ТАЙНОТО МЯСТО

Този, който живее в тайното място на Всевишния, ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. 
Аз ще кажа за Господ: „Той е мое убежище и моя крепост; мой Бог; на Него ще Му се доверя“. 
Със сигурност Той ще те избави от примката на ловеца, и от гибелния мор. 
Той ще те покрие с перата Си и под Неговите крила ти ще имаш доверие. Неговата истина ще бъде твой щит и закрила. 
Няма да се страхуваш от ужаса през нощта; нито от стрелата, която лети през деня; 
Нито от мора, който ходи в тъмнина; нито от разрушението, което опустошава по пладне. 
Хиляда ще падат до страната ти и десет хиляди до дясната ти ръка; но няма да дойде до теб. 
Само с очите си ще погледнеш и ще видиш наградата на нечестивите. 
Защото ти си направил Господ, Който е мое убежище, дори Всевишния, свое обиталище; 
Никакво зло няма да те нападне, нито някаква напаст ще доближи жилището ти. 
Защото Той ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във всичките ти пътища. 
Те ще те носят в ръцете си, да не би да удариш крака си в камък. 
Ти ще настъпваш лъв и змия: младият лъв и змей ще тъпчеш под краката си.
Защото той е сложил любовта си в Мен, следо­вателно Аз ще го избавя: ще го поставя на високо, защото е познал Моето име. 
Той ще Ме призове и Аз ще му отговоря: ще бъда с него в беда; ще го избавя и ще го почета. 
С дълъг живот ще го наситя и ще му покажа Моето спасение. 

Псалм 91

Короната на живота е за победителя. Не е за тези, на които им е лесно в Сион. Ние трябва да бъдем на място, на което Бог да може да разчита на нас, че ще продължаваме, докато не видим победата, без никога да се предадем и без да познаваме поражение, винаги стоящи чрез една жива вяра и печелещи победата. Вярата е победата.

Това е делото на Бог, че вие вярвате в Този, когото Той е изпратил. 

Йоан 6:29

Веднъж Англия воюваше с франция. Бяха хванати няколко пленника, сред тях и едно момче — барабанист. Наполеон му заповяда да засвири отстъпление. То каза:

– Не!

То никога не позна такова.

Бог никога не иска ти да отстъпваш пред врага, а да научиш песента на победата и да надделееш! Хвалете Бог!

Има два типа викове: вик, който е направен и вик, който прави теб. Има хора на Бог, но има също и хора, които са Божиите хора. Има място, където ти сграбчваш Бог, но има едно по-добро място, където Бог сграбчва теб.

Псалм 91:1 казва: „Този, койтоживее в тайното място на Всевишния, ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. „ТИ познаваш ли присъствието на Всемогъщия? То е чудесно. То е сигурно, без никакво -колебание, никакво неверие, никаква липса на почивка. То е съвършено!

СТРАХУВАЙТЕ СЕ ОТ ГОСПОД

Моето голямо желание е да видя хора да стават здрави в Господ като обитават в тайното място, което е познато на всички, които се боят от Него,

Сега, има два вида страх. Единият страх включва това да си уплашен от Бог. Надявам се, че не сте там. Там са невярващите. Но вярващият би трябвало да иска по-скоро да умре, отколкото да наскърби Бог, като се страхува от Него по този начин.

Общуване с Бог, мир и сила — това е Божията воля за нас, така че не се страхувайте, че не е това. За да имате това, никаква цена не е твърде висока за плащане. Това е наше наследство. Христос го купи за нас. Чрез Него ние имаме покривалото от присъствието на Всемогъщия. Какво покривало е разкриването на Неговата воля!

Тайното място на Господ е с тези, които се боят от Него по втория начин: с уважение и почит. Мойсей знаеше нещо относно това. Той се боеше от Бог и Му каза: „Ако Твоето присъствие не отиде с мен, не ни отвеждай нататък. „(Изход 33:15).

О, да обитаваш в тайното място, Неговото присъствие! Какво ще направи това присъствие? То ще ни направи да дръзнем да вярваме във всичко, което Бог казва, помагайки ни да вземем обещанията. Ще имаме Бог толкова обитаващ в нас, че ще станем сила, мощ на Божието обиталище до момента, в който смъртта бъде погълната в победа!

Ние имаме велико спасение, изпълнено с вдъхновение. То няма ограничения; то прави познати неизмеримите чудеса на Бог.

Ако ти опитваш стих 1, за теб има допълнителна компонента на вярата. (Това е един факт. А ти имаш нужда да имаш факти, вътрешни факти, вместо „страхове“ или чувства, защото когато ги имаш, ще бъдеш отвъд всякакъв аргумент.) Има такива, които прокламират: „Аз ще кажа заГоспод: „Той е мое убежище и моя крепост: моя Бог; в Него ще имам доверие““ (Псалм 91:2). Кой ще го каже? Този, койтообитава! Този, който обитава в Господ знае, че може да уповава на Господ да го защити от вреда.

СВОБОДНИ ОТ ЗАКОНА НА ГРЕХА И СМЪРТТА

Няма „удар“ 6 тайното място — никакъв лош нрав, никаква раздразнителност. Всичко е пометено, когато човек обитава в присъствието на Всемогъщия; под покрива на Бог. Дори най- доброто от човечността, когато е от дявола, не е добро и не може да остане в Божието присъствие. Исус беше изявен, за да унищожи ВСИЧКИТЕ дела на дявола (1 Йоан 3:8).

Защото това, което законът не можа да направи, защото беше слаб чрез плътта, Бог, изпращайки Своя собствен Син в подобие на грешната плът и за грях, осъди греха в плътта. 

Римляни  8:3

Бог изпрати Исус в могъществото на Неговата сила. В плът и всред плътта, Той я осъди. Законът на Духа на живота унищожаваше всичко, което трябва да бъде унищожено. Наистина мъртви за греха, но живи за Бог, ние тогава сме над всичко в Него: Този, който е над всичко и чрез всичко във всички вас.

Това е факт не в човешката природа, но в Бог. Това е дарът на Бог от небето. Ние принадлежим на новото създание, ние сме на чудесно място в живота. Това е живот, свободен от закона на греха и смъртта.

Можем ли да задържим себе си там? БОГ може да ни задържи там.

Той никога не забравя да ме пази,
Той никога не забравя да ме пази.
Моят Баща има много скъпи деца;
Но Той никога не забравя да ме пази.

Той забравил ли е да пази теб.  Не! Той не може да забрави. Бог има много неща приготвени за теб; ти си далеч от положението да бъдеш извън Неговите мисли.

БОЖИЕТО СЛОВО: АНТИПОД НА ЗЛОТО

Имаше време, когато децата на Израел закачаха своите арфи на дърветата на провала. Понякога вярващият прави същото. Песента на радостта напуска сърцето му. Това не трябва да се случва. Виждал съм хиляди освободени от зли сили.

Трябва да осъзнаете, че на земята има една голяма слабост: тя е липсата на знание. Хората изработват цистерни, които не могат да задържат никаква вода, вместо да се изпълнят със Словото на Бог.

Няма НИКАКЪВ страх, подобен на този, който израелците изпитаха пред лицето на своите врагове за тези, които познават Словото на Бог. Божието Слово е велик антипод на злото.

Виждате ли:, „Няма страх в любовта, но съвършената любов изгонва страха…“ (1 Йоан 4:18). А къде е Бог, който е любов? той е в Словото. Той е въплътил Себе Си в Словото. Словото произнася разрушение на цялото зло, защото Бог е в Словото, а Той е по-голям от цялото зло. Следователно този, който обитава в любовтае господар над злите ситуации.Този, който обитава в БОГ, в Неговото присъствие и в Неговото Слово, е господар на злите ситуации. Ние нямаме страх! Ние сме над всяка болест! Съвършеното изкупление е наше!

Като става въпрос за изцерението, което Христос осигури за нас в изкуплението, някои питат: „То трайно ли е? Изцерението остава ли добро?“ Да! Това, което Бог прави, Той го прави завинаги!

Преди много години, Бог ме изцери, когато всичките ми зъби бяха разядени и слаби. Бог ги изцери, когато бях нашестдесет и две години. Аз съм свеж като момче! Сегадяволе, виж ТОВА! Такова изцерение е Божия план, който е по-добър от всеки друг план!

Някои се отвръщат от Божия план поради страх. Други изоставят чудесния план на Бог поради чувство. Библията има толкова много скъпоценни обещания, с богатство извън всяка мярка, които Бог е планирал ние да имаме. Потърсете Божия план. Не бъдете невярващи, защото който се колебае, не получава нищо. Истинската вяра е установена, никога не се променя и с нея вие ще вземете всичко, което Бог има за бас.

УСТАНОВЕНА ВЯРА

„Как мога да придобия установена вяра?“ — питате вие.

Живейте под сянката на Всемогъщия. Не променяйте своето положение, но винаги имайте присъствието на Бог, славата на Бог. Платете всяка цена, за да живеете под покрива, защото тайната на победата е да живеете там, където живее Победителя.

По-високо, по-високо, нищо ужасяващо

Никога, никога няма да позволя да ме спре;

В Твоите стъпки пази моето крачене,

Дай ти ежа да достигна върха.

Исус стана Авторът и Завършителят на вашата вяра. Чрез вяра в Него вие идвате при Отец, „Защото със сърцето човек вярва за праведността с изповед на устата си се спасява“ (Римляни 10:10). Вашият живот е скрит с Христос 8 Бог. Нямате никакви ограничения, когато святото дихание породи един вътрешен бик за Него.

О, познавате ли Неговото Име? Ако го познавате, Бог ще ви постави на Високо (Псалм 91:14). И можете да помолите за това, което желаете — общение с Исус, Божествено приятелство, и ще ви бъде дадено. Това идва чрез познаване на Името на Исус, а не само с неговото прошепване от време на време.

Извикайте към Господ и Той ще ви отговори (Псалм 91:15). Хранете се с Неговото Слово. На тези, които го правят, Бог е казал: „С дълъг  живот ще  го наситя  и  ще  му  покажа  Моето  спасете“ (Псалм 91:16).

Амин.

(Швейцария, август 1921)