Съдържание Цялата книга на една страница

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Апостол Петър наставлява вярващите да бъдат “винаги готови да отговаряте [гр. да дадат защита, apologia] на всекиго, който ви пита за вашата надежда.” Д-р Грег Бансен не само беше “винаги готов” да даде такава защита, той беше винаги готов да учи другите как да подготвят себе си за тази важна работа. В скритото действие на Божието провидение Бог благоволи да издигне този двойно надарен човек в полза на Божия народ в това поколение. Същото скрито Провидение, което ни даде д-р Бансен, също го призова у дома на ранната възраст 47 години – той се прибра при своя Господ на 11 декември 1995. Д-р Бансен остави след себе си едно наследство на апологетично евангелизиране. Той не само беше един от водещите апологети и участници в дебати през този век,[1] сблъсквайки се с известни защитници на атеизма, той също беше посветен да види християните на всички нива подготвени и способни сами да защитават вярата.

Защитата на християнската вяра [апологетика] е отговорност на всеки християнин. Това беше вътрешното убеждение на д-р Бансен, който посвети голяма част от своето служение на обучаване на хора за тази важна задача. Той беше превъзходно надарен да дава такова обучение и наставление. Първо, д-р Бансен беше човек, който обичаше и беше посветен на своя Господ Исус Христос – той беше призован от Бога за тази задача. Той получи титлата бакалавър по хуманитарни науки (с високо отличие, по философия) от колежа Уестмонт, и след това едновременно две магистърски степени по теология от Уестминстърската теологична семинария по систематична теология и етика. От там отиде в Южнокалифорнийския университет, където получи докторска степен по философия в областта на епистемологията (теория за познанието). Неговата дисертация беше върху предмета за самозаблудата, давайки значителен принос по този важен апологетичен проблем. Докато беше студент в семинарията, беше определен от известния апологет д-р Корнилиъс Ван Тил да преподава в неговия курс по апологетика. Д-р Бансен направи много за обясняване, прилагане и популяризиране на важното дело на презумптивистката апологетика на д-р Ван Тил.[2]

Тази книга е сборник от материали, създадени от д-р Бансен в продължение на няколко години и е предназначена да въведе студентите във важните основополагащи понятия, които са важни за библейската апологетика. Първата част, която за първи беше издадена като университетски учебник, дава постепенно обяснение на главните проблеми на християнската апологетика и установява библейската подкрепа за презумптивисткия метод. Втората част на книгата дава по-нататъшни практически съвети как да подхождаме към конкретните апологетични ситуации и дава конкретни отговори на конкретни апологетични въпроси като например “проблема със злото.” Книгата завършва с приложение даващо подробно изложение на защитата на вярата от апостол Павел, която той дава на Ареопага в Атина, описана в Деяния 17.

Всеки вярващ може да се възползва от този материал. Той може да се окаже особено полезен като учебник за класовете в училище или в църквата. Като ставаме все по-добре подготвени да защитаваме вярата, ние ще откриваме все по-голяма увереност и смелост да носим посланието на Благовестието до всяко тъмно място. Никое предизвикателство няма да уплаши вярващия, когато той внимателно и с уважение принуждава неверието да замълчи. Бог да ви благослови във вашата подготовка да бъдете “винаги готови.”

 

Ваш съслужител,
Ранди Бут
Директор на Covenant Media Foundation[1] Това се признава дори от много от теологичните противници на д-р Бансен. Много малко от тях, ако въобще имаше такива, бяха равни на него когато става въпрос за интелектуална проницателност и умения за спор. Един превъзходен пример за неговите апологетични умения може да се види в неговия известен дебат през 1985 в Калифорнийския университет в Ървин с един популяризатор на атеизма, д-р Гордън Щайн.

[2] “Презумптивистка апологетика” е отделна школа на апологетичен метод, различаваща се от “класическия” (томистки) и фидеистичния метод. Тази книга е обяснение и прилагане на метода на презумптивистката апологетика.