МОЛИТВА ЗА БОЛНИТЕ

Имаме нужда да бъдем много близо до Бог, така че всеки ден да може да ни приближава все повече към нашата „цел“, към славата, която има в себе си много чудесни неща. Копнея да получа безсмъртното тяло, което ще бъде красиво по всякакъв начин (1 Коринтяни 15:40). В себе си то ще има всички славни неща и цялото изражение на небето.

Искам да ви провокирам към този свят, вътрешен интерес, така че и вие да имате дял в него. Очаквам с нетърпение изпълнението на Словото на Бог, което казва, че Той ще приведе много синове в слава (Евреи 2:10).

Копнея да ви направя гладни да бъдете синове на Бог; гладни да заслужавате изкуплението. Искам да ви направя неспособни да почивате, докато не почувствате, че стигате наградата от оценката за вашето висше призвание в Христос Исус (Филипяни 3:14).

БЪДЕТЕ ГОТОВИ

Трябва да дойдете до мястото, където ще можете с решителност да се борите за вярата, която ви е разпределена. Тогава няма да имате липса в своя живот. Ще бъдете изпълнени с благодатта на Духа и ще бъдете повлиявани от всемогъщието. Ще бъдете готови за многото неща, които Бог има за вас този ден. А ние трябва да бъдем готови. Ето защо се опитвам да ви провокирам към святост, силно желание и един вътрешен вик по Бог.

Молете се: „О, Господипомогни  ми! Помогни  ми, maкче  да  мога  да се боря с решителност за вярата, кaтоставя всички неща зад мен и бързам напред кът наградата.“

Днес готови ли сте? Нетърпеливи ли сте днес? Имате ли желание днес? О, прекрасно е, че някои имаха желание 6 деня на посещението на Бог при тях! Чудесно е да бъдем на мястото, на което те бяха, така че да можем да кажем: „Моите очи видяха Твоето спасение“ (Лука 2:30).

Готови ли сте? За какво? Да бъда дотолкова движен от силата на Бог, че всяка секунда от този ден да бъде запълнена, защото Бог ме е взел със Себе Си.

Готови ли сте? За какво? Дотолкова да изгубите себе си в Бог днес, че да не изисквате своите земни права, но да изисквате правата на своя небесен Баща.

Готови ли сте? За какво? Да бъдете способни да викате толкова силно, че Господ Самият да бъде единствения, който да може да задоволи желанията на вашето сърце.

ПРЕСЕН ХЛЯБ ОТ БОГ

Ако продължавате с Бог, вие не можете да бъдете нахранени с естествен хляб. Хората, които продължават с Бог, трябва да имат духовния хляб, хляб, който идва от небето (Йоан 6:51). Този хляб всеки ден е пресен. Той е много специален, защото съвършено посреща нуждите на всяко сърце.

Учениците знаеха за този хляб. Те бяха слушали Исус, който им беше говорил чудесни неща за него. Те знаеха, че в него има свежест и казаха: „Дай ни този хляб!“

Това е хлябът, който дойде от небето: Синът на Бог, който даде Своя живот за света (Йоан 6:50-51). Той е хляба на живота(Йоан 6:48). Той толкова чудесно победи силата на сатана, цялата сила на болестите, цялата мощ на греха, че сега в Него има едно съвършено място, където можем да имаме изобилен живот. Можем да бъдем свободни от целия грях, немощ, болести и смърт! Това е една от най-великите позиции, които Бог има за нас.

Ако трябваше да избера послание, за да посрещна вашата нужда, щяхте да го намерите в Римляни 8 глава:

Следователно, сега няма никакво осъждение за тези, които са в Исус Христос, които ходят не според плътта, а според Духа.
Защото законът на Духа на живот в Христос Исус ме направи свободен от закона на греха и смъртта.

Римляни  8:1-2

ДА ЦАРУВАМЕ, CTOEЙKИ ВЪРХУ СКАЛАТА

Виждате, че моето послание към вас е възможно най-чисто, определено и лично: В Христос Исус вие сте свободни от закона на греха и смъртта и от всяко осъждение!

Когато влезем в знанието за този Божествен план, ще откриете, че грехът е детрониран, болестта не може да запази мястото си, смъртта е изгубила жилото си и победата е в Христос Исус.

Вие царувате в живота чрез Христос Исус! Да царуваш в живота означава да си над всяка човешка слабост във всяка област на живота. Да царуваш означава, че стоиш на Скалата и всичко е под твоите крака.

Исус направи място на победа за всички нас, така че да можем да управляваме като царе над нашите тела по всякакъв начин и над всички зли мисли. (Помнете, злите мисли са от сатана. Злите мисли идват отвътре, така че трябва да бъдете вътрешно осветени.)

Ако сте болни, можете да преживеете изцерение.

Някой от вас наранен ли е? Нека да се моли…

Яков  5:13

Винаги, когато ходя 6 домове да се моля за болните, аз се обръщам към това, защото този стих принадлежи на Църквата. Има ли болни в църквата? Те би трябвало да повикат презвитерите. Презвитерите ще се молят над тях в името на Господ и ще помажат болните с масло — и те ще бъдат изцерени. (Вижте Яков 5:14-15).

Имал съм много откровения по пътя на болестите, но осъзнавам, че трябва да ви говоря по възможно най-прост начин. Това е ключът към много прекрасни думи, които Бог ми е откривал: „Болен ли си? Моли се“ (Яков 5:13, перифразирано). Трябва да има молитва.

ИЗЦЕРЕНИЯ ЧРЕЗ ПОМАЗАНИ КЪРПИЧКИ

Имахме няколко събрания в Белфаст, Ирландия и Господ щедро ни благославяше! Събираха се тълпи. Много случаи на нужди бяха удовлетворявани. Бог докосваше души. Огромно количество хора започнаха да ни канят да се молим за болните в техните домове.

Това е много трудно нещо, но Бог направи план как да посрещнем такива критични случаи. Помислете за сестра Ейми Семпъл Макферсън. Както всеки друг и ние знаем, че тя не може да достигне до стотиците, които копнеят тя да им послужи лично. Тя никога няма да ги достигне; тя не може да ги достигне. Тя няма нито силата, нито мощта да тича от място на място.

Павел беше в същата безизходна ситуация в Ефес. Викът за помощ се чуваше от много места. Павел знаеше, че трябва да има нещо, което да може да отговори на тази нужда. Той имаше откровение. Павел беше велик в откровенията и после той ги записваше. Намираме това слово в Деяния 19 глава.

И Бог вършеше специални чудеса чрез ръцете на Павел;
така че кърпички или дрехи от неговото тяло се носеха на болните и болестите ги напускаха и злитедухове излизаха от тях.

Деяния 19:11-12

Павел се молеше върху кърпичка или престилка и после я пращаше на някой страдащ. Болестите на хората бяха изцерявани!

За да родя едно голямо благословение във вас, искам да ви разкажа една история за молитва над кърпички за тези, които ние лично не можем да докоснем. В Ливърпул при мен дойде една жена и каза:

– Бих искала да се молите за мъжа ми. Той всяка вечер се връща вкъщи пиян.

– Е, скъпа сестро — казах аз — Бог е измислил начин за справяне с такива ситуации.

– Какъв е този начин? — попита тя.

– Ако имате кърпичка, — казах аз — аз ще се моля над нея.

Тя отбори чантата си и извади от там една кърпичка.

Положих ръце върху нея, молих се в името на Исус и й върнах кърпичката.

– Какво да правя с нея? — попита тя.

– Сложете я върху възглавницата му — казах аз.

– Но той ще бъде пиян.

– Това няма значение, той ще сложи пияната си глава върху обещанието от Бог.

Тя взе кърпичката и я сложи върху възглавницата му. Той се върнал вкъщи пиян. Не знаел нищо за кърпичката. Спал пялата нощ и се събудил на следващата сутрин, защото всичко, което познавал, си било както преди.

Разбира се, неговото естествено желание било да се отбие в първия салон да пийне малко бира. Купил си бирата и започнал да я пие. Моментално, той бил убеден, че в бирата има отрова. Казал на бармана:

Какво си направил с тази бира?

– Нищо не съм направил с нея — отговорил човека.

– Знаеш, че си правил нещо. Не бих я изпил за нищо на света. Отишъл на друго място, където си поръчал чаша бира, отпил по-внимателно от друг път и бил още no-убеден, че в нея има отрова. Казал на човека:

– Защо целия Ливърпул се е наговорил да ме отрови?

Работил цяла сутрин и на обяд отишъл в един салон да изпие бирата си за обяд както обикновено. Този път бил убеден, че Ливърпул се е наговорил да го отрови. Толкова много говорил за това, че бил помолен да напусне мястото.

Вечерта той бил решил да не се връща вкъщи без бира. Този път той бил толкова ядосан на хората, които му сервирали бирата, бидейки убеден, че тя съдържа отрова, че те трябвало да го изхвърлят от мястото.

Върнал се вкъщи без да е пил нищо и жена му казала:

– Скъпи, защо се връщаш толкова рано?

– Ти трябва да се молиш за мен — казал той.

– О, но аз се моля.

– Но ти не знаеш, цял Ливърпул се е наговорил да ме отрови.

Когато той й разказал историята, тя казала:

– Не виждаш ли как благодатта на Бог те е била покрила днес? Не виждаш ли как си освободен?

Тази вечер той се пробудил за осъзнаването и бил благословено спасен. И — аз съм свидетел — стана чудесен работник за Бог.

КНИГАТА Е

Една жена ми изпрати кърпичка, над която да се моля. Тя имала рак и била на прага на смъртта. Върнах кърпичката и тези, които са били около нея, я сложили върху нея. Моментално Бог изпратил нов живот в нея. Този ден тя била изцерена.

Аз мога да продължавам доста така, но няма нужда. Вижте — това е Книгата. Не е Уигълзуърд, Книгата е. Молитва над кърпички е Божия отговор за.нас в Книгата — за хора като мен, госпожа Макфересьн и други като нас, които не можем да достигнем хората, за да им донесем изцерение.

Когато Бог се движи, Той ще те кара ти да се движиш библейски. Когато се движиш библейски, ти ще се движиш спасително, изцерително, освещаващо и небесно.

По време на нашите събрания в Норвегия и Швеция, на едно събрание бяха донесени 500 кърпички с нужди за молитва. В Цейлон на едно събрание бяха донесени 1000 кърпички!

„НЯКОЙ БОДЕН ЛИ Е?“

„Някой болен ли е? Някой болен ли е на това място?“ — това питам, когато вляза в стая, в която има болни хора. Защо? Ще ви разкажа история, която ще ви обясни.

Интересувам се от и помагам на помощни мисионери по целия свят. Собствената ми дъщеря е мисионер в Африка. Обичам мисионерската работа. Имахме една мисионерка в Китай, която, по един или друг начин, хванала ревматизъм.

Нямам друга дефиниция за ревматизъм освен „обладан от дявола“. Ревматизъм, рак, тумори, лумбаго, невралгия — на всички тези неща давам само едно име: „силата на дявола, работеща в човечеството“. Когато видя болест, виждам действаща демонична сила.

Но всички тези неща могат да бъдат премахнати чрез силата на Бог!

Когато Исус влезе в къщата на Петровата тъща, какво направи Той, когато видя, че тя беше болна? Дали я покри с одеяло, слагайки й шише с гореща вода под краката? Ако не, то защо не направи това? Защото Той знаеше, че демоните са тези, които имат в себе си цялата горещина на ада. Той направи правилното нещо — смъмри треската и тя напусна.

Ние също би трябвало да правим правилното нещо с болестите. Би трябвало да ги смъмряме в името на Исус!

Мисионерката с ревматизъм се върна вкъщи от Китай в Белфаст, силно ядосана на делото на Бог, силно ядосана на Бог, силно ядосана на всичко. Тя беше абсолютно извън плана на Бог.

Докато беше в Белфаст, Бог позволи тази мисионерка да падне по стълбите и да си размести прешлените на гръбнака. Тя трябваше да бъде вдигната и отнесена до леглото си. Бог го позволи.

Бъдете внимателни да не отпаднете от Бог поради нередност във вашето тяло. Оправете взаимоотношенията си с Бог и останете в правилните взаимоотношения с Него.

Тя ме помоли да я посетя. Когато влязох в стаята й, аз я погледнах и казах:

– Има ли някой болен в тази стая?

Никакъв отговор.

– Има ли някой болен в тази стая?

Отново никакъв отговор.

– Е, — казах аз — ще почакаме, докато някой се раздвижи.

Полека, тя каза:

– Да, аз съм болна.

– Тогава ние открихме теб. Ти си в стаята. Сега, Словото на Бог казва, че когато си болен, трябва да се молиш. Когато ти се молиш — казах аз — аз ще те помажа и ще се моля за теб — но не и преди това.

Това й отне поне четвърт час предаване, защото дявола толкова я владееше. Но най-накрая тя се предаде, благодаря на Бог. Тогава тя плака и плака и чрез силата на Бог нейното тяло беше освободено от болестта. Тя беше освободена, когато се покая, но не и преди това.

Какво ли би се случило, ако всеки един на това събрание се покаеше днес? Говорим за благословения! Славата щеше да падне толкова много, че хората нямаше да могат да излязат от това място. Имаме нужда да видим, че Бог иска ние да сме благословени, но преди всичко Той иска ние да сме готови за благословението, като стоим в правилни взаимоотношения с Него.

ПОГЛЕДНЕТЕ КЪМ БОГ

Искам да Ви отведа до едно друго слово за това.
Братя, ако някой от вас се отклони от истината и някой го обърне, нека да знае, че този, който е обърнал грешник от грешката в неговия път ще спаси една душа от смърт и ще покрие множество грехове.

Яков 5:19-20

Нещото, което Бог ми показа и което ме кара да се грижа за болните хора с вярност, е това: Ако първото средство, което си взел от докторското шишенце те беше изцерило, ти нямаше да бъдеш на това събрание, искайки аз да се моля за теб. Ти просто даваш на Бог следващия опит.

Ако всички бъдем толкова верни към Бог, както сме към докторите, всички щяхме да бъдем изцерени. Но Сме били неверни и имаме нужда от покаяние.

Някои хора се връщат към лекарството след като са били изцерени. Стих 19 показва какво казва Библията по въпроса. Хората проповядват върху този стих и го превръщат в послание за покаяние. Но то няма нищо общо с покаянието, това еизцерително послание и е пълно с живот. То казва: „Братя, аконякой от вас се отклони от истината… “

Какво е „отклоняване от истината“? Отклоняване е да използваш лекарства след като Бог те е изцерил. След като си опитал всичко, което можеш да получиш от този тип средства, но въобще не са ти помогнали, ти си в безизходно положение.

Някой идва и те обръща „от грешката в твоя път“; той трябва да те спаси от твоя грях, че си се отвърнал от Бог и търсиш други начини. Ако той направи това, той те спасява от смърт.

Бог е толкова милостив към цялото наше грешене! Това, което аз правя, е че ви обръщам от грешките във вашите пътища, за да се върнете обратно при Бог на милостта. Погледнете към Бог! Само вярвайте, че Неговата изкупваща кръв едостатъчна  и можете да бъдете изцерени от всяка слабост!

Богът, който каза на Мойсей да направи прът и да сложи медна змия върху него, така че всеки, който погледне към нея, да може да бъде изцерен, сега казва: „Бронзовата змия не е върху пръта. Исус не е на кръста. Така че сега ВЯРВАЙ. Ще бъдеш изцерен, ако вярваш.“

Ти не можеш да погледнеш към кръста. Не можеш да погледнеш към змията. Но можеш да вярваш в живия Бог. И ако вярваш, ти можеш да бъдеш изцерен. Бог има предвид ти да погледнеш към Него днес; Той има предвид днес да ти бъде помогнато!

ПЪЛНО СРЕЩУ ЧACTИЧHO ИЗЦEPEHИE

Искам всички да знаят, че Уигълзуърд не вярва в частичното изцерение.

Тогава в какво вярва Уигълзуърд? Вярвам в пълното изцерение. Дори ако то не е изявено, то пак е същото. То не се изявява поради пасивна вяра, но то е там. Бог го е дал.

Как знам, че това е истина? Марк 16:18 казва: „… те ще полагат ръце на болнитеи те ще оздравяват.Чие Слово е това? Това е Божието Слово! Имам вяра в това днес. Алелуя! Дори повтарянето на Словото ми дава повече  вяра!

ТЪЛКУВАНЕ НА E3ИЦИ

Защо се съмнявате, когато Бог, дори Господ, е дошъл да изгони дявола, така че да можете да познаете, че сте свободни от всички неща чрез кръвта на Исус?

Ние сме на едно велико място; Господ е всред нас. Вие ще си тръгнете свободни  днес.

ИЗЦЕРЕНИ С НЕГОВИТЕ УДАРИ ОТ KAMШИK

Харесвам мисълта, че „Той  Самия  взе  нашите  немощи  и  понесе  нашите  болести“ (Матей 8:17). Това е мощна мисъл!

Един ден стоях на края на пътя Шанклин, Белфаст, Ирландия, с парче хартия в ръката си и гледах към адресите, където трябваше да отида. Един човек се приближи до мен и ми каза:

– Болните ли посещавате?

– Да — казах аз.

– Отидете там — каза той, посочвайки къщата наблизо.

Почуках на вратата, но нямаше отговор. Почуках отново и тогава един глас отвътре каза:

– Влизай!

Отворих вратата и влязох. Млад мъж ми посочи да се кача нагоре по стълбите. Когато стигнах до площадката, видях широко отворена врата. Минах право през вратата и открих една жена, седяща в легло. Веднага щом я погледнах, разбрах, че тя не може да ми говори, така че започнах да се моля. Тя се мърдаше напред-назад, отваряйки широко устата си за глътка въздух. Знаех, че тя е отвъд това да ми отговори.

Когато се молих, Господ отчетливо ми каза:

– Прочети  Исая  53  глава.

Отворих Книгата и започнах да чета отначало: „Кой  е  повярвал  на  нашите  думи ? И на  кого  се  е  открила  ръката на  Господ? Защото  той  ще  израсне  пред  Него  като  нежно  растение  и  като корен  от  суха  земя. “

Когато стигнах до 5 стих: „Той  беше  наранен  за  нашите  престъплениябеше  бит  за  нашите  нечестия;  наказанието  за  нашия  мир  дойде  върху  Него  и  с  Неговите  удари  от  камшик ние  се  изцерихме“ – жената извика:

– Аз съм изцерена!

– О, жено — казах аз — кажи ми.

– Преди три седмици почиствах къщата — каза тя. — Докато премествах някои мебели, си претоварих сърцето. То се измести от мястото си. Лекарите ме прегледаха и казуса, че аз ще умра от задушаване и наистина често беше като че ли ще умра от задушаване.

Но в средата на предишната нощ видях как вие влизате в стаята. Когато ме видяхте, знаехте, че не мога да говоря, затова започнахте да се молите. Тогава отворихте на Исая 53 глава и четохте до 5 стих. И когато прочетохте петия стих, аз бях съвършено изцерена. Това беше едно видение, сега това е факт\

Така че знам, че Словото на Бог е все още вярно!

ТЪЛКУВАНЕ НА ИЦИ

Протегни ръката си, защото Господ твоя Бог е толковаблизо до теб! Той ще те вземе и така ще те постави в Своите висини на великолепие, че акоти не излезеш  повече  от  там,  но  ако останеш  неподвижен  във  волята  на Бог, Той  ще  ти  даде  желанието  на  твоето  сърце.

Сега, това е Слово от Господ. Никога няма да получите от Господ нещо по-ясно от това. Да, хората пропускат най-великия план за изцерението, защото се придвижват от едно нещо на друго. Останете неподвижни.

Бог иска вие да вземете Словото; изискайте Словото; вярвайте в Словото. Това е съвършения начин за изцерение. Не се обръщайте нито надясно, нито наляво, но ВЯРВАЙТЕ В БОГ!

ДОКОСВАНЕТО НА БОГ ИЗЦЕРЯВА

Вярвам, че би трябвало да имаме хора в това събрание, които да са освободени от своите болести без да бъдат докоснати. Повече и повече аз виждам, че денят на посещението от Господ е върху нас. Присъствието на Бог е тук, за да изцерява. Би трябвало да имаме хора, изцерени от помазанието на Духа в тези събрания, докато аз говоря.

Проповядвах върху тези стихове на вяра, за да можете ясно да изискате своето изцерение. Вярвам, че ако слушате Господ, и ако сте подвижени да вярвате (ако станете прави докато се моля), ще откриете, че изцеряващата добродетел ще ви освободи.

ТЪЛКУВАНЕ НА ИЦИ

В дълбочините, Бог е дошъл и се движи в най-вътрешните дела на сърцето, докато Духът на Бог стане съвършения избор. Той донася това, което ще отеква за Негова слава завинаги. Господ е в средата на това и онези, които са вързани, ще бъдат освободени от пленничество.

Бог иска вие да имате жива вяра СЕГА, да почувствате жизненоважно докосване СЕГА, което разпръсва основите на цялата слабост. Когато бяхте спасени, бяхте спасени в МОМЕНТА, в който повярвахте. И вие ще бъдете изцерени също в МОМЕНТА, в който повярвате.

Аз се моля: „Татко, в Твоята  благосклонна  грижа  аз  взимам  тези  хора  и  ги  представям  пред Теб.  Пази ги от падане;, пази ги от грешките на пътищата на нечестивите, избави ги от всяко зло. Нека Твоята  милост да бъде с  тях  в  техните  домове,  в  техните  тела , по  ВСЯКАКЪВ  начин.“

(6 юли, 1927

следваща глава ПОБЕЖДАВАНЕ