Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 6 – Духове, сковаващи ума

„Не се безпокойте за нищо; но относно всяко нещо, с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога    сблагодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража над сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

Филипяни 4:6-7

В моя християнски път дойде момент, в който ми беше много трудно да вярвам в неща, в които по-рано вярвах. Не можех да проумея какъв ми бе проблемът и затова станах много объркана. Колкото повече продължаваше това затруднение, толкова по-смутена и объркана ставах. Неверието в мен сякаш растеше на подскоци. Тогава започнах да се съмнявам в призванието си; мислех, че съм загубила видението, което Бог ми бе дал за служение. Бях отчаяна. Неверието винаги ражда отчаяние.

Два дни подред аз чувах от духа ми да излиза тази фраза: „сковаващи ума духове“. Първия ден не му обърнах голямо внимание.На втория обаче, когато започнах да ходатайствам, чух отново, може би за четвърти или пети път: „сковаващи ума духове“.

От многото хора, на които бях служила, знаех че повечето вярващи имат проблеми с мислите си. Тогава си помислих, че Святият Дух ме води да се моля за Тялото Христово и против дух, които се нарича „сковаващ ума“. Започнах да се моля и да връзвам този сковаващ ума дух в името на Исус. Само след няколко минути на молитва изпитах невероятно освобождение на ума, което слезе върху мен. Беше доста драматично преживяване.

ОСВОБОДЕНА ОТ СКОВАВАЩИТЕ УМА ДУХОВЕ 

Почти всяко едно освобождение, което Бог е извършвал в живота ставало постепенно и чрез вяра и изповядване на Божието слово Йоан 8:31-32, както и Псалом 107:20 са моето свидетелство. В Йоан 8:31-32 Исус казва: Ако пребъдвате (постоянствате) в Моето слово… вие наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Псалом 107:20 говори за Господа, че Той изпраща Словото Си и изцелява и спасява от ямата на унищожението.

Вече разбирах, че нещо се е случило в моя ум. След минути, аз можех да вярвам за нещата, за които ми бе трудно да повярвам точно преди да започна да се моля.

Ще ви дам пример. Преди да ме атакуват тези сковаващи ума демони, аз вярвах, че според Божието Слово това, че съм жена от Фентън, Мисури, която никой не познава, няма никакво значение и не може да попречи на моя живот и служение (Галатяни 3:28). Знаех, че в точното време Бог ще отваря врати, които никой няма да може да затвори (Откровение 3:8), и че аз ще проповядвам по целия свят практичното, освобождаващо послание, което Той ми е дал.

Вярвах, че ще имам привилегията да споделям благата вест по целия свят чрез радио предавания (не заради това, което съм, а независимо от това, което съм). Знаех, че според Словото, Бог избра глупавите и слаби неща, за да посрами мъдрите (I Коринтяни 1:27). Вярвах, че Бог ще ме използва, за да изцелява болни; че децата ни ще бъдат в служение и още много други чудесни неща, които Бог бе вложил в сърцето ми.

Когато обаче ме атакуваха тези сковаващи ума демони, сякаш не вярвах в нищо от това. Мислех си подобни неща: „Най-вероятно всичко това си го измислих. Вярвах, защото така ми се искаше да бъде, а то може би никога няма да ми се случи.“ Когато бях освободена от тези духове, вярата се върна с нова сила в мен.

ВЗЕМИ РЕШЕНИЕ ДА ВЯРВАШ

Също и [Святият] Дух ни помага и ни подкрепя в нашата немощ; понеже не знаем как точно да се молим и да пренесем молби, както трябва; но самият Дух посреща нашите прошения и молби и ходатайства в нашите неизговорими силни желания и стенания, твърде дълбоки, за да бъдат изказани.

Римляни 8:26

Като християни, ние трябва да се научим да вземаме решение вярваме. Бог често ни дава вяра (продукт на Духа) за неща, с които нашият ум не може съвсем да се съгласи. Умът иска да разбере обясни всичко – защо, кога и как ще се получи. Много пъти, когато Бог не ни дава подобно обяснение, умът отказва да повярва това, което не може да разбере.

Често се случва вярващият да знае определено нещо в сърцето си (във вътрешния си човек), но умът му да се бори против това.

Бях решила от самото начало, че ще вярвам на това, което казва Писанието, ще вярвам в Словото рема (откровението върху Словото), което Бог ми дава (нещата, които Той ми говори, и обещанията, които ми дава), дори и да не разбирам защо, кога или как точно ще се изпълни то.

Но това, с което се борех, беше различно. То бе отвъд моите решения. Бях вързана от тези сковаващи ума духове и не можех да достигна до вяра.

Благодаря на Бог, че чрез Святия Си Дух ми показа как да се моля и Неговата сила надделя, макар в началото да не знаех, че ходатайствам точно за себе си.

Сигурна съм, че ти четеш тази книга, защото така си воден. Ти също може би имаш проблем в тази област. Ако е така, аз те насърчавам да се молиш в името на Исус. Чрез силата на Неговата кръв застани против тези „сковаващи ума“ духове. Моли се по този начин не веднъж, но всеки път, когато усетиш трудности в това отношение.

Огнените стрели на дявола никога не свършват и той стреля по нас, когато се опитваме да вървим напред. Затова издигни своя щит на вяра и запомни Яков 1:2-8, където Господ ни учи да искаме от Бога мъдрост по време на изпитания, защото Той ще ни даде и ще Ни покаже какво да направим.

В живота си аз се сблъсках с проблем, огнена стрела, която досега не бе попадала върху мен. Но Бог ми показа как да се моля и бях освободена.

Ти също Ще бъдеш освободен.