Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 20 – „Не ме карай да чакам за каквото и да било; заслужавам да получа всичко незабавно!“

Пустинен манталитет № 5

„И тъй, братя, останете твърди [докато чакате] до Господнето пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и [вижте как] търпи [бди] за него, докато навали и ранният и късният дъжд.

Яков 5:7

Нетърпението е плод на гордостта. Един горд човек не може да дочака нищо с правилно отношение. Както споменах в предната глава, търпението не е способността да чакаш, а способността да запазиш доброто си отношение, докато чакаш.

Писанието не ни казва: „Бъдете търпеливи, ако се налага да чакате“, това, което казва, е: „Бъдете търпеливи, докато чакате“. Чакането е част от живота. Много хора не могат да „чакат добре“, но всъщност прекарваме по-голяма част от живота си в чакане, вместо в получаване.

Това, което се опитвам да ви покажа, е следното: искаме нещо от Бога в молитва, вярваме и после чакаме, докато то се появи. Когато го получим, се радваме, защото най-после сме получили това, за което сме чакали.

Тъй като сме целеустремени хора, винаги искаме да имаме нещо, към което да се стремим – нещо, което да очакваме, и затова отново искаме от Бога и вярваме за друго нещо; и отново чакаме, докато преживеем поредния пробив в живота си.

Мислейки за тази ситуация, аз осъзнавам, че прекарвам много повече време от живота си в чакане, отколкото в получаване. Ето защо реших да се науча да се наслаждавам на времето на очакване а не само на мига, когато получавам отговора на своята молитва.

Трябва да се научим да се наслаждаваме там където се намираме докато сме все още на път към мястото, на което отиваме!

ГОРДОСТТА ПРЕЧИНА ТЪРПЕЛИВОТО ЧАКАНЕ

Защото чрез дадената ми благодат (незаслужено благоволение от Бог) предупреждавам всеки един от вас да не счита себе си и да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли [да няма преувеличено мнение за своята важност], но да преценява своите способности с трезва оценка според дела на вярата, който Бог на всекиго е разпределил.

Римляни 12:3

Не е възможно да се наслаждаваш на чакането, ако не знаеш как да чакаш търпеливо. Гордостта пречи на търпеливото чакане, защото горделивият човек мисли за себе си такива високи неща, че сам смята за недопустимо каквото и да било неудобство в живота си.

Макар че не бива да мислим лоши неща за себе си, също така не бива да имаме твърде високо, нереалистично мнение за себе си. Опасно е да издигаме сами себе си до такава позиция, че да гледаме на всички останали отвисоко. Ако те не правят нещата така, както на нас ни се иска, или по-бавно, отколкото на нас ни се иска, ставаме нетърпеливи.

Един смирен човек никога няма да покаже нетърпеливо отношение.

БЪДИ РЕАЛИСТ

В света имате скърби, изпитания, неудобства и разочарования; но възрадвайте се (насърчете се, бъдете уверени, сигурни, непоколебими)! Защото Аз победих света. [Лиших го от способността да ви навреди и го завладях вместо вас.]

Йоан 16:33

Друг начин, по който Сатана използва нашите умове, за да ни води към нетърпеливо поведение, е като ни дава идеалистични Мисли, вместо реалистични.

Ако в главата си приемем идеята, че всичко свързано с нас и нашите обстоятелства и взаимоотношения трябва винаги да е съвършено, без да имаме неудобства, пречки, без неприятни хора, с които да работим, то тогава сме се устремили към своето падение. Или по-правилно е да кажа, че Сатана ни е поставил капан, в който да паднем поради неправилното си мислене.

Не се опитвам да  предложа да бъдем негативни; аз твърдо вярвам в позитивното отношение и мислене. Това, което казвам, е да бъдем реалисти, за да можем да осъзнаем навреме, че твърде малко неща в живота са наистина съвършени.

Със съпруга ми пътуваме почти всяка седмица до различни градове, за да провеждаме семинари. Често ни се налага да наемаме бални зали в хубави хотели или конгресни зали, за да провеждаме своите събрания. В началото аз много се изнервях, когато имаше нередности в тези места – например неработещи климатици, недостатъчно осветление, счупени столове или останки от тортите от приема на предната вечер, изсипани по пода.

Аз смятах, че след като плащаме висока цена, за да използваме тези зали, и след като сме ги наели с най-добри намерения и дори с вяра, аз очаквах те да са в отлично състояние и много се дразнех, когато нещата не стояха точно така. Правехме всичко по силите си, за да сме сигурни, че залите, които наемаме, са чисти и удобни, но въпреки това в 75 процента от случаите все нещо беше по-малко, отколкото бяха нашите очаквания.

Понякога са ни обещавали, че ще можем да се настаним рано в даден хотел, но когато сме пристигали там с целия тим, се е налагало да чакаме по няколко часа, защото не са разполагали със свободни стаи. Служителите в хотелите често са разпространявали неправилна информация в колко часа ще се проведе нашето събиране, макар предварително да сме им изпращали нужната информация с всички подробности, точните дати и часове на срещите. Понякога в банкетните зали работниците са били мързеливи и груби. Много пъти храната, която сме поръчвали за обяда по време на семинара не е била точно това, което сме заявявали.

Спомням си един път, когато сервираха десерт на приблизително осемстотин жени на едно наше събиране и той бе напоен със заливка от ром. В кухнята бяха объркали поръчания от нас десерт с този за една сватбена церемония. Не е необходимо да ви обяснявам колко бяхме смутени, когато жените започнаха една по една да ни казват че десертът има вкус на алкохол.

Аз мога да продължа да ви разказвам множество такива истории, но истината е тази: от време на време, много рядко, се оказвахме на съвършено място със съвършени хора и съвършен семинар.

В крайна сметка осъзнах, че една от причините, поради които тези ситуации ме правеха така нетърпелива и раздразнена, беше това, че имах идеалистични очаквания вместо реалистични.

Аз не планирам неуспехи, но добре помня, че Исус ни каза, че в този свят ще имаме изпитания, скърби, стресови ситуации и разочарования. Тези неща са част от живота на тази земя – както за невярващите, така и за вярващите. Но нито една от тези несполуки не може да ни навреди, ако стоим твърдо в любовта на Бога, проявявайки плода на Духа.

ТЪРПЕНИЕ: СИЛА ДА УСТОИШ

И тъй, като Божии избрани (определени за Негови лични представители), [които сте] пречистени, святи и възлюбени [от самия Бог], облечете се с [поведение, белязано от] милосърдие и нежност, благост, смирение, кротост и търпение [което е неуморно и дълготърпеливо, и има силата да понесе всичко, което дойде в живота с добро държание].

Колосяни 3:12

Често отварям Писанието и чета този стих, за да си напомня какво трябва да е поведението ми по време на всяка една ситуация-Припомням си, че търпението не е моята способност да чакам, а способността ми да запазя добро отношение, докато чакам.

ТЪРПЕНИЕТО СЕ ИЗРАБОТВА ВЪВ ВРЕМЕ НА ИЗПИТАНИЯ

Считайте го за пълна радост, братя мои, когато се сблъскате с изпитание или падате в разни изпитни.

Знайте и проумейте, че изпитанието на вашата вяра води до устояване и твърдост в търпението.

А твърдостта, устойчивостта и търпението нека извършат делото си съвършено, за да бъдете [хора] съвършени и напълно развити [без никакъв недостатък], без да ви липсва каквото и да било.

Яков 1:2-4

Търпението е плод на Духа (Галатяни 5:22) и е вложено в духа на всеки новороден вярващ. Проявата на търпение от Божия народ е много важна за Господа, защото Той иска другите хора да разберат Неговия нрав чрез това, което виждат в Неговите деца.

В първата глава от своето послание Яков ни учи, че когато станем съвършени, няма да ни липсва нищо. Дяволът не може да контролира един търпелив човек.

Отново в тази глава Яков ни говори да се радваме, когато изпадаме в трудни ситуации, като знаем, че „разните изпитни“ са методът, който Бог използва, за да изработи търпение в нас.

В моя живот „разните изпитания“ в крайна сметка изработиха търпение в мен, но преди това извлякоха на повърхността доста неблагочестиви черти като гордост, гняв, бунт, самосъжаление, оплакване и други. Явно първо трябва да се справим с тези черти от характера си, за да можем да достигнем до търпението в живота си.

ИЗПИТАНИЕ ИЛИ НЕУДОБСТВО?

А когато отпътуваха от планината Ор към Червено море, за да обиколят Едомската земя, людете станаха нетърпеливи (обезсърчени и потиснати) поради [изпитанията по] пътя.

Числа 21:4

Ако си спомняте, нетърпеливото отношение бе един от пустинните манталитети, които попречиха на израилтяните да стигнат до Обещаната земя, а вместо това се скитаха цели четиридесет години из пустинята.

Как биха могли да бъдат готови да влязат в Обещаната земя и да прогонят племената, които я населяват, за да я завладеят, ако не са способни да останат търпеливи и твърди в едно съвсем незначително неудобство?

Насърчавам ви да позволите и да съдействате на Святия Дух да развие плода на търпение във вас. Колкото повече Му се противите, толкова по-дълъг ще е процесът. Научете се да откликвате търпеливо на всяко изпитание в живота си и ще осъзнаете, че не само твърдо понасяте трудностите, но и се наслаждавате изцяло на много по-качествен начин на живот.

ВАЖНОСТТА НА ТЪРПЕНИЕТО И ИЗДРЪЖЛИВОСТТА

Защото ви е нужна твърдост в търпението и издръжливост, за да можете да извършите и напълно да осъществите Божията воля, като по този начин ще получите [и изцяло ще се насладите на] обещаното.

Евреи 10:36

Писанието ни казва, че без търпение и издръжливост няма да получим обещанията на Бога. А Евреи 6:12 (KJV) ни казва, че единствено чрез вяра и търпение ще наследим Неговите обещания.

Гордият човек тича в силата на своята плът и се опитва да направи нещата да се случват в удобно за него време. Гордостта казва: „Аз сега съм готов!“

Смирението от своя страна казва: „Бог знае най-добре и Той никога не закъснява!“

Смиреният човек чака търпеливо, защото има благоговеен страх и не смее да се движи в силата на своята плът. Гордият човек прави едно нещо, после друго, но безрезултатно.

ПРАВАТА ЛИНИЯ НЕ ВИНАГИ Е НАЙ-ПРЕКИЯТ ПЪТ ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЦЕЛТА

Има път, който се вижда прав на човека и изглежда правилен, но краят му води към смърт.

Притчи 16:25

Трябва да разберем, че в духовната сфера прекият път по права линия не винаги е най-бързият начин, по който да стигнем до своята цел. Той може да се окаже само прекият път към нашето разрушение!

Трябва да се научим на търпение и да се уповаваме на Господа, дори да ни изглежда, че Той ни води по най-обиколния път, за да ни преведе до желаната цел.

В света има множество нещастни и неудовлетворени християни, защото отчаяно се опитват да накарат нещата да се случат, вместо да изчакат търпеливо Господ да ги осъществи в Неговото най-добро време, по Неговия най-добър начин.

Когато се уповавате на Господа, дяволът ще се опитва да атакува ума ви непрекъснато, за да ви накара да „направите нещо“. Той иска да действате, подтиквани от плътска ревност, защото знае, че плътта нищо няма да ви ползва (Йоан 6:36; Римляни 13:14).

Както вече видяхме, нетърпението е белег на гордостта, а единственият начин, по който да отвърнем на гордостта, е смирението.

СМИРИ СЕ И СЕ УПОВАВАЙ НА ГОСПОДА

И тъй, смирете се [понижете, снишете оценката си за себе си] под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно.

I Петрово 5:6

Тази фраза „снишете оценката си за себе си“ не означава да мислиш лошо за себе си. Тя просто означава: „Не се заблуждавай, е си способен да разрешиш сам всичките си проблеми“.

Вместо с гордост да поемаме нещата в свои ръце, трябва да се научим да се смиряваме под мощната ръка на Бога. Когато Той намери за добре, в точното време, ще ни възвиси и издигне.

Когато се уповаваме на Бог без да бъдем водени от плътски стремежи, в нас се извършва т.нар, „умиране за собствените страсти“. Започваме да умираме за своите пътища и начини, за своето време и се съживяваме за Божията воля и за Неговите пътища за нас.

Трябва винаги да сме изцяло покорни на това, което Бог ни казва да направим, и същевременно да имаме благочестив страх от плътската гордост. Не забравяйте: гордостта е корен на нетърпението. Гордият човек казва: „Не ме карайте да чакам за каквото и да било. Аз заслужавам да получа всичко незабавно“.

Когато сте изкушени да се изнервите и да станете нетърпеливи, препоръчвам ви да започнете да говорите на Господа: „Боже, искам Твоята воля, в Твоето най-добро време. Не искам да вървя пред Тебе, нито да изоставам от Тебе. Помогни ми, Татко, да се уповавам търпеливо на Тебе!“