КАК ДА РАЗБИРАМЕ ГЛАСОВЕ

Възлюбени, не Вярвайте на всеки дух, а изпит- байте духовете дали са от Бог: защото много фалшиви пророци са излезли в света.
Следователно, познавайте Духът на Бог: всеки дух, който изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът, е от Бог.
И всеки дух, който не изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът, не е от Бог; и това е духът на антихрист, за когото сте чули, че ще дойде, и дори сега вече е в света.
Вие сте от Бог, малки дечица и сте ги победили, защото по-велик е Този, който е във вас от този, който е в света.
Те са от света: следователно говорят светски и светът ги слуша.
Ние сме от Бог; този, който познава Бог, ни слуша; този, който не е от Бог, ни слуша. По това познаваме духът на истината и духът на заблудата.
Възлюбени, нека да се обичаме един друг, защото любовта е от Бог; и всеки, който обича е роден от Бог и познава Бог.
Този, който не обича, не познава Бог, защото Бог е любов.
В това беше изявена любовта на Бог към нас, че Бог изпрати Своя единствен единороден Син на света, така че да можем да живеем чрез Него.

Йоан 4:1-9

Много гласове звучат на света днес. Четем, че това е така в 1 Коринтяни 14 гл. Искам да можете да разбирате гласовете — да разпознавате гласове на духовете, и да знаете какво точно казва Писанието за тях.

Знам, че страшно много хора са запалени по Конан Доил, (авторът на Шерлок Холмс, бел.пр.) който, вие ще откриете, се опитва да изследва загадки. Сега, в нашата работа няма нищо мистично и аз искам да кажа на всеки, който идва на нашите събрания, че ти нямаш дял сред нас, ако имаш нещо общо със спиритизма. Ние обявяваме, че то е от дявола и не искаме да общуваме с вас. Ако искате да се присъедините към нас с доброто и лошото, дяволът ще бъде този, който ще ви получи накрая.

Нека да ви кажа с какво ще си имате работа: не с духа на беззаконието, но с духът, който ига работи В децата на непокорството“ (Ефесяни 2:2). Това е дух на непокорство. Това е „… духът на антихрист… и дори сега вече е в света“(1 Йоан 4:3). Днес той е точно в центъра на нещата. Спиритизъм, мистицизъм, християнска наука — всички са подобни. Никое от тях не се покорява на Бог и не прави място за кръвта, а вие не можете да отидете близо до Бог, освен чрез кръвта. Невъзможно е. Кръвта на Исус Христос е единствената сила, която може да проправи чист път за вас към Царството на Бог.

Възлюбени, вие трябва да бъдете в положение да: „… изпитвате духовете дали са от Бог“ (1 Йоан 4:1). Защо да ги изпитвате? Изпитвайте духовете дали са от Бог по тази причина: за да можете да разпознаете истинското откровение. А истинското откровение, което ще дойде до вас, винаги ще освети сърцето. То никога няма да има „ако“ в себе си. Когато дяволът дойде при Исус, той имаше „ако“ в себе си. Той каза: „АКО Ти си Синът на Бог…“ и: „… АКО Ти паднеш и ми сепоклониш..“ (Матей 4:3, 9).

Святият Дух никога не идва с „ако“. Той идва с нещо, което е силно и сигурно. Той е Божественият оратор на чудесното Слово на Бог. Както и да е, мистичната позиция на Конан Доил е сатанинска.

КРЪВТА ИMA CИЛA!

Един ден ходех по улиците в Брадфорд и срещнах един мой приятел. Той беше човек, който живееше в Духа. Аз му казах:

– Къде отиваш, приятелю?

Той отговори:

– Имам голяма работа довечера.

– Каква?

– О, довечера има спиритически сеанс и аз ще отида там.

– Не мислиш ли, че е опасно? Не мисля, че е разумно вярващи да ходят на такива места — казах аз.

– Аз имам водителство да отида, за да го изпитам според Писанието — отговори той.

(Възлюбени, аз ви съветвам да не ходите на такива места.) Моят приятел отишъл и седнал сред събранието. Медиумът започнал да се опитва да вземе контрол. Моят приятел не говорел, но просто се пазел да стои под кръвта, шепнейки си за скъпоценността на кръвта на Исус.

След като се опитвал за известно време да поеме нещата в своя контрол, лидерът казал:

– Не можем да направим нищо тази вечер. Тук има някой, който вярва в кръвта.

Алелуя! Вярвате ли в кръвта, възлюбени? Би трябвало!

Често съм се справял с хора, които са били под влияние на зли сили, хора под внезапни атаки и други такива. Понякога съм се срещал с хора толкова контролирани от зли сили, че всеки път, когато хората искат да говорят, говорят злите сили. Много опасно нещо е, но е вярно: хора биват обладавани от дявола.

Човекът в гробищата, за който говори Новия Завет е бил ужасно наранен от зли сили и се е рязал с камъни и със здрави въжета денем и нощем. Ето го в гробищата, викайки. Исус се появи на сцената и онези зли сили принудиха човека да избяга. В момента, в който човекът застана пред Исус, злите духове в него казаха: „… Тържествено Те моля от Бог, не ме мъчи!“ (Марк 5:7).

Този човек нямаше сила да се освободи и въпреки това злите сили бяха толкова разтревожени в присъствието на Исус, че казаха: „Не ме мъчи!“

Те се съпротивяваха на Исус, но Той освободи човека! О, благодаря на Бог за Исус! Искам да знаете, че Исус иска вие толкова да бъдете под Неговата мощ, толкова да бъдете контролирани от и изпълнени със Святия Дух, че силата на авторитета във вас да се съпротивява на цялото зло! Това е важно нещо вярващите да знаят, защото много вярващи не се пазят от дявола.

Искам да изтъкна друг фактор пред вашия ум: всеки вярващ би трябвало да достигне място в Святия Дух, където той няма никакво желание освен желанието на Бог. Святият Дух трябва да ни притежава, докато ние сме изпълнени и водени — да, Божествено водени — от Него. А могъщо нещо е това да бъдеш изпълнен със Святия Дух!

ТЪЛКУВАНЕ НА ИЦИ

Господ — Той е могъщата сила на управление, защото Писанието казва: „Управлението ще бъде на рамената Му.“ А сега Той е взел НАС на Своите рамена, следователно Той ще ви води където иска.“

БЪДЕТЕ ВОДЕНИ ОТ ИСУС, НЕ ОТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Не искате ли да бъдете водени от Исус? Ако Той ви води, Той ще ви заведе в истината, в нищото (но когато сте в нищото, вие ще бъдете в силата) и в слабостта (но когато сте в слабостта, Бог ще бъде с вас в мощ и всичко, което ще изглежда като че ли за слабост от човешка гледна точка, ще бъде под контрола на Божествената сила).

Сега искам да се справя с нещо много важно. Има стотици хора, които постоянно ме натоварват със своите трудности и желания — техните святи и благородни, и въпреки това странни желания. Тези хора са там, където се срещат два пътя и те не знаят по кой да тръгнат. Някои имат впечатление за това, което трябва да правят. Но ще ви покажа какво произлиза син тези впечатления.

Една жена дойде при мен един ден и каза:

– О, Духът на Бог беше мощно върху мен тази сутрин.

Аз казах:

– Добре!

– О, искам да ви кажа за това. Искам да ми кажете дали има някакво място на име Ингероу тук наблизо.

Отговорих:

– Да, има.

– Е, това място е на сърцето ми. Трябва да отида и да проповядвам там.

Няма нищо лошо в това, нали? Но после попитах:

– Какво е посланието?

– Не знам точно.

– Хайде, сега — какво е посланието? — попитах аз.

– О, трябва да говоря на някого за неговата душа.

– И не знаехте, че има такова място? Мястото е до Скиптьн – отговорих аз.

– Но аз трябва да отида.

– Хайде, сега — искам да помислите—казах аз. — Вие работите, нали? Мислите ли, че някой в мелницата ще ви заповяда да отидете на място, което не знаете да говорите с някого, когото не познавате?

Беше ли това от Бог? Това е първият въпрос. Не,това беше впечатление от желание „да бъдеш нещо“. Това е опасно!

Дъщеря ми се опита да я спре, но тя замина при първия удобен случай. Пристигнала на станцията. Там нямало никого, на когото да даде послание. Какъв беше резултата? Скоро тя отиде в психиатрична клиника.

Тя беше водена от впечатление. Сега ще ви кажа за друга дама, която беше водена по различен начин — чрез Словото на Бог. Тя дойде при мен вчера и каза:

– Духът на Господ е върху мен. Трябва да проповядвам Евангелието.

Аз казах:

– Няма нищо лошо в това.

Тя каза:

– Искам да знам къде трябва да отида. Дошла съм при вас да видя дали Господ не ви е казал къде трябва да отида.

Моментално знаех какво да кажа. Казах:

– Да, трябва да започнете вкъщи. Започнете в „Ерусалим“. Ако имате успех, отидете в „Юдея“. Тогава, ако имате успех там, Бог ще ви прати до най-крайните части на земята. Но Бог няма да ви прати до най-крайните части на земята, докато нямате успех в околността на „Ерусалим“ (вижте Деяния 1:8).

Днес имаме невероятно голяма работа — да проповядваме на света. Струва си да го правим добре и аз искам да го направя добре.

Искам да ви кажа как да познавате разликата между правилния и погрешния път, който да следвате. Писанията и Святият Дух ще ви покажат. Те имат мъдрост; ще ви предпазят от глупост. Например, Писанията показаха на тази дама, с която говорих, къде да проповядва Евангелието. А и Святият Дух, имайки съвършен вътрешен поглед върху знанието, мъдростта и истината, винаги ви дава баланс така, че да не излезете извън борда в нещо, което не е от Бог.

За да ходите по правилния начин, вие трябва да премахнете едно нещо от своя живот — страха. Ако страхът е премахнат, на негово място ще дойдат сила и увереност. Също трябва да имате нещо, което да остане във вас: любов. Трябва да обичате да се покорявате на Бог, вместо да се покорявате на вашите наклонности „да бъдете нещо“. (Но ако Бог иска да ви направи някой, това е различно.)

Съпругата ми направи най-доброто от себе си, за да ме направи някой. Не можа. Нейното сърце, нейната любов, желанието й бяха правилни, защото тя опита всичко, за да ме направи проповедник. Тя обичаше да казва: „Сега, татко, можеш да го направиш, ако искаш. Искам ти да проповядваш следващата неделя.“

Опитвах всичко, за да се подготвя. Не знам какво не опитах. По-добре ще бъде, ако не ви кажа какво опитах. Имах толкова много бележки, колкото биха стигнали на един пастир за седмица! Но когато ставах да проповядвам, отказвах се от текста си и казвах: „Ако някой може да проповядва, сега е вашият шанс, защото аз приключих.“

Това не се случи веднъж, а много пъти. Тя беше твърдо решена, а аз имах желание. Но малките деца бяха тези, с които можех да се оправя тогава. Можех да ги уча, докато жена ми проповядваше, така че ми беше приятно да го правя.

Но когато Святият Дух дойде върху мен, тогава бях готов. Тогава проповедническите способности не бяха мои, а на Господ. Да бъдеш изпълнен със Святия Дух е да бъдеш изпълнен с Божествена екипировка. ВСИЧКО трябва да бъде за Исус! О, казвам ви, независимо дали го вярвате или не, няма нищо хубаво в цялата работа без Исус!

Можете да скачате по тази платформа и убедено да казвате, че сте прав за нещо. Когато нямате никаква убеденост, Исус е цялата убеденост, от която се нуждаете!

Бог трябва да има мъже и жени 6 Своята Църква, крито са запалени за Него. Горите ли за Бог? Ако горите, Бог мощно ще ви изхвърли в помазанието на Духа и грешниците се чувстват осъдени. Но това никога няма да бъде извършено, ако в ума си имате това, че ще „бъдете нещо“. Кръщението е кръщение на смърт, и вие трябва да живеете единствено в Бог.

НЕКА БОГ ДА БЪДЕ ПРОЯВЕН, A HE BИE

Искам да ви разкажа за едно от най-дразнещите неща, с които трябваше да се справя. Трябваше да се справям с доста дразнещи хора — хората ме питаха най-различни неща и аз трябваше внимателно да проуча тяхното положение, за да видя какво има Бог за тях. В следващите редове ще разкажа една история, която само ще ви помогне.

Има ли нещо лошо в това да искаш да бъдещ най-добрият мисионер на света? Ни най-малко. И все пак…

Две млади жени работеха като телеграфистки. Едната от тях се беше посветила на Бог за жътвената нива. Тя беше много красиво момиче, пълно с чистота, истина и праведност. Имаше красиво лице; само изражението на лицето й можеше да направи чудесни неща за другите от Бог. Един глас дойде до нея.

О, възлюбени, изпитвайте гласовете. Изпитвайте духовете

Един глас дойде до нея и каза: „Аз ще те направя най-мощният мисионер в света.“

Това беше точно това, което тя искаше! Това беше желанието на нейното сърце. Тя беше толкова, развълнувана от това! „И ще ти намеря всичките пари, които искаш“ — каза гласът.

Тя много се въодушевила от това. Но сестра й надушила, че има нещо „не на място“. Тя отишла при директора и го помолила;

– Може ли сестра ми и аз да си вземем един час почивка? — и освободила сестра си и себе си.

Гласът дошъл с такава невероятна сила към сестра й, че тя просто не можела да го пусне да си отиде.

Опитвайте духовете. Бог никога няма да направи нещо като това, което момичето изпитало; Той никога няма да ни изпрати немотивирано, невъзможно послание, от което „да не можеш да се освободиш“.

Дяволът казал: „Не казвай на никого.“

Това е начина на дявола. Всичко, което е свято, може да бъде. казано на къщния праг. Нямаме тайни, дадени от Бог, които да не можем да споделим. Всички тайни, които си струва да ги имаме, си струва да ги кажем. Ако не можем да ги кажем, не си струва да ги имаме. Бог иска ние да можем да кажем ВСИЧКО.

После гласът дошъл отново: „Можеш да вземеш сестра си с теб“ — казал той. — „Искам ви довечера на гарата. Ще откриете, че един влак ще дойде на гарата в 7:32. След като си купите билет, ще ви остане известна сума. И във влака ще видите жена, носеща боне на медицинска сестра. От другата страна ще бъде мъж, който има всичките пари, които искате. Когато слезете в Глазгоу, можете да депозирате парите в определена банка в определено време .“

Тук има липса на наличие на мисъл. Няма банки, отворени в 7:30 — едно проучване показа, че няма такава банка на онова място.

Какво направи посланието? Улови нейното ухо. Тя му даваше толкова много внимание, че не обръщаше внимание на никой друг.

Ще ви кажа каква е опасността: ако с вас не може да се спори логически, вие грешите. Ако вие сте прав и всички други грешат, ако не можете да понесете да ви изпитат, ако това, което вие държите, не може да понесе светлината на истината, не ме интересува кой сте, вие грешите! Ще си спестите много неприятности, ако помислите малко за това, което другите казват. Не казвайте равнодушно: „О, аз знам. Аз ЗНАМ, че аз съм правия.“

Много сериозно нещо е, ако никой друг не знае освен вас. Дано Бог ви избави от това състояние, защото то не е от Него, то е от плътта. Има два типа действия: делото на Духа и делото на плътта. Действието на Духа винаги ще бъде противоположно на действието на плътта.

Опитахме се да успокоим тази жена, но нищо не можеше да се направи. Тя знаеше, че това е гласът на Господ.

Влакът дойде точно в 7:32. Тя каза на сестра си:

– Сега знаем, че това е правилно.

Рестото беше точно толкова, колкото й беше казано, че ще бъде. Това беше така. Но следващото нещо не беше така. Когато влезе във влака, там нямаше нищо подобно на описаните лица; и тя не получи никакви пари, още по-малко цялата сума, която гласа й беше обещал.

О, злите гласове — как ще познаем дали те са от Бог? Когато Бог говори, Той говори с езика на мъдростта.

Помнете какво каза дявола на Исус, когато той дойде: „… АКО ти паднеш и ми се поклониш“ (Матей 4:9). Дяволът знаеше, че този грях на поклонение щеше да елиминира Исус от това да умре за човечеството като безгрешното Агне на Бог. И Исус знаеше колко е глупаво това искане. Той мъдро отговори: „… Писано е: Да се покланяш на Господ твоя Бог и само на Него да служиш.“ (Матей 4:10).

Какво не е Наред в историята на тези две жени? Погрешното е, че те трябваше да преценят духовете. Ако младите жени бяха попитали: „Исус дойде ли в плът?“ — гласът щеше да отговори: „Не“. Няма сатанински глас на света или спиритически медиум, който би признал, че Исус дойде в плът. Дяволът никога няма да признае, а той е бащата на тези спиритически медиуми, които Конан Доил включва в своите творби. Те говорят глупост, а не мъдрост.

Когато тези зли духове откриха, че жената, на която те говорят ще направи всичко, което те поискат, те казаха: „Ще те направим най-големия мисионер на света и ще ти дадем всичките пари, които искаш.“

Тя трябваше да знае, че това не е от Бог. Никога не съм виждал нещо подобно да е от Бог и вие никога няма да видите в своя живот.

Един мъж дойде при мен веднъж и каза:

– Аз имам при мен определено количество храна за инвалиди. Тя ще донесе милиони лири за мисионерите.

Аз му казах:

– Няма да имам нищо общо с това.

Неща като това не са успех. Бог не работи по този начин. Ако Бог иска ти да имаш злато, Той ще го навали в къщата ти. Той има всичкото злато и добитъка по хилядите хълмове е Негов (Агей 2:8; Псалм 50:10).

Възлюбени, искам да разберете, че Исус беше.най-кроткият човек на земята. Той имаше силата да превърне хляба в злато и въпреки това никога не го направи — с изключение на случаите, когато беше за някой друг. Когато някой проповядва за Неговото ЦарствоТой ще го осигури.

Търсете да бъдете изпълнени със Святия Дух за другите. Търсете само Бог и дъждът ще дойде. Силата ще бъде изявена чрез вашите смъртни тела и вие ще имате Божието осигуряване, ако наистина сте в Духа.

Бяха ли двете млади жени, за които ви говорих освободени? Да, и бяха използвани в Китай много години. Благодаря на Бог, има изходен път, когато сме направили грешка!

Това е важно слово. Аз казвам всичко, което мога чрез благодатта на Бог и откровението на Духа, за да ви направя внимателни и въпреки това безгрижни. Бъдете внимателни за сатанинските сили. Бъдете безгрижни (да не се притеснявате за вашите способности, лични желания, нужди или проблеми), когато силата на Бог е върху вас с мощно помазание, така че Той да бъде изявен, а ш вие.

ПРОСЛАВЕТЕ БОГ, А НЕ ЧОВЕК

Има ли нещо нередно 6 историята, която ще би разкажа? Искам да обърнете внимание и да разберете.

Доста много хора в Ню Йорк се спасяват на пазарни места. Един от младите хора, който беше спечелен в Царството скоро прояви способности да бъде чудесен учител. Той триумфално бодеше хората в сутрешните събрания. Всеки беше въодушевен от радост поради неговите способности да учи и проповядва.

Когато отидох там, силата на Духа падна върху нас Веднага, много хора бяха под силата на Бог, включително този млад мъж. Когато всички го видяха да пада под силата на Духа, те казаха: „О, брат Уигълзуърд, ние имаме тук един от най-чудесните млади хора. Той да бъде изпълнен със Святия Дух означава ние да имаме най-великият учител на света!“

Лидерите дойдоха и казаха, че те са изпълнени с радост от това, което става. Аз казах: „Бъдете тихи. Бог ще извърши Своята работа.“

Малко след това, той беше навътре в Духа. Всички започнаха да се радват и да ръкопляскат. Всички дойдоха при него и се ръкуваха с него, казвайки:

– Сега имаме най-великият учител.

Беше ли погрешно те да се радват за движението на Святия Дух върху този човек? Това беше абсолютно правилно — и въпреки това беше най-погрешното нещо, което можеха да направят. Точно там направиха голямата грешка. Не трябваше да го аплодират. Това е толкова сигурно, че е от дявала, повече отколкото всяко друго нещо, което се е случвало на някой и е било от него. Бог никога не е позволявал човешко същество да бъде аплодирано. О, аз наистина се моля Бог да ви спаси и вие да не правите такова нещо. Надявам се няма да чуете моите думи и да кажете: „О, брат Уигълзуърд наистина проповядва добре днес!“

Хората трябваше тихо да благодарят 6 своите сърца; в своите мисли. Дяволът никога не знае твоите мисли и ако ти не изложиш публично своите мисли, ще бъдеш сигурен. Той може да ти дава лоша мисъл или дори лоши мисли, но това не е грях. Всички тези неща идват отвън, но те не могат да влязат вътре в теб, освен ако ти не ги поканиш. Дяволът може да ти предлага да приемеш лоши неща, но ако си чист, предложенията му ще бъдат като вода по гърба на патица.

Какво се случи на събранието след това? Хората казаха:

– Няма да се учудя, ако ти си втори Йоан Кръстител.

Те наистина бяха изключително щастливи за него. Когато видя какво идва към него, младият мъж се опита да го отхвърли и да се задържи в добрия баланс. Но дяволът дойде с глас, гърмящ като топ: „Не знаеш ли, таи. СИ Йоан Кръстител.“

Все още той го отхвърляше.

Чуйте, Вярващите бяха тези, които първи му казаха, че може би е втория Йоан Кръстител. След това, дяволът никога не го остави сам в това отношение. „Ти сигурно си Йоан Кръстител“ – казваше той. — „Няма личност на света като теб. Възкръсни, Йоан Кръстител.!“

В 8 часа сутринта, този млад човек тичаше по улиците на града, викайки: „Аз съм Йоан Кръстител!“

О, ако светиите се бяха въздържали да не го аплодират! Това беше дело на дявола.

Молете се: „Господи, доведи ни до място на смирение и на съкрушено сърце, където ще видим опасността от сатанинските сили. “

Не вярвайте, че дяволът е огромно, грозно чудовище; той идва като ангел на светлината. Той идва във време, когато си се справил добре и ти го казва. Идва, за да те накара да се почувстваш „някой“. Дяволът е демон, който се възвеличава. Внимавайте, да не би под неговото водителство да се възвеличите и да изпаднете в заблуда и гордост.

О, погледнете на Господаря! Да можехте да Го видите както аз Го виждам понякога — богат, и въпреки това Той стана беден; в слава, и въпреки това Той прие образа на слуга. Да, слуга — това е Господ.

Чели ли сте благословенията в Словото на Бог? Бог ни ги е дал, за да бъдем съкрушени, скромни и в прахта. От там Той ще ни възвеличи. Бог ще ни издигне и ще ни сложи на високо място!

(Нова Зеландия, 15 януари 1924)