Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 18 – „Моля те, направи всичко по-лесно, защото не мога да се справя, ако нещата са твърде трудни!“

Пустинен манталитет № 3

„Понеже тази заповед, която днес ти давам, не е нито твърде мъчна за теб, нито е далеч.

Второзаконие 30:11

ози неправилен начин на мислене е много близък с онзи, който обсъдихме в предната глава, но предизвиква множество проблеми в живота на Божите деца, затова го разглеждам в отделна глава от тази книга.

Това е едно от най-често срещаните оправдания, които чувам от хората, които идват, за да се молим за тях. Твърде често идват при мен било за съвет, било за молитва и когато им кажа какво казва Божието Слово за тяхната ситуация, или какво Святият Дух ми говори да им кажа, техният отговор е: „Знам, че е така. И на мене Бог ми показва същото нещо. Но Джойс, това е толкова трудно.

Бог ми показа, че врагът се опитва да втълпи тази мисъл в ума на хората, за да ги накара по-лесно да се откажат и да се предадат. Преди няколко години, когато Бог ми показа тази истина, Той ми заръча да престана да казвам, че всичко е много трудно, и ме увери, че ако направя това, нещата ще се променят и ще станат много по-лесни.

Дори когато сме взели твърдо решение да не се отказваме, а да постоянстваме, прекарваме доста време в мисли точно за това колко „Ще ни бъде трудно“, че в крайна сметка проектът, с който сме се захванали, наистина се оказва доста по-труден, отколкото би бил, ако имахме позитивни мисли, вместо негативни.

Когато първоначално започнах да изучавам Божието слово и да виждам как трябва да живея и да се държа според него, го сравнявах с начина, по който в действителност живеех, и постоянно казвах: „Боже, искам да правя нещата по Твоя начин, но това е толкова трудно“. Тогава Господ ми припомни Второзаконие 30:11, където казва, че Неговите заповеди не са твърде трудни, нито са далеко.

Причината, поради която Господните заръки не са трудни за нас, е че Той ни е дал Святия Си Дух, който да действа мощно в нас и да ни помага във всичко, което Бог иска от нас.

ПОМОЩНИКЪТ

И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител (Съветник, Помощник, Застъпник, Адвокат, Укрепител, Опора), за да пребъдва с вас до века.

Йоан 14:16

Нещата стават трудни и оплетени, когато се опитваме да ги постигнем сами, без да уповаваме и да се облягаме на Божията благодат. Ако всяко нещо в живота е лесно, няма да се нуждаем от силата на Святия Дух, който да ни помага. Библията го нарича „Помощник“. Той е в нас и с нас по всяко време, за да ни помага, за да ни прави способни да постигнем това, което със свои сили не можем – дори мога да добавя, за да правим с лекота онова, което би ни било трудно без Него.

ЛЕСНИЯТ НАЧИН И ТРУДНИЯТ НАЧИН

А когато Фараон пусна народа, Бог не го преведе през пътя за Филистимската земя, при все че това беше прекият път; защото Бог каза: Да не би да се разкаят людете като видят война, и да се върнат в Египет.

Изход 13:17

Можете да бъдете сигурни, че където и да ви води Бог, Той е достатъчно силен да ви опази. Той никога не допуска да ни се случи нещо повече от това, което сме способни да понесем (I Коринтяни 10:13). Това, което Той заповяда, Той и заплаща. Не е необходимо да живеем в постоянна борба и това може да стане, само ако се научим да уповаваме и да се облягаме на Него непрекъснато за силата, от която се нуждаем.

Ако знаеш, че Бог иска от тебе да направиш определено нещо, не се отказвай само защото е трудно. Когато нещата стават по-трудни, просто прекарвай повече време с Него, облягай се на Него и приемай благодат от Него (Евреи 4:16).

Благодатта е Божията сила, която идва даром към тебе, за да постигне чрез тебе това, което сам не би могъл. Пази се от мисли, които казват: „Това не мога да го направя, твърде е трудно“.

Понякога Бог нарочно ни води по по-трудния път, защото изработва нещо в нас. Как бихме могли да се научим да се облягаме на Него, ако всичко в живота ни е толкова лесно, че можем да се справим съвсем сами?

Бог е повел народа на Израил по дългия и труден път, защото те все още били страхливци и Той трябвало да извърши определено нещо в тях, за да ги подготви за битките, които са им предстояли в Обещаната земя.

Повечето хора смятат, че влизането в Обещаната Земя означава край на всяка съпротива, но това не е така. Ако прочетете историите за това, което се случи след като израилтяните са пресекли река Йордан, за да завладеят обещаното, ще видите, че те са водили битка след битка. Но са спечелили всяка една от тях, защото са воювали в Божията сила и под Неговото водителство.

Бог ги е повел по дългия и труден път, макар да имаше по-кратък и по-лесен, защото Той е знаел, че не са готови за битките, които са им предстояли при завладяването на земята. Той се опасявал, че като видят враговете, могат да хукнат обратно към Египет, затова ги повел по дългия и по-труден път, за да ги научи Кой всъщност е Той и да не разчитат само на себе си.

Когато човек преминава през трудно време, умът му е склонен да се предаде и да се откаже. Сатана знае, че ако ни разгроми в умовете ни, ще ни разгроми и в живота ни. Ето защо е толкова важно да не се изморяваме, да не губим смелост и да не отпадаме.

ДРЪЖ СЕ ЗДРАВО!

Нека не ни дотяга и никога не се уморяваме да постъпваме благородно и да вършим добро, защото в точното време и в определения сезон ще пожънем, ако не се отпускаме, не се обезсърчаваме и не се отказваме.

Галатяни 6:9

Да ни дотегне и да се уморим означава да се откажем в ума си за дадено нещо. Святият Дух ни насърчава да не се предаваме в ума, защото само ако се държим, ще пожънем своевременно.

Помислете си за Исус. Веднага след като е кръстен във вода и изпълнен със Святия Дух, е отведен от Духа в пустинята, за да бъде изпитан от дявола. Не се оплакал нито веднъж, нито се обезсърчил или депресирал. Той не мислел, нито говорел негативно. Не се объркал, опитвайки се да измисли отговор на въпроса защо Му се случва това. Той издържал победоносно всеки един изпит.

Във времето на Своето изпитание и трудност нашият Господ не се скитал из пустинята четиридесет дни, говорейки колко трудна и невъзможна е ситуацията Му. Той черпел сили от Своя небесен Баща и извоювал победа (Лука 4:1-13).

Представяте ли си Исус да пътува със Своите ученици и да говори колко Му е трудно всичко това? Можете ли да Го видите да дискутира с учениците Си колко е страшно да отиде на кръста… и колко се бои от това, което Му предстои…, колко изнервящо е да живее в тези условия, обикалящ по цялата земя, без да има място, което да нарече дом, без покрив на главата и без легло, на което да си легне вечер?

В моя живот, пътувайки от място на място из целите Щати, за да проповядвам евангелието, аз трябваше да се науча да не говоря за трудностите, които имам в служението. Трябваше да се науча да не се оплаквам колко неприятно е да отсядам всеки път в непознат хотел, постоянно да се храня навън, да спя в различно легло всеки уикенд, да съм далеко от дома, да се срещам с различни хора и тъкмо когато започна да свиквам с тях, да си тръгвам.

Аз и ти имаме Христовия ум и следователно можем да се справим с всяко нещо, точно както и Той се е справил – като имаме манталитет на победители, а не на такива, които се отказват.

УСПЕХЪТ СЛЕДВА СТРАДАНИЕТО

И тъй, понеже Христос пострада по плът заради нас, въоръжете се и вие със същата мисъл и цел [търпеливо да пострадате вместо да не успеете да угодите на Бог]. Понеже пострадалият по плът [като има Христовия ум] се е откъснал от [умишления] грях [престанал е да угажда на себе си и на света и е започнал да угажда на Бога].

За да живее през останалото в тялото време не вече по човешки страсти и апетити, а по Божията воля.

I Петрово 4:12

Този пасаж ни показва тайната как да се справим през трудните ситуации и времена. Ето и моята интерпретация на тези два стиха:

„Мислете за всичко, през което премина Исус, как Той понесе страдания в плътта Си и това ще ви помогне да се справите, когато минавате през трудности. Въоръжете се за битка; подгответе се да спечелите, като мислите, както Исус мислеше: „Търпеливо ще пострадам, вместо да не успея да угодя на Бога.“ Защото ако и аз пострадам, понеже имам Христовия ум, няма да живея само за да угодя на себе си и да правя това, което ми е лесно, и да избягвам всяка трудност. Но ще имам силата да живея за това, което Бог желае, а не за да угодя на плътта си и светските си чувства.”

Има страдания „в плътта“, които трябва да понесем, за да успеем да извършим Божията воля.

Плътта ми не винаги се чувства удобно в този ми начин на живот и с постоянните ми пътувания, но аз знам със сигурност, че това е Божията воля за мен и аз ще я следвам. Ето защо трябва да се въоръжа с правилно мислене за живота си, защото в противен случай съм разгромена още преди да съм го започнала.

В живота ти може да има човек, около когото трудно се стои, но да знаеш, че Бог иска да поддържаш това взаимоотношение и да не бягаш от него. Плътта ти недоволства и страда от трудностите, които изпитва, когато е около този човек, но ти можеш да се подготвиш, като започнеш да мислиш и да гледаш правилно на ситуацията.

САМО ХРИСТОС ТИ Е ДОСТАТЪЧЕН В СВОЯТА ДОСТАТЪЧНОСТ

Зная как да съм унижен и да живея смирено в трудни обстоятелства, зная и как да се наслаждавам на много и да живея в изобилие. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната да се справям с всяка ситуация, и да съм сит, и да съм гладен, да живея в изобилие и да имам какво да спестя или в оскъдност и нужда.

За всичко имам сила в Христос, Който ме подкрепя [Готов съм на всичко и съм способен на всичко чрез Него, Който ми придава вътрешна сила. Само Христос ми е достатъчен в Своята достатъчност].

Филипяни 4:1213

Правилното мислене ни „въоръжава“ за битка. Да влезеш в битка с неправилно мислене е като да застанеш на фронтовата линия по време на бой без да имаш никакво оръжие. Ако направим това, няма да издържим дълго.

Израилтяните само хленчели, поради което скитали в пустинята цели четиридесет години, извървяваики път, които отнема само единадесет дни. Те се оплаквали за всяка трудна ситуация и мрънкали пред всяко ново предизвикателство – непрекъснато говорели колко трудно е всичко. Техният манталитет бил: „Моля, направете всяко нещо лесно; не можем да се справим, ако е толкова трудно!“

Аз осъзнавам, че много от вярващите са неделни войни и седмични хленчещи. Те говорят добре в неделя по време на църка с всичките си приятели, но в понеделник и през останалите дни от седмицата, когато е време да „изпълнят думите“, говорени в неделя, и няма кого да впечатлят, се провалят при най-малкото изпитание.

Ако ти само се оплакваш и хленчиш, облечи се с нов начин на мислене, който ти казва: Аз мога да направя всяко нещо чрез Христос, Който ми дава сила (Филипяни 4:13 NKJV).