Съдържание Цялата книга на една страница

ЧАСТ ТРЕТА – Пустинен манталитет

Въведение

Има [само] единадесет дена разстояние от Хорив през планината Сиир, до Кадеш-варни [на Ханаанската граница; но на Израел отне четиридесет години, за да я пресекат].

Второзаконие 1:2

Народът на Израил прекара в скитане из пустинята цели четиридесет години за да стигне до място, което бе само на единадесет дена път от там. Защо? Враговете ли им попречиха, обстоятелствата ли ги спряха или изпитанията, с които се сблъскаха? Дали не беше нещо съвсем различно, което не им позволи да достигнат до предназначената цел?

Докато обмислях тяхната ситуация, Бог ми даде силно откровение, което помогна както на мен самата, така и на хиляди други хора. Господ ми каза: „Народът на Израил прекара четиридесет години в пустинята, вместо само единадесет дни, защото хората имаха „пустинен манталитет“.“

ДОСТАТЪЧНО ДЪЛГО СТЕ СЕДЕЛИ ТУК

Господ, нашият Бог, ни говори на Хорив, казвайки: Достатъчно дълго сте седели на тази планина.

Второзаконие 1:6

Всъщност не трябва да гледаме на израилтяните с такова Удивление, защото повечето от нас правим същото нещо, което и те са направили. Въртим се около една и съща планина, вместо да постигнем истински напредък. Крайният резултат е, че ни отнема Дълги години постигането на победа, която сме можели и е трябвало Да извоюваме много бързо.

Аз мисля, че днес Господ казва същото нещо и на мен, и на теб, което е казал и на израилтяните в онзи ден: „Достатъчно дълго сте седели на тази планина. Време е да се придвижите напред.

СЪСРЕДОТОЧЕТЕ УМА СИ И НЕ СЕ РАЗКОЛЕБАВАЙТЕ

Насочете ума си и го дръжте насочен непрекъснато върху горните неща (възвишените неща), а не за земните.

Колосяни 3:2

Бог ми показа десет начина на „пустинно мислене“, които са задържали израилтяните в пустинята. Пустинният манталитет е погрешна настройка на ума.

Настройката на ума ни, начинът ни на мислене може да бъде погрешен или правилен. Погрешният ни вреди и пречи на нашия напредък, а положителния ни облагодетелства. Колосяни 3:2 ни учи да съсредоточаваме мислите и да не се разколебаваме. Имаме нужда да насочим вниманието си към правилните неща. Неправилната настройка на ума не само влияе на обстоятелствата ни, но и на вътрешния ни човек.

Някои хора живеят в пустиня, а други са пустиня.

Имаше време, когато обстоятелствата в живота ми не са били чак толкова лоши, но не можех да се наслаждавам на нищо, защото самата аз бях като пустиня отвътре. С Дейв имахме прекрасен дом, три чудесни деца, хубава работа и достатъчно пари, за да живеем комфортно. Аз обаче не се радвах на благословенията, защото имах пустинен манталитет. Животът ми изглеждаше като пустиня, защото така се чувствах отвътре и така виждах всичко.

Някои хора виждат нещата доста негативно, защото през целия си живот са преживявали само нещастни обстоятелства и не могат да си представят, че е възможно да им се случи нещо по-добро. Други хора виждат нещата негативни само защото така се чувстват отвътре. Каквато и да е причината за негативния поглед върху нещата, той оставя хората нещастни и е малко вероятно да напредват към Обещаната земя.

Бог е призовал народа на Израил да излезе от робството в Египет, за да отиде в Обещаната земя, която е била за тяхно вечно наследство – земя, в която текат мед и мляко, в която има всяко добро нещо, което човек би могъл да си представи, земя, в която няма недостиг от нищо, земя на процъфтяване във всяка сфера от живота.

Повечето от хората от това поколение, което Бог е призовал да излезе от Египет, никога не са стигнали до Обещаната земя; вместо това те са измрели в пустинята. За мен това е едно от най-тъжните неща, което може да се случи на едно дете на Бога – да имаш толкова много в наличност и въпреки това да не можеш да му се насладиш.

Дълги години в моя християнски живот и аз бях като тях. Бях тръгнала към Обещаната земя (небето), но не се наслаждавах на пътуването. Аз направо умирах в пустинята. Благодаря обаче на Бога за Неговата милост. Светлина изгря в мрака и Той ме изведе от пустинята.

Моля се тази част от книгата да бъде светлина за вас, за да ви подготви да излезете от вашата пустиня и да влезете в славната светлина на Божието чудесно Царство.