Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 9 – Блуждаещ, чудещ се ум

В предходната глава посочихме, че когато умът е твърде ангажиран, той не е нормален. Друго неестествено състояние на ума е той да блуждае във всички посоки. Неспособността да се концентрираш е белег на умствена атака от страна на дявола.

„Затова, препашете интимните помисли на ума си…

I Петрово 1:13

Много хора са прекарали години, в които са оставяли умовете си да блуждаят, защото не са прилагали никакви принципи на дисциплина в мисловния си живот.

Често пъти хората, които не могат да се концентрират, смятат, че имат умствена недостатъчност. Но неспособността да се съсредоточиш може да е в резултат на години, в които умът е оставен да блуждае и да прави каквото си иска и когато си поиска. Липсата на концентриране може да е причинена и от липса на витамини. Някои витамини от група В подсилват способността да се концентрираш, затова ако не можеш да се съсредоточиш, обърни внимание на храната, която поемаш.

Изключителното изтощение също влияе на способността за концентрация. Забелязала съм, че когато съм много изморена, тогава сатана се опитва да атакува ума ми, защото знае, че в такива моменти е по-трудно да му се възпротивя. Дяволът иска да си мислим, че сме умствено изостанали, за да не се опитваме да приемаме каквото и да било и да му създаваме неприятности по този начин. Той иска пасивно да приемаме всяка една лъжа, Която ни казва.

Една от дъщерите ни в детските си години имаше трудности в  съсредоточаването. Четенето й се отдаваше трудно, защото концентрирането и разбирането вървят ръка за ръка. Много деца, а дори и не разбират това, което четат. Очите им буквално скачат по думите на страниците без умовете им изобщо да схващат това което четат.

Много пъти недостатъчното разбиране е резултат от недостатъчното концентриране. Знам това от личен опит. Мога да прочета цяла глава от дадена книга или от Библията и изведнъж разбирам че не съм разбрала нищо от това, което съм прочела. Ако се върна и отново го прочета, всичко ми изглежда ново и непознато, защото макар очите ми да преглеждат бегло написаното на страниците, умът ми блуждае на съвсем друго място. И тъй като не съм била съсредоточена в това, което правя, не съм разбрала нищо от това, което съм чела.

Често пъти липсата на разбиране е причинена от липсата на внимание, което от своя страна е причинено от блуждаенето на ума ни.

БЛУЖДАЕЩ УМ

Пази ногата си [предай ума си на това, което правиш]…

Еклисиаст 5:1

Вярвам, че фразата „пази ногата си“ означава „не губи равновесие и не се отклонявай от поетия път“. Разширеното обяснение на този израз посочва, че човек поддържа поетата посока, като пази ума си съсредоточен върху това, което прави.

Аз самата имах блуждаещ ум и трябваше да го дисциплинирам. Не беше никак лесно и понякога пак изпадам в подобно състояние. Опитвайки се да осъществя определен проект, изведнъж осъзнавам, че умът ми е на друго място и мисли „за нещо, което няма нищо общо с това, което правя в този момент. Все още не съм достигнала до състояние на абсолютно съсредоточаване, но поне знам колко е важно да не позволявам на ума си да поема накъдето си иска и когато си иска.

Речникът на Уебстър обяснява думата блуждая като: „1. Върви без цел и посока: скитам. 2. Заобикалям по непряк път с несигурна стъпка: шляя се. 3. Придвижвам се по несигурен курс и с нестабилни стъпки: отклонявам се… 4. Мисля и се изразявам неясно“.[1]

Ако и вие сте като мен, може би седите по време на служба и очаквате проповедта, наслаждавате се на думите на проповедника и сте благословени от словото, когато изведнъж умът ви започва да блуждае. Не след дълго се „съвземате“ само за да откриете, че не помните нищо от това, което е било казано. Макар тялото да е било на църква) умът е ходил на пазар, обикалял е магазините или е приготвял вечеря у дома в кухнята.

Помнете, че в духовното воюване умът е бойното поле. Точно там атакува врагът. Той добре знае, че макар един човек да посещава църква, ако не може да съсредоточи ума си върху това, което се говори, нищо не го ползва. Дяволът също знае, че човек не може да се дисциплинира да осъществи докрай даден проект, ако не може първо да дисциплинира ума си и да го съсредоточи върху това, което прави.

Феноменът блуждаещ ум се проявява и по време на обикновен разговор. Понякога моят съпруг, Дейвид, ми говори и аз слушам за известно време, когато изведнъж осъзнавам, че не съм чула нищо от това, което той ми казва. Защо? Защото съм позволила на ума си да блуждае и да поеме друга посока на мислене. С тяло съм там и изглежда, че слушам, но умът ми нищо не е чул.

Дълги години се преструвах, че съм чула всичко, което Дейв ми казва. Днес обаче при подобни случаи просто казвам: „Скъпи, били ми повторил това, което каза? Оставих ума си да блуждае и се замислих за нещо друго, без да чуя и дума от това, което каза.

По този начин поне си признавам за проблема. Да се конфронтиращ с проблема е първата крачка към постигането на победата!

За себе си съм взела решение, че щом дяволът си прави труда да атакува моят ум, то тогава има нещо важно, което аз трябва да чуя.

Един от начините, по които можем да се сражаваме срещу врага тази област, е като се възползваме от касетите с проповеди, които са на разположение в църквите. Ако все още не сте се научили как да Дисциплинирате ума си, тогава започнете да си купувате касети всяка седмица и да ги слушате толкова пъти, колкото са необходими за ума ви, за да запомни посланието, което чува.

Дяволът ще се предаде само тогава, когато види, че ти да се поддадеш.

Не забравяй, че Сатана се опитва да те накара да смяташ че си умствено изостанал, че нещо не е наред с твоя ум. Но истината е че трябва да започнете да дисциплинирате ума си. Не го оставяй да блуждае във всички посоки и да прави каквото му скимне. Още днес започни да „пазиш ногата си“, да фокусираш ума си върху това, което правиш. Известно време ще трябва да се упражняваш Отказването от старите навици и създаването на нови винаги отнема време, но си струва.

УЧУДВАЩ СЕ УМ

Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова което казва се сбъдва, то ще стане.

Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте (доверете се и бъдете уверени), че сте го получили, и     ще ви се сбъдне.

 

Марк 11:2324

Изправена пред едно или друго предизвикателство, аз започнах да се чувам как все по често използвам фразата „Чудя се“. Например:

„Чудя се какво ли ще е времето утре?“

„Чудя се какво да облека на празненството“.

„Чудя се какви ли ще са оценките в бележника на Дани (нашия син)?“

„Чудя се колко човека ще дойдат на семинара“.

Едно от значенията на думата чудя се, учудвам се, което написано в речника, е „чувство на изненада или съмнение“ и „да бъда изпълнен с любопитство и съмнение“.[2]

Разбрала съм, че за мен е доста по-добре да направя нещо но вместо да се чудя за всяко мое предположение. Вместо да се чудя какви оценки ще изкара Дани, аз мога да вярвам, че той ще се справи отлично. Вместо да се чудя какво да облека на тържеството, мога просто да реша какво да си сложа. Вместо да се чудя какво ще е времето или колко човека ще посетят моя семинар, мога да предоставя нещата в ръцете на Господа и да Му се доверя, всичко ще съдейства за мое добро, независимо какво ще се случи.

Чуденето оставя човек в състояние на нерешителност, а нерешителността предизвиква объркване. Чуденето, нерешителността и объркването пречат на личността да приеме от Бога чрез вяра отговора на своята молитва или нужда.

Забележете, че Марк в 11:23-24 Исус не казва: „Каквото и да поискате в молитва, чудете се дали ще го получите.“ Вместо това Той казва: „Каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне“.

Като християни, като вярващи трябва да вярваме без да се съмняваме![1] Webster’s, Глаголът „скитам“

[2] Webster’s, Глаголът „чудя се“

следваща глава Глава 10 - Объркан ум