Глава 7 – Оръжията на нашето воюване

Вярващият трябва постоянно да бъде въоръжен с духовното всеоръжие. Ефесяни 6:10, 11 казва: „Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.“

Християнинът, който си слага това всеоръжие и влиза в духовни битки, е белязан. Дяволът ще направи всичко, което е по силите му, да ти попречи да достигнеш до това знание за властта над него. Той ще се бори с теб за това повече от всичко друго. След като вече си разбрал за тази власт, той ще ти противостои и ще се опита да ти я открадне. Ще има изпитни. Някои хора ще се провалят. Дяволът иска да отпуснеш ръце и да кажеш, че властта на вярващия не работи за теб.

Един мъж дойде при мен по време на едно събрание, на което проповядвах по тази тема, и ми каза, че властта на вярващия не работи за него. Казах му, че ако не работи, тогава Бог е лъжец. (Всъщност този мъж наричаше Бог лъжец.)

По скоро бих умрял, отколкото да кажа, че Божието слово не работи. Ако то не работи, това е защото аз не работя. Ние може да се провалим, но Божието слово не се проваля. Аз вярвам, че Неговото Слово е истина.

Врагът ще се съпротивлява на намесата ти в неговото пространство, защото той упражнява власт над въздушните сили и иска да продължава да я упражнява. Когато се намесиш в неговото царство, упражнявайки духовната си Власт, той ще концентрира всичките си сили срещу теб в интензивна ожесточена битка.

Ако ти се съпротивиш успешно на атаките на Сатана срещу твоя дух, следващите му атаки ще бъдат срещу твоето тяло, ум, семейство или обстоятелства. Може да се приготвиш и за тези атаки, защото те идват. С други думи, твоята привилегирована духовна позиция е опасна позиция.

Нито една истина не среща такава съпротива, както властта на вярващия. Познавал съм добри хора, които дяволът се е опитвал да порази по всеки възможен начин. Те или са поучавали тези истини, или са били учени на тези истини. Те са се стремяли да действат според тях. Много пъти те са били поразени В телата им, понеже не е било Възможно да бъдат поразени в духа им.

Как да останеш непобедим

Ако те бяха се възползвали от осигуреното за тях духовно всеоръжие, врагът нямаше да може да ги порази. Не вярвам, че каквото и да е, идващо от Врага, би могло да порази тези от нас, които са части на тялото Христово.

Вярващият трябва постоянно да носи всеоръжието. Святият Дух се молеше чрез Павел очите на хората да се отворят, за да разберат за това пълно снабдяване, което им е било дадено за тяхна безопасност. Духовното всеоръжие е описано в Ефесяни 6:

Ефесяни 6:10-17

10 Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество [не твоето могъщество]

11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

12 Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу управителите на тъмнината в този свят, срещу духовните сили на нечестието [или нечестиви духове] във високи места.

13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и като надвиете на всичко, да устоите. [Ако си сложиш цялото Божие всеоръжие, ще устоиш.]

14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,

15 и с нозете си, обути с готовност чрез благовестието на мира.

16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; [Нито една огнена стрела не трябва да преминава през тялото ти, душата ти или ума ти, защото имаш щита на вяра.]

17 вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието Слово.

Различните части на всеоръжието символизират духовни отношения, които вярващият трябва да поддържа. Носейки всеоръжието си, вярващият е защитен и не може да бъде затруднен в служението си на власт. Всичко, за което трябва да бъде загрижен, е да пази всеоръжието си блестящо и да се грижи добре за него. Нека погледнем всеоръжие-то отблизо:

Първо, както поучава Джон А. Макмилан, има колан на истината, който представлява ясното разбиране на Божието слово. Както коланът на войника, той държи на място останалата част от всеоръжието.

На Второ място е нагръдникът на праведност. Това има двустранно приложение: Исус е нашата праведност и ние се обличаме първо с Него. А също показва и покорство към Божието слово.

На трето място нозете ни са обути с подготовката на евангелието на мира. Това е вярно служение, прокламиращо Божието слово.

На четвърто място е щитът на вяра. Един щит покрива цялото тяло. Това представлява пълната ни безопасност под кръвта на Исус, където не може да проникне нито една сила на врага.

Вярата е щитът на спасение, за който в 1 Солунци 5:8 се говори като за надеждата на спасението. Надеждата на спасението е единственият щит, способен да предпази главата в тези дни на отдалечаване от истината.

На шесто място е мечът на Духа, който е Словото на Бог. Това показва, че Божието слово трябва да бъде употребявано в атака. Другите оръжия са предимно защитни, но мечът – Божието слово – е активно оръжие.

Ефесяни 6:18 казва: „… Молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии. „Виждаш ли защо битката в молитва често не работи? Защото не сме си сложили всеоръжието. Ние сме готови за воюване в молитва, след като си сложим всеоръжието. Молитвата в Духа извършва работата.