ОБЛЕКЛОТО НА ДУХА ЗА НУЖДИТЕ НА СВЕТА

Само вярвайте! Cam вярвайте! Бог няма да ви подведе, възлюбени. НЕВЪЗМОЖНО е за Бог да подвежда.

Вярвайте в Него. Почивайте в Него, защото Божията почивка е необезпокоявано място, където небето се навежда, за да ви срещне. Бог ще изпълни обещанията, които ви е дал в Словото Си — вярвайте в това!

Сега, Библията е най-важната книга на света, но някои хора не прекарват време в нея. Те имат нужда да се насилят давлязат, преди да могат да се насилят да останат.

О, славното наследство от свята радост и вяра, което Словото казва, че имаме! Славното кръщение в Святия Дух, за което говори то, е усъвършенствано място! Ние четем, че всички неща в нашия живот са станали нови, защото ние сме Христови, а Христос е Божи! Когато влизаме с насилие в истини в Божието Слово като тази, ще можем с насилие да започнем да живеем по Божия „царски начин“.

ЦАРСКИЯТ ПЪТ

Но вие ще получите сила, след като Святият Дух дойде върху вас: и Вие ще бъдете свидетели за Мен както в Ерусалим, така и в цяла Юдея, и в Самария, и до най-отдалечените части на земята.

Деяния 1:8

Бог има предвид ние да бъдем в този царски път: в силата на Святия Дух, бидейки Божиите свидетели на земята. Това е вратата, през която Той иска ние да минем. А когато Бог отвори една врата, никой човек не може да я затвори. През Йоан Кръстител Той направи царски път и Исус влезе. Сега Той го остави за нас, така че да може да избърши чрез нас по-големи неща, отколкото бършеше, когато Исус ходеше по земята. Исус остави Своите ученици с много, но много повече ще бъде прибавено към нас, докато Бог ни приеме в онзи ден.

Когато ние получим сила, ние трябва да разбудим себе си за истината, че ние сме отговорни за нуждите около нас. Бог ще снабди нашата нужда, така че нуждите на нуждаещите се да могат да бъдат посрещнати чрез нас. Каква велика, обитаваща вътре в нас, сила! Ако ние не се плъзнем в нашата привилегия да посрещнем нуждите, това е трагедия.

HИKAKBO СТОЕНЕ НЕПОДВИЖНО

Бог, който ни изпълва с наслада, изважда от сърцето ново откровение. Той ни прави да сме променени от Духа от видение към видение, от благодат към благодат и от слава към слава.

За нас няма никаквостоене на едно място. Както е Христос, така сме и ние в света: поколението на Бог, с Божествен импулс. Трябва да влезем в крак! Ние имаме в нас живота на Сина на Бог, за да направим цялото Тяло горящо в огън. Ние имаме това, което е необходимо, за да го направим, защото Словото казва: „След като получите, вие ще имате сила“ (Деяния 1:8, перифразирано).

Бог ми даде благословено служение. той ми помага да запалвам другите. Нашето събиране на служби трябва да бъде, за увеличаване; трябва да използваме силата от Бог в нас да печелим повече души в Царството на Бог. Аз съм ревностен за това ние да влезем в този Божествен план. Ако ние чакаме за такава сила, то сме сбъркали позицията, която имаме чрез Духа.

БОГ ЧАКА ТАКА ЧЕ ДЕЙСТВАЙ!

„Ако само можех да почувствам силата“ — казваме ние.

Твърде много сме стояли на това ниво. Бог ни чака да действаме; да бъдем като Исус. Исус имаше „съвършена дейност“; Той живееше в Царството на Божествената среща с делата на Отец, които идваха.

Чистите по сърце виждат Бог, а нашият Бог е пояждащ огън. Ние трябва да дръзнем да продължаваме с насилие напред, докато Бог излезе през нас в могъща сила. Нека Бог да ни даде вяра, така че силата да може да слезе долу като облак!

Когато бях в Словангер, Норвегия, Бог каза: „Помоли. A3 ще ти дам всяка душа. “

Изглеждаше твърде голямо, за да помоля! Гласът дойде отново: „Помоли!“

Аз дръзнах да помоля. Силата на Бог помете събранието като мощен вятър!

Вие искате това за местата, на които живеете, така че говорете цялото Слово на този живот. Продължавайте напред, докато Исус е прославен и множества бъдат събрани.

(Англия, 1925)

следваща глава МОЛИТВА ЗА БОЛНИТЕ