ВЕНЕЦЪТ НА ПРАВДАТА

Нека да започнем с четвъртия венец, Венеца на Правдата, като видим какво казва Божието Слово във ІІ Тимотей 4:1-8. Разбираш ли, ние трябва да получим основа за този четвърти венец, преди да можем изцяло да разберем пълното значение на това, което апостол Павел казва:

Заръчвам ти пред Бог и пред Исус Христос, който ще съди живите и мъртвите, и предвид явлението Му и царуването Му:

Проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.

Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,

и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.

Защото аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава.

Аз се подвизавах в доброто войнстване, попрището свърших, вярата опазих,

отсега нататък се пази за мене венецът на Правдата, който Господ, праведният Съдия ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.

Сега, като прочетох това Писание, трудно ми е да продължа да пиша. То е толкова славно и вълнуващо! Помни, Павел говори за последните дни – времето, в което ние живеем! Той каза, че в тези последни дни ще има фалшиви пророци и ние ще ги виждаме и чуваме, че ще има и такива, които няма да търпят здравото учение, и днес има много такива хора. Много, които ходят на църква и не могат да търпят да се проповядва за ада. И ако техният проповедник застане на амвона и проповядва за ада, те ще направят така, че това да бъде неговата последна проповед от този амвон. Има и такива хора от дадена църква, които не биха понесли да се проповядват дори десетте заповеди. Защо? Защото „не прелюбодействай” е все още част от заповедите. Днес много служители проповядват повече това, което хората искат да чуят, отколкото това, което се нуждаят да чуят. Но Божието Слово казва: „Проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.”  Павел не спира до тук. Той продължава да предупреждава, че ще има такива, които ще се обърнат от истината и ние виждаме това със собствените си очи.

Прочети 8-ми стих отново: „От сега нататък се пази за мен венеца на правдата, който Господ, праведният Съдия ще ми даде в оня ден.” До тук ли спря Павел? Не. Като говори за този Венец на Правдата, той продължава: „и не само на мен, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.” Това е един точно определен венец и той казва на кого ще бъде даден този Венец на Правда.

Позволи ми да спра за минута, за да анализирам нещо, което намирам за много интересно. Не знам как е с теб, но за мен няма друга част от Божието Слово, която да ми харесва толкова много, както книгата Откровение. В първата глава Йоан писа за това, което видя и чу, като се опитва да убеди тези, към които пише, че неговото откровение е автентично, че е бил свидетел на тези неща.

Но знаеш ли защо? От всичко, което Йоан видя и чу, това, което най-много го развълнува, беше фактът, че той видя Исус да се връща на земята отново! Когато разбрах това, направо не можех да стоя на краката си и осъзнах защо Йоан не можеше да овладее своето вълнение и сам прекъсна своите поздравления, за да каже: „Ето, иде с облаците; ще Го види всяко око и ония, които Го прободоха; и всички земни поколения ще възридаят за Него. Така е. Амин. Аз Съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е, и който е бил, и който идва, Всемогъщият.” (Откровение 1:7-8).

От всичко, което Йоан видя, от всичко, което чу, това, което го развълнува най-много, беше славното идване, прекрасното явление на Господ Исус Христос! И искаш ли да знаеш нещо? Аз все още твърдя, че само тези, които живеят живот, отделен и посветен на Бог, само тези, които живеят живот без компромиси, само тези, които живеят изцяло осветен живот, които живеят изцяло според светлината, която са получили, са тези, които с радостно нетърпение очакват идването на Господ. Защо? Защото те знаят, че са готови да Го посрещнат.

Бог иска ти да бъдеш готов за Неговото славно явление и да бъдеш сред тези, на които ще бъде даден Венецът на Правдата.

следваща глава НЕТЛЕНЕН ВЕНЕЦ