Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 5 – Бъди позитивен

„… Както си повярвал, така нека ти бъде.

Матей 8:13

Позитивният ум води до позитивен  –   живот. Негативният – до негативен живот. Положителните мисли винаги са изпълнени с вяра и надежда. Отрицателните са пълни със страх и съмнение.

Има хора, които не смеят да се надяват, защото са били силно наранявани в живота си. Преживели са толкова много разочарования и се боят, че не биха могли да понесат болката на още едно. Ето защо те спират да се надяват, за да не бъдат разочаровани.

Отбягването на надеждата е вид защитна реакция против болката и нараняването. Разочарованието наранява! Затова вместо да преживяват повече болка, някои хора предпочитат да спрат да се надяват и да не вярват, че някога би могло да им се случи нещо добро. Подобно поведение води до негативен начин на живот. Всичко в очите на такива хора е негативно, защото техните мисли са такива. Не забравяйте Притчи 23:7: Защото както (човек) мисли в сърцето си, такъв е той…

Преди много години аз бях силно негативен човек. Обичах да казвам, че ако две позитивни мисли преминеха през ума ми една след друга, ще ми се схване мозъкът. Моята философия беше следната: „Ако не очакваш да ти се случи нещо добро, няма да си разочарован, когато то така или иначе не те споходи“.

В живота си се бях сблъскала с толкова много разочарования, сполетяваха ме отчайващи неща, така че аз се страхувах да вярвам, е Може да ми се случи нещо добро. Имах ужасно негативно отношение към всичко. И тъй като всичките ми мисли бяха негативни, от устните ми излизаха такива думи и целият ми живот също е такъв.

Когато започнах да изучавам Божието Слово и да вярвам, че Ще ме възстанови, едно от първите неща, които осъзнах, беше, че негативизмът ми трябва да си тръгне.

В Матей 8:13 Исус ни казва, че ще ни бъде сторено това, което вярваме. В един от преводите този стих звучи така: Това което си повярвал, ще ти бъде сторено. Всичко, в което аз вярвах бе негативно, затова съвсем естествено ми се случваха лоши неща

Това съвсем не означава, че ти и аз можем да получим всичко което искаме, само като започнем силно да мислим за него. Бог има съвършен план за всеки един от нас и не можем да Го контролираме чрез своите мисли и думи. Това, което трябва да правим, е да говорим за живота си според Неговата воля и план за нас.

Ако не знаеш каква е Божията воля за живота ти, можеш поне да започнеш да размишляваш: „Не знам какъв е Божият план за живота ми, но знам, че Той ме обича. Каквото и да направи, ще бъде добро и аз ще съм благословен“.

Започни да мислиш позитивно за живота си.

Упражнявай се да бъдеш положителен във всички твои ситуации, с които се сблъскваш. Дори и това, което ти се случва в момента да изглежда доста трудно, очаквай Бог да го промени за добро, както е обещал в Словото Си.

ВСИЧКО СЪДЕЙСТВА ЗА ДОБРО

Уверени сме и знаем, че [чрез Бог, който им помага в техните усилия] всичко съдейства [съвпада с плана] за добро на тези, които любят Бога, които са призвани според [Неговата] цел и намерение.

Римляни 8:28

Словото не ни казва, че всичко, което ни се случва, е добро, а че всичко съдейства за добро.

Да предположим, че ти планираш да идеш на пазар. Качваш се в колата, а тя не иска да запали. Можеш да погледнеш на случая по два начина. Първият е: „Знаех си! Не може да ми се размине. Винаги, когато искам да направя нещо, нещата се объркват. Както и предполагах, пазаруването ми се провали. Все така става с моите планове. А можеш да кажеш: „Е, искаше ми се да ида на пазар, но явно не мога да го направя точно сега. Ще ида по-късно, когато оправи колата. със сигурност тази промяна в плана ще доведе до нещо добро. Явно има причина, поради която да си остана у дома днес, затова ще се наслаждавам на времето си тук“.

В Римляни 12:16 апостол Павел ни казва с готовност да се приспособяваме към хората и обстоятелствата. Идеята е да се научим да планираме нещата, но да не се ядосваме, когато се провали планът ни.

Наскоро имах чудесна възможност да упражня този принцип. С Дейв бяхме в Лейк Уърт, Флорида. Бяхме там и служихме в продължение на три дни. Накрая се прибрахме в хотела, нагласихме куфарите, готови да отидем на летището и да се приберем у дома. Бях си наумила да пътувам неофициално облечена, с панталон и ниски обувки, за да ми е по-комфортно по време на полета.

Започнах да се обличам, но не можех да намеря панталоните си. Прерових навсякъде и най-после ги намерих на дъното на гардероба. Те се бяха изплъзнали от закачалката и бяха страшно измачкани. Винаги си носим ютия на пара, с която се опитах да ги изгладя. Когато ги обух видях, че просто не стоят добре. Единствената ми възможност бе да облека рокля и да си сложа обувки с токчета.

Усещах как започвам да се ядосвам за ситуацията. Виждате ли как винаги, когато не получим точно това, което искаме, нашите чувства започват да бушуват и се опитват да ни доведат до самосъжаление и негативност. Точно тогава осъзнах, че съм изправена пред избор. Аз трябваше да реша дали да бъда раздразнена заради това, че нещата не са станали както на мен ми се иска, или да се приспособя към ситуацията и да продължа, като се насладя на пътуването си до вкъщи.

Дори и най-позитивният човек не може да преживява само такива неща, каквито на него му харесват. Но позитивният човек винаги продължава и избира да се наслаждава без значение какво е. Негативният човек никога и на нищо не се радва.

Негативният човек не е особено приятна компания. Той винаги има мрачни предвиждания за всяко едно начинание. Край него е тегота. Той все се оплаква, мрънка и винаги намира някакви  недостатъци. Без значение колко много са хубавите неща, които стават, той винаги успява да забележи малкото нещо, което може евентуално да се превърне в проблем.

През времето на моя силен негативизъм можех да вляза в нечий току що ремонтиран дом и вместо да отбележа колко красиво е всичко, аз забелязвах некачествено залепения тапет в ъгъла или малкото петно на прозореца. Толкова съм щастлива, че Исус ме освободи, за да мога да се радвам на хубавите неща в живота! Свободна съм да вярвам, че чрез вяра и с надежда в Него всяко лошо нещо може да се преобърне в добро.

Ако си негативен човек, не се чувствай осъден\ Осъждането само по себе си е негативно. Споделям тези неща, за да можеш да осъзнаеш своя проблем с негативността и да започнеш да се доверяваш на Бога за промяна, а не за да те накарам да изпитваш негативни чувства спрямо своя негативизъм.

Пътеката към нашето освобождение започва там, където спираме да търсим оправдание за проблема, пред който сме изправени. Знам със сигурност, че ако си негативен човек, има повод за твоя негативизъм – винаги има причина за него. Но помни, че като християнин ти вече си ново създание според това което казва Словото.

НОВ ДЕН

Затова, ако е някой [присаден] в Христос (Месията), той е ново създание (променен във всяко едно отношение); старото [предишното морално и духовно състояние] премина; ето всичко стана свежо и ново.

II Коринтяни 5:17

Като „ново създание“ не си длъжен да позволяваш на старите неща, които са ти се случили, да влияят на твоя нов живот в Христос Ти си ново творение, с нов живот в Христос. Твоят ум може да бъде обновен според всичко, което е написано в Божието Слово. Добрите неща със сигурност ще започнат да ти се случват.

Възрадвай се! За теб започва нов ден!

ДЕЛОТО НА СВЯТИЯ ДУХ

Обаче Аз ви казвам истината, като ви казвам, че за вас е по-изгодно (добре, полезно, благоприятно) да отида Аз. Защото ако не отида, Утешителят (Съветникът, Помощникът, Защитникът, Застъпникът, Укрепителят, Опората) няма да дойде при вас [за близко общение с вас]; но ако отида, ще ви го изпратя [да бъде в близко общение с вас].

И когато Той дойде, ще осъди и убеди света и пред него ще изяви греха и правдата (праведност в сърцето и правилни взаимоотношения с Бог) и съда.

Йоан 16:78

Най-трудното при освобождението от негативизма е да се изправим пред истината и да признаем: „Аз съм негативен човек и искам да се променя. Не съм способен сам да го направя, но вярвам, че Бог ще ми помогне, ако Му се доверя. Знам, че ще отнеме време, но няма да се обезсърча вътре в себе си. „Бог е започнал добро дело в мен и Той ще го доведе до край. (Филипяни 1:6)

Поискайте от Святия Дух да ви помага да се осъзнавате всеки път, когато ставате негативни. Това е част от Неговата работа. Йоан 16:7, 8 ни учи, че Святият Дух ще ни осъжда за греха и ще ни убеждава за правдата. Когато това стане, помолете Бог да ви помогне. Не си мислете, че можете да се справите сами. Облегнете се на Него.

Макар да бях изключително негативна, Бог ми показа, че ако Му се доверя, Той ще ме направи много позитивна. Беше ми доста трудно да поддържам ума си позитивен. Сега изобщо не мога да понасям негативизма. Точно като пушачите: Често, когато пушач откаже цигарите, повече не може да ги понася. С мен също стана така. Пуших дълги години, но когато спрях, не можех да понасям Дори цигарения дим.

Такова е и отношението ми към негативизма. Аз самата бях такава и сега изобщо не мога да търпя подобно отношение. За мен почти е обидно. Предполагам, че това е така, понеже съм видяла добри промени в живота си и след като Бог ме освободи от един негативизъм ум, сега се противя на всяка форма на негативизъм.

Аз се изправям пред истината и те насърчавам и ти да направиш така. Ако си болен не казвай, че не си болен, защото това не е вярно но можеш да кажеш: „Аз знам, че Бог ме изцелява“. Не е нужно да си мислиш: „Сигурно състоянието ми ще се влоши и ще трябва да вляза в болницата.“ Вместо това си спомни: „Божията изцелителна мощ работи в мен точно сега; вярвам, че ще бъда добре“.

Всяко нещо трябва да е балансирано. Това не означава да уравновесяваш позитивизма си с малко негативизъм, а да имаш „отзивчив ум“ и с готовност да се справяш с нещата, с които се сблъскваш – били те позитивни или не.

ОТЗИВЧИВ УМ

И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението с (готовност) отзивчив ум и всеки ден изследваха Писанията да видят дали то е вярно.

Деяния 17:11

Библията ни насърчава да имаме отзивчив ум. Това означава той да е отворен с готовност да приема Божията воля за нас, каквато и да е тя.

Наскоро едно момиче, което добре познавам, преживя душевна мъка поради разтрогването на нейния годеж. Тя се молеше заедно с момчето дали да продължат да излизат, макар че и двамата бяха решили, че поне за момента няма да се женят. Момичето много искаше тяхната връзка да продължи и си мислеше, надяваше се и вярваше, че нейният бивш годеник ще се обади и ще сподели, че има същото желание.

Тогава я посъветвах да бъде с отзивчив и отворен ум, за да може с готовност да приеме нещата, ако те не се окажат точно такива, каквито тя иска да бъдат. Тя ме попита: „Това не е ли негативност?“

Ни най-малко!

Негативизъм би било да мислиш: „Животът ми свърши. Никой повече няма да ме поиска. Провалих се и ще си страдам завинаги“.

Обратното би било да кажеш: „Това много ме натъжава, но ще продължа да се доверявам на Бога. Надявам се да можем отново да се срещаме с моя годеник. Ще се моля и ще вярвам за възстановяването на нашето взаимоотношение, но повече от всичко желая Божията съвършена воля за моя живот. Ако нещата не се подредят така, както на мен ми се иска, аз ще се справя, защото Исус живее в мен. Може и да ми е трудно за известно време, но се доверявам на Господа. Сигурна съм, че накрая всичко ще бъде за добро“.

Това се казва да се изправиш пред фактите, да имаш отзивчив ум и все пак да бъдеш позитивно настроен.

Това се казва балансираност.

СИЛАТА НА НАДЕЖДАТА 

[Авраам, за когото естествената причина за] надежда беше умряла, се надяваше във вяра, че ще стане отец на много народи, според обещаното му: Толкова [безбройно] ще бъде потомството ти.

Той не отслабна във вярата, когато си даваше сметка за [пълната] немощ на собственото си тяло, което беше като мъртво, понеже бе на около сто години, както и [разбираше] безплодието на Сарината [замъртвяла] утроба.

Никакво неверие или недоверие не го накараха да се поклати относно (да подложи на съмнение) Божието обещание, но се укрепи и получи сила от вярата и отдаде хвала и слава “ на Бога.

Римляни 4:18-20

Ние с Дейв вярваме, че нашето служение в Тялото Христово ще се разраства с всяка изминала година. Искаме да помагаме на повече хора. Но също така осъзнаваме, че ако Бог има различен план и в края на някоя година не видим желания растеж (всичко е същото, както в началото), не можем да позволим на нещо подобно да контролира нашата радост.

Вярваме за много неща, но повече от всичко вярваме в Него. Вярваме в Исус. Не винаги сме наясно какво точно ще се случи, но че то винаги ще съдейства за наше добро!

Колкото по-позитивни ставаме, толкова повече се приближаваме към Бога. Бог със сигурност е позитивен и за да можем да напредваме с Него, също трябва да сме позитивни.

Може би твоите обстоятелства наистина са много неблагоприятни и си мислиш: „Джойс, ако познаваше моята ситуация, изобщо не би очаквала от мен да съм позитивна“.

Насърчавам те да прочетеш отново Римляни 4:18-20, където пише, че Авраам, след като прецени своята ситуация (без да пренебрегва фактите), си даде сметка (обмисли накратко) за пълната немощ на своето тяло, както и за безплодието на Сарината утроба. И въпреки че нямаше логична причина за надежда, той се надяваше с вяра.

Авраам имаше твърде позитивно отношение към една много негативна ситуация!

Евреи 6:19 ни казва, че надеждата е като котва за душата ни. Надеждата е силата, която ни прави непоклатими във време на трудност. Никога не преставайте да се надявате! Защото ако го направите, животът ви ще бъде много нещастен. И ако той вече е такъв поради това, че сте изгубили надеждата си, започнете да се надявате. Започнете да очаквате. Не се страхувайте. Не мога да ви обещая, че нещата винаги ще бъдат такива, каквито на вас ви се иска. Не мога да ви обещая, че никога няма да бъдете разочаровани. Но дори и да дойдат времена на разочарование, можете да запазите своята надежда и да бъдете позитивни. Живейте на нивото на Божиите мощни чудеса!

Очаквайте чудеса в живота си!

Очаквайте добри неща!

ОЧАКВАЙ ДА ПОЛУЧИШ! ЗА ДА ПОЛУЧИШ. ОЧАКВАЙ!

По тази причина Господ [настойчиво] чака [очаква, търси, копнее], за да се смили над вас; Той се въздига, за да ви покаже, че ви жали и обича. Защото Господ е Бог правосъден. Блажени [щастливи, благословени, за завиждане] са тези, които [ревностно] Го чакат, търсят и копнеят за Него [за Неговата победа, за Неговото благоволение, за Неговата любов, за Неговия мир, за Неговата радост, за Неговото несравнимо, ненарушимо приятелство]!

Исая 30:18

Този стих е един от любимите ми пасажи от Словото. Ако размишляваш върху него, той ще роди невероятна надежда в теб. В него Бог казва, че Той лично търси някой, към когото да се прояви милостив (добър), но това не може да е някой с кисело отношение и негативен ум. Това трябва да е някой, който има очаквания (търси и копнее Бог да бъде добър към него или нея).

ЛОШИ ПРЕДЧУВСТВИЯ

Какво са „лошите предчувствия“?

Една сутрин, малко след като бях започнала да изследвам Божието Слово, бях в банята и си решех косата, когато изведнъж осъзнах, че в атмосферата се носи някакво неясна усещане, че ще се случи нещо неприятно. Осъзнах, че това е чувство, което винаги се е таяло в мен.

Тогава попитах Господа: „Какво е това чувство, Боже, което е било в мен?“

Отговорът на Бога бе: „Лоши предчувствия!“

Аз не знаех какво точно означава това, дори не бях чувала за подобно нещо, но наскоро открих тази фраза в Притчи 15:15: Всички дни на отпадналия духом и за огорчения са зли [поради безпокоителни мисли и лоши предчувствия], а онзи, който е с весело сърце, има постоянно пируване [независещо от обстоятелствата му].

Тогава осъзнах, че по-голяма част от живота ми бе прекаран в претиснение точно поради зли мисли и лоши предчувствия. Да, имала съм всички  обстоятелства, които са били много сложни, но дори когато Ми е било наред аз пак съм била нещастна и окаяна, защото те  МИ тровеха моя светоглед и ме лишаваха от способността да се наслаждавам на живота и да видя добрите дни.

ПАЗИ ЕЗИКА СИ ОТ ЗЛО!

Който желае да се наслаждава на живота и да види добри дни [добри – независимо дали е очевидно, че са такива или не], нека пази езика си от зло и устните си от измама (коварство и лъжа).

I Петрово 3:10

Този стих ни показва, че насладата от живота, преживяването на добри дни и позитивният ум и изповед вървят ръка за ръка.

Няма значение колко си негативен и от кога си в това положение. Знам, че това може да се промени, защото така се случи с мен. Отне ми много време, както и множество изцеления от Святия Дух, но си струваше.

Струва си и за теб!

Каквото и да става – довери се на Господа и бъди позитивен!