ПРЕДИСЛОВИЕ

Всеки работен ден някъде в тази страна обикновени мъже и жени без правно образование биват избирани за съдебни заседатели. Когато в края на делото съдията трябва да направи заключение, той се обръща към тях с молба да оставят настрана всяко подозрение, емоция, предубеждение или спекулация и да разгледат делото според доказателствата. С други думи, всеки съдебен заседател е призован да пристъпи към доказателствата с открито съзнание и да направи преценка, като разчита на своя трезв разум.

В тази книга Вал Грийв кани читателя да стане член на едно съдебно заседание. Той излага доказателствата за възкресението на Исус Христос и очаква вашата присъда. За мен това беше завладяващо четиво – стимул за интелекта и предизвикателство към духа. Мисля, че то ще привлече вниманието както на юристи, така и на неспециалисти.

Авторът предоставя фактите без предубеждение и не се мъчи да наложи своето виждане на читателя. Именно това имам предвид, като казвам открито съзнание (може би с известна критичност, присъща на повечето юристи). Аз станах член на съдебното заседание и сам стигнах до заключение. Вие, читателю, трябва да сторите същото.

Р. Локит, почетен съдия

следваща глава 1 - ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ