вземем власт и над страха – дори страха в собствения ни живот. Трябва да знаем това. Но невинаги можем да вземаме власт над страха в живота на някой друг. Бил съм способен да контролирам страха, докато човекът е бил в моето присъствие и не е знаел как да се изправи срещу него.

Второ Тимотей 1:7 казва: „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себе-владение.“ забележете, че Библията нарича страха дух. Бог ни е дал дух на сила, любов и себевладение.

Дори докато бях млад баптистки пастор, винаги вземах власт над страха и съмнението. Ако бях изкушавай да се съмнявам, аз казвах: „Съмнение, съпротивявам ти се в името на Исус.“ Ако бях изкушавай от страх, казвах: „Страх, съпротивявам ти се в името на Исус.“ Съмнението и страхът ще те напуснат, когато направиш така.

Ние имаме власт дори над тези, които се противопоставят на истината.

В Тексас имаше един служител на пълното евангелие, който Живееше в съседство с един полицай. Полицаят принадлежеше на деноминация, която буйно се противопоставяше на говоренето на езици.

Служителят успял да накара полицая да посети църквата му. Тогава полицаят като на шега помолил служителя да посети неговата църква. Служителят решил да отиде, защото полицаят му казал, че неговият служител щял да говори върху предмета за езиците.

По време на проповедта си този служител не основал нито едно от своите твърдения на Библията, а разказвал различни неща, които бил чул, че се случвали между „говорещите на езици“. Тогава започнал да имитира говоренето на езици. Чувайки това, служителят на пълното евангелие взел власт в ситуацията. Говорителят спрял изведнъж, пребледнял и седнал, без да завърши проповедта си.

Полицаят осъзнал какво се случило. След това отишъл при пастора на пълното евангелие, здрависал се с него и го прегърнал. Казал: „Благословен да бъде Бог, радвам се, че Бог го арестува. Трябваше да обмисли това по-добре.“

Следващата Вечер проповедникът се извинил, че е говорил за нещо, за което не знаел много. Той казал, че се почувствал все едно Бог го арестува, и добавил, че е по-добре да остави това, щом не знае много за него.

Съпротиви се на дявола

Често пъти осъзнаваме, че някои изпитания в живота ни са работа на Врага, и викаме към Бог да го смъмри и да накара обстоятелствата да утихнат, вместо ние да направим това. Но Божието слово ни казва сами да смъмрим врага. В Яков 4:7 ни казва: „противете се на дявола и той ще бяга от вас“. Властта над дявола е наша.

Ако се съпротивим на дявола, той ще бяга от нас. Библията не казва: „Накарайте някой друг да се съпротиви на дявола Вместо вас“. Тя казва, че ние трябва да се съпротивим на дявола. Твърде много от нас седят бездейно, чакайки Исус да направи нещо, когато ние сме тези, които се предполага да се съпротивим на дявола. Защо? Защото ние имаме властта за това! (Ние винаги искаме някой друг да направи това, което ние трябва да направим.)

Разбира се, винаги ще имаме духовни бебета и ще трябва да ги носим с Вярата си, но някои от нас трябва да пораснат достатъчно, за да могат да се грижат за бебетата, а не да оставят пастора да върши всичко.

Състоянията съществуват, защото им позволяваме. Матей 18:18 казва: „Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.“

Това бе версията Кинг Джеймс. Харесвам един друг превод, който веднъж прочетох. Той казва: „Каквото и да откажете да бъде позволено на земята, ще бъде отказано да бъде позволено на небето.“

Упражнявай своята власт!

следваща глава За автора