Съдържание Цялата книга на една страница

ЧАСТ ПЪРВА: Колко е важен твоят ум?

Въведение

Как бихме могли да изразим важността на своите мисли така, че да успеем да предадем истинското значение на написаното в Притчи 23:7: Защото каквото човек мисли в сърцето си, такъв е и той?

Колкото повече служа на Бога и изучавам Неговото слово, толкова повече осъзнавам важността на мислите и думите. Доста често Святият Дух ме води да изследвам точно тази област.

Казвала съм и вярвам, че наистина е така, но докато сме на тази земя, ще се налага да изучаваме областта на нашите мисли и думи. Няма значение колко знаем по даден въпрос, винаги има какво ново да научим, както и да си припомним неща, които вече знаем.

Какво всъщност означава казаното в Притчи 23:7? В Ревизираното издание на Библията се казва: …Каквото човек си мисли в сърцето, такъв е той… Друг превод казва: Както си мисли човек в сърцето, такъв става той.

„Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски (оръжия от плът и кръв), но чрез Бога са силни за събаряне и разрушаване на крепости, (тъй като) отхвърляме доводи, теории, размишления и всяко горделиво и високо нещо, което се издига против (истинското) познаване на Бога; и отвеждаме всяка мисъл и намерение в плен на Христа (Месията, Помазаника).

II Коринтяни 10:4-5

Умът ръководи или предхожда всичките ни действия. Римляни 8:5 ясно казва: Защото, тези които ходят според плътта и са контролирани от нечистите й желания, мислят и преследват това, което удовлетворява плътта, но тези, които ходят по Духа и са контролирани от желанията на Духа, копнеят и преследват тези неща, които удовлетворяват [Святия] Дух.

Нашите действия са пряк резултат от мислите ни. Ако имаме негативен ум, то тогава и животът ни ще бъде негативен. Ако, от друга страна, обновяваме ума си според Божието Слово, ще преживеем добрата, приемлива и съвършена Божия воля за живота си, както ни обещава Римляни 12:2.

Разделила съм тази книга на три основни части. Първата част говори за важността на нашите мисли. Това, което искам твърдо да предизвикам във вас, е да внимателно да обмислите това, което занимава мислите ви.

Проблемите на повечето хора се основават на мисловни модели, които всъщност раждат проблемите, които хората преживяват. Сатана предлага на всеки погрешни мисли, но не сме длъжни да приемаме неговите предложения. Научете кои мисли са допустими за Святия Дух и кои не са.

II Коринтяни 10:4-5 ясно ни посочва, че трябва да познаваме достатъчно добре Божието Слово, за да можем да сравняваме това, което е в нашия ум, с това, което Бог мисли. Всяка мисъл, която се надига против познаването на Бога, трябва да бъде отхвърлена и покорена на Христос.

Моля се тази книга да ви помогне да постигнете това.

Умът е бойно поле. Жизнено важно е да съобразим своите мисли с тези на Бога. Това е процес, който изисква както време, така и подготовка и изучаване на Словото.

Никога не се предавайте, защото малко по малко вие се променяте. Колкото повече променяте ума си към по-добро, толкова повече и животът ви ще се промени към по-добро. Когато започнете да виждате и да мислите относно Божия план за живота си, ще започнете действително да ходите в него.