Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 2 – Жизнена необходимост

„Защото както мисли в сърцето си, такъв е и той“

Притчи 23:7

Този стих сам по себе си ни показва колко  важно е да мислим правилно. Мислите  са мощни и според автора на книгата Притчи  те имат творческа сила. Ако мислите ни  определят това, в което ние се превръщаме, тогава със сигурност трябва да направим свой приоритет правилните мисли.

Искам да подчертая жизнената необходимост от това да съобразиш мисленето си с Божието слово.

Не е възможно да имаш позитивен живот, а умът ти да е негативен.

НАЧИНЪТ НА МИСЛЕНЕ НА ПЛЪТТА

Е ПРОТИВЕН НА НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ

НА ДУХА

Защото, тези които са от плътта и са контролирани от нейните нечисти желания, мислят и преследват това, което удовлетворява плътта; но тези, които са духовни и са контролирани от желанията на Духа, копнеят и преследват тези неща, които удовлетворяват [Святия] Дух.

Римляни 8:5

В един от преводите на Библията (KJV) Римляни осмата глава ни учи, че ако „мислим“ и се грижим за плътските неща, ще ходим по плът; но ако „мислим“ и внимаваме за духовните неща, тогава Ще ходим в Духа.

Нека го кажа малко по-различно. Ако нашите мисли са плътски, грешни и негативни, не можем да ходим според Духа. Очевидно е, че обновените, богоугодни мисли са жизнено необходими, за да водим успешен християнски живот.

Често пъти хората нехаят за определени неща, докато не осъзнаят колко важни са те. Едва тогава започват да им обръщат нужното внимание. Но когато осъзнаем, че те могат да предизвикат големи неприятности, едва тогава се стягаме и се захващаме с разрешаването им.

Нека си представим например, че ви се обадят от банката и ви кажат, че сте превишили кредита си с 850 долара. Незабавно започвате да търсите какъв е проблемът. Докато проверявате, откривате, че не сте депозирали парите, които сте мислили, че сте внесли. Веднага се втурвате към банката с нужния депозит, за да не си създадете допълнителни проблеми.

Сега помислете за обновяването на ума си по същия начин.

Животът ви може да е в пълен безпорядък поради годините на неправилно мислене. Ако е така, трябва да схванете истината, че животът ви няма да се оправи, докато не се оправи начина ви на мислене. Промяната на ума е жизнено необходима. Бъдете сериозни и усърдни в събарянето на крепости, които Сатана е изградил в ума ви. Въоръжете се със Словото, хваление и молитва.

ЧРЕЗ ДУХА

Не чрез сила, и не чрез мощ, но чрез Моя Дух, казва Господ на силите.

Захария 4:6

Едно от най-добрите средства за достигане до свобода е да искаш помощ от Бога и да я искаш непрекъснато.

Едно от оръжията ни е молитвата (молба, искане). Не можеш само с решителност да преодолееш проблема си. Да, ти трябва да вземеш решение, но решителността ти трябва да се основава на силата на Святия Дух, а не на усилията на твоята плът. Святият Дух е твоят Помощник – търси Неговата помощ. Облегни се на Него. Сам не можеш да се справиш.

ЖИЗНЕНА НЕОБХОДИМОСТ

Правилното мислене е от жизнена необходимост за всеки вярващ. Жизнена необходимост означава, че дадено нещо е толкова важно, че просто не можеш да живееш без него – като биенето на сърнето или кръвното налягане. Това са неща, без които няма живот.

Преди няколко години Господ запечата в съзнанието ми истината за личното ни общение с Него в молитва и в Слово. Беше ми много трудно да се дисциплинирам и да започна да общувам с Него, докато Той не ми показа, че това е от жизнена необходимост. Така както моят физически живот зависи от жизнените ми показатели, така и духовният живот зависи от това да прекарваме редовно и качествено време в търсене на Бога. След като осъзнах, че общуването с Него е от жизнена необходимост, то стана приоритет в живота ми.

По подобен начин, когато осъзнах, че правилният начин на мислене е от жизнена необходимост за победоносен живот, аз сериозно се замислих за това, за което мислех, и започнах внимателно да избирам своите мисли.

ТОВА. КОЕТО МИСЛИШ. ТОВА СИ ТИ

Или направете дървото добро (здраво и силно) и плода му добър (здрав и силен), или направете дървото лошо (болно и гнило) и плода му лош (гнил и болен); защото за дървото се знае и разпознава, и съди по плода.

Матей 12:33

Библията ни казва, че дървото се познава по плодовете, които дава.

Същото се отнася и за нашия живот. Мислите също дават плодове. Имайте добри мисли и плодовете в живота ви ще бъдат добри. Когато мислите са лоши и плодовете в живота са лоши.

Всъщност, когато погледнеш отношението на даден човек, ти става ясно какви мисли преобладават в ума му. Приятен, нежен човек не може да има подли и отмъстителни мисли. Така и злият човек не мисли за добри неща.

Запомнете какво казва Словото в Притчи 23:7 и му позволете да бди в живота ви, защото за каквото си мислиш в сърцето, в това се превръщаш.

следваща глава Глава 3 - Не се предавай