Съдържание Цялата книга на една страница

Глава 15 – Христовият ум

Твърдо вярвам, че вече си взел решение да избираш правилните мисли, затова нека видим кои мисли са правилни според Господа. Определено има мисли, които са били недопустими за Господа, когато Той е ходил по земята. Ако искаме да следваме Неговите стъпки, то тогава трябва да започнем да мислим както е мислил Той.

Сега сигурно си мислите: „Джойс, това е невъзможно, защото Исус е бил съвършен. Аз може и да подобря мислите си, но никога не бих могла да мисля като Него“.

Да, но Библията казва, че имаме Христовия ум, както и ново сърце и нов дух.

„Защото кой познава и разбира ума (съветите и целите) на Господа, че да може да Го напътства и да Го наставлява и да   …. Му дава знание? Но ние имаме ума на Христос (Месия) и държим мислите (чувствата и намеренията) на сърцето Му.

1 Коринтяни 2:16

НОВО СЪРЦЕ И НОВ ДУХ

Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.

И ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да ходите според постановленията Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате.

Eзекиил 36:26-27

Като християни, ние имаме ново естество, което всъщност е естеството на Бога, вложено вътре в нас при нашето новораждане.

От Писанието виждаме, че Бог знаеше, че за да можем да внимаваме на Неговите постановления и да ходим в Неговите Пътища, Той трябваше да ни даде от Своя Дух, както и ново сърце и нов ум. Римляни 8:6 говори за ума на плътта и за ума на Духа и ни казва, че смъртта настъпва, когато следваме пътищата на плътта, а животът идва, когато следваме ума на Духа.

Ние бихме постигнали невероятен прогрес, ако се научим как да разграничаваме живота и смъртта.

Ако нещо те води към смъртта, повече не го прави. Когато определен начин на мислене те изпълва с негативност, ти веднага разбираш, че това не е от ума на Святия Дух.

За да го обясня по-ясно, нека си представим, че си мисля за несправедливост, която ми е била причинена от друг човек, към когото започвам да изпитвам гняв. Мисля само за това колко много не харесвам този човек. Ако разпознавам състоянието си, ще съм наясно, че това, с което ме изпълват тези мисли, е смърт. Само че аз продължавам и ставам все по сърдита, гневна и съм в голям стрес -до такава степен, че започвам да усещам и физически дискомфорт. Главоболие, стомашни проблеми, необяснима слабост – всичко това е резултат от неправилното ми мислене. Ако си мисля колко съм благословена от Бога и колко добър е Той към мен, бих разпознала, че се изпълвам с живот.

Много важно е за един вярващ да се научи да разпознава мислите на живот и смърт в себе си. Исус се е погрижил за това да бъдем изпълнени с живот, като е положил Своя ум вътре в нас. Можем да изберем да позволим Христовия ум да протича в нашия ум.

До края на тази глава ще изброя неща, които можем да правим, за да позволим на Христовия ум да се влее в нашия и да действаме според Него.

1. Имай позитивни мисли.

Ще ходят ли двама заедно, ако не се уговорят предварително и не са в съгласие?

Амос 3:3

Ако един човек мисли според ума на Христос, какви биха били неговите мисли? При всички положения позитивни. Вече обсъдихме абсолютната необходимост от положителното мислене. Може би е хубаво отново да прочетеш петата глава от тази книга и да си припомниш колко важно е да бъдеш позитивен. Аз самата го направих и бях много благословена, макар че съм я написала.

Никога не може да се каже достатъчно за силата на позитивността. Бог е позитивен Бог и ако аз и ти искаме да бъдем водени от Него и да сме едно с Него, трябва да се качим на гребена на същата вълна, на която е и Той, и да започнем да мислим позитивно. Тук не говоря за самовнушение, а за това да бъдеш позитивен във всяко отношение.

Имай позитивен поглед и отношение. Поддържай положителни мисли и очаквания. Участвай в положителни разговори.

Исус определено имаше позитивен поглед и отношение. Той понесе множество трудности и лични атаки – беше лъган, беше изоставен от своите ученици, когато най-много се нуждаеше от тях, беше самотен, присмиваха Му се, не Го разбираха и още много други обезсърчаващи неща. Но въпреки всички тези негативни неща, Той остана позитивен. Винаги имаше насърчителен коментар, окуражаващо слово, даваше надежда на всички, до които се докосваше.

Христовият ум вътре в нас е позитивен ум. Следователно когато ставаме негативни, вече не стоим в Неговия ум. Милиони хора страдат от депресия и не мисля, че можеш да си депресиран, ако нямаш негативни мисли – освен ако причината не е физическа. Но и в този случай негативността увеличава проблема и симптомите му.

Според Псалом 3:3 Бог е наша слава и Този, който привдига ръцете ни. Той иска да привдигне всичко – надеждата ни, отношението ни, настроението ни, главите ни, ръцете ни, сърцата ни -целият ни живот. Той е този, Който ни привдига!

Бог иска да ни издигне, а дяволът иска да ни смаже. Той използва негативните събития и ситуации в живота, за да ни депресира. Определението, което речникът дава на думата депресия е: „потискам духа, НАТЪЖАВАМ“[1] Според речника на Уебстър депресиран е този, „който е потънал под нивото на обкръжаващите го, ПРАЗЕН, ХЛЪТНАЛ“.[2] Депресирам означава да потънеш, да смачкаш, да принизиш или да държиш под нивото на земята. Често имаме възможността да мислим за негативни неща, но такива мисли могат само да ни притиснат по-ниско отколкото вече сме. Да бъдеш негативен не е разрешение на твоя проблем, а само неговото уголемяване.

ПОБЕДИ ДЕПРЕСИЯТА

Псалом 143:3-10 описва депресията и начина, по който да излезем от нея. Нека разгледаме този пасаж подробно, за да видим стъпките, които трябва да предприемем, за да преодолеем тази атака на врага.

1. Разпознай естеството и причината за проблема.

Защото неприятелят подгони и преследва душата ми, удари о земята живота ми, поставил ме е да живея в тъмни места, като онези, които са отдавна умрели.

Псалом 143:3

„Живея в тъмни места, като онези, които са отдавна умрели“ определено ми звучи като описание на някой депресиран.

Забележете, че причината или източникът на тази депресия или атака над душата е Сатана.

2. Разпознай, че депресията краде живота и светлината.

Затова, духът ми изнемогва и изчезва [обгърнат в мрак] в мене, сърцето в гърдите ми става безчувствено.

Псалом 143:4

Депресията потиска духовната свобода и сила на един човек.

Нашият дух, (укрепяван и насърчаван от Божия Дух) е силен и свободен. Ето защо Сатана се опитва да потисне силата и свободата на духа ни, като изпълва ума ни с мрак и тъмнина. Запомнете, че е жизнено важно да се възпротивите на това чувство, наречено „депресия“, веднага щом усетите, че се промъква към вас. Колкото по-дълго му позволите да остане във вас, толкова по-трудно ще му противостоите.

3. Спомни си добрите времена.

Спомням си древните дни, размишлявам за всичките Твои дела, поучавам се в творенията на ръцете ти.

Псалом 143:5

В този стих четем за отклика на псалмиста на неговото състояние. Спомнянето, размишлението, обмислянето са все функции на ума. Той очевидно знае, че неговите мисли ще повлияят на чувствата му, ето защо той започва да мисли за тези неща, които ще му помогнат да се справи с тази атака на ума му.

4. Хвали Господа въпреки проблема.

Простирам ръцете си към Тебе; душата ми жадува за Тебе като безводна земя. (Села.) [спри и спокойно помисли за това!]

Псалом 143:6

Псалмистът знае важността на хвалението; той издига ръцете си в поклонение. Той изявява същността на своя проблем – необходимостта от Господа. Единствен Бог е способен да го накара да се почувства удовлетворен.

В повечето случаи хората са депресирани, защото имат нужда от нещо, но го търсят на неправилното място, което само допринася още повече за тяхното състояние.

В Еремия 2:13 Господ казва: Защото две злини стори Моят народ: остави Мене – извора на живите води, и си издълба водоеми, пукнати водоеми, които не могат да държат вода.

Единствен Бог е способен да напои жадната душа. Не се заблуждавайте, че нещо друго има силата да утоли жаждата ви напълно и съвършено. Преследването на неправилните неща винаги ще ви остави разочаровани, а разочарованието отваря врата за депресията.

5. Потърси Божията помощ.

Скоро ме послушай, Господи; духът ми чезне; не скривай лицето Си от мене, да не би да заприличам на онези, които слизат в рова (гроба).

Псалом 143:7

Псалмопевецът търси помощ. Той на практика казва: „Побързай Боже, защото няма да мога да издържа дълго време без Тебе.

6. Слушай Господа.

Дай ми да чуя рано гласа на милостта Ти, защото на Тебе се доверявам и уповавам; дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, защото към Тебе издигам вътрешното си естество.

Псалом 143:8

Псалмистът знае, че той трябва да чуе гласа на Бога. Трябва да се увери в Божията любов и милост. И също се нуждае от вниманието на Бога и от Неговото напътствие.

7. Моли се за освобождение.

Избави ме, Господи, от неприятелите ми; към тебе прибягвам, за да ме скриеш.

Псалом 143:8

Тук псалмопевецът отново заявява, че единствен Бог може да му помогне.

Забележете и това, че в цялото си споделяне е насочил ума си към Бога, а не към своя проблем.

8. Търси Божията мъдрост, познание и водителство.

Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; благият Твой Дух нека ме води в равна земя, земята на правдата.

Псалом 143:10

Навярно псалмистът посочва, че е излязъл от обхвата на Божията воля и по този начин е отворил врата на дявола да атакува душата му. Той иска да бъде покорен на Божията воля, защото сега вече осъзнава, че това е единственото безопасно място.

После той моли Бог да му помогне да бъде стабилен. Вярвам, че тази фраза „води ме в равна земя“ се отнася за неговите неустановени емоции. Той иска да върви на равно, а не да бъде тласкан в чувствата си ту нагоре, ту надолу.

ИЗПОЛЗВАЙ СВОИТЕ ОРЪЖИЯ

Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, (оръжия от плът и кръв) но чрез Бога са силни за събаряне на крепости.

Понеже събаряме помисли, аргументи, теории, размишления и всяко горделиво нещо, което се издига високо против (истинското) познаване на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа (Месия, Помазаника).

 

II Коринтяни 10:45

Сатана употребява депресията, за да въвлече милиони в ямата на мрака и отчаянието. Самоубийството често е в резултат на депресия. Склонните към самоубийство са толкова негативни и отчаяни, че не виждат никаква надежда за своето бъдеще.

Помнете: негативните чувства идват от негативните мисли.

Умът е бойното поле, мястото където или се печели, или се губи битката. Още днес избери да бъдеш позитивен – като събаряш всяка негативна мисъл и въображение – и подчини мислите си на Христос. (ІІ Коринтяни 10:5)

2. Насочи вниманието си към Бога.

Ще опазиш и държиш в съвършен и постоянен мир този, чиито ум [и в своите наклонности, и в своя характер] е насочен към Теб, защото на Тебе се уповава, на Тебе се предава, на Тебе се обляга и на Тебе се надява с увереност.

Исая 26:3

Исус е имал непрестанно общение със Своя небесен Баща. Не е възможно да имаш пълноценна връзка с когото и да било, ако не насочиш цялото си внимание към него. Ако аз и съпругът ми сме заедно в колата и той ми говори, а аз си мисля за нещо друго, изобщо не общуваме, защото не му давам цялото си внимание. Ето защо смятам, че съвсем уверено мога да кажа, че мислите на един човек, който функционира в Христовия ум, са насочени към Бога и към всичките Му мощни дела.

РАЗМИШЛЯВАЙ ЗА БОГА И НЕГОВИТЕ ДЕЛА

Цялото ми естество ще се насити като от тлъстина и мас; и с радостни устни ще те славословят устата ми.

Когато си спомням за Тебе в леглото си, размишлявам за Тебе през нощните стражи.

Псалом 63:56        

И ще размишлявам върху всичко, което си сторил, и Твоите (мощни) деяния ще си спомням.

Псалом 77:12        

За правилата Ти ще размишлявам и Твоите пътища ще зачитам [пътеките на живота, маркирани от Твоя закон].

Псалом 119:15        

Спомням си древните дни, размишлявам за всичките Твои дела, поучавам се в творенията на ръцете ти.

Псалом 143:5

Давид често говори в Псалмите за размишляване за Бога, за Неговата добрина, за делата и пътищата Му. Изключително насърчително е да размишляваш за добротата на Бог и за всичките чудесни дела на ръцете Му.

Аз обичам да гледам телевизионни предавания за природата, животните, океана и т.н., защото те изявяват величието и необятността на Бога, Неговата изключителна изобретателност и как Той държи всичко чрез Своето могъщо слово (Евреи 1:3).

Размишляването върху Бог и Неговите пътища и дела трябва да стане редовна част в нашия мисловен живот, ако искаме да ходим в победа.

Един от любимите ми стихове от Писанието е Псалом 17:15, където псалмопевецът казва за Господа: Ще бъда напълно наситен, когато се събудя и [открия], че наблюдавам Твоя образ [и ще имам сладко общение с Теб].

Имала съм много нещастни дни, защото още със ставането си сутрин съм започвала да мисля за всички неправилни неща. Но сега мога да кажа, че съм абсолютно удовлетворена, откакто Святият Дух ми помогна да постъпвам и мисля според Христовия ум (ума на Духа), който е вътре в мене. Общуването с Господа рано всяка сутрин е сигурен начин, по който да започнеш да се наслаждаваш на живота.

ОБЩУВАНЕ С ГОСПОДА

… ако не отида Аз, Утешителят (Съветникът, Помощникът, Адвокатът, Ходатаят, Укрепителят, Опората) няма да дойде при вас [за близко общение с вас]; но ако отида, ще ви Го изпратя [да бъде в близко общение с вас].

Йоан 16:7

Тези думи са изговорени от Исус точно преди да отиде в небето и да седне отдясно на Отец в слава. От този стих е напълно ясно, че Божията воля е да бъдем в близко общение с Него.

Няма нищо, което да се намира по-близо до нас, отколкото са мислите ни. Ето защо ако изпълваме ума си с Господа, това ще Го доведе в нашето съзнание и ще започнем да се наслаждаваме на общение с Него, което ще ни донесе радост, мир и победа във всяко отношение в живота ни.

Той винаги е с нас, точно както ни е обещал (Матей 28:20; Евреи 13:5). Но не бихме могли да осъзнаем Неговото присъствие, ако не мислим за Него. Аз може да съм в една стая с някой човек, но ако съзнанието ми е ангажирано с мисли за хиляди други неща, мога Да си изляза от тази стая и никога да не разбера, че този човек е бил там. Така е и с нашата привилегия да общуваме с Господа. Той винаги е с нас, но трябва да мислим за Него и да осъзнаваме Неговото присъствие.

3. Помни и размишлявай за това, че Бог те обича.

И ние познаваме (разбираме, разпознаваме, осъзнаваме, чрез наблюдение и чрез опит) и вярваме (уповаваме, полагаме вярата си и разчитаме) в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва и живее в любовта, пребъдва и живее в Бога и Бог пребъдва и живее в него.

I Йоан 4:16

Аз съм разбрала, че същото нещо, което се отнася за Неговото присъствие, се отнася и за Неговата любов. Ако не размишляваме за Неговата любов към нас, няма да успеем да я преживеем.

Павел се моли в Ефесяни 3 глава хората да преживеят лично Божията любов. Библията ни казва, че Той ни обича, но колко много от Неговите деца все още не са получили откровение за Божията любов.

Спомням си началото на служението „Живот в Словото“. През първата седмица трябваше да проведа събрание и попитах Господа какво да поучавам, а Той ми отговори: „Кажи им, че ги обичам“.

„Но те го знаят“. Отговорих аз. „Искам да ги поучавам за нещо по-мощно, а не слово от Йоан 3:16, което преподаваме на децата в неделното училище.“

Тогава Господ ми отговори: „Малцина са тези, които наистина знаят, колко много ги обичам. Ако научат това, ще бъдат различни“.

Когато започнах да изучавам как да приемем Божията любов, осъзнах че аз самата имам отчайваща нужда да разбера любовта на Бога към мен. Докато се подготвях, Бог ми посочи I Йоан 4:16, където се казва, че трябва да осъзнаем Божията любов. Това означава, че трябва активно да я опознаем.

Аз имах несъзнателна, вяла представа за това, че Бог ме обича, но Божията любов трябва да бъде една мощна сила в нашия живот, която да ни изведе дори от най-трудните изпитания към победа.

В Римляни 8:35 апостол Павел ни назидава като казва: Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли или беда или изпитание? Или бедствие и нещастие? Или гонение или глад, голота, беда или меч? А в 37 стих продължава: Не; във всичко това ставаме повече от победители и печелим превъзходна победа чрез Този, който ни е възлюбил.

Аз изучавах Божията любов дълго време и започнах да осъзнавам и да схващам колко необятна е тя. Постигнах това, като мислих много за нея и изповядвах гласно колко много ме е възлюбил Той. Научих множество стихове, говорещи за Неговата любов към нас, размишлявах върху тях и непрекъснато ги изповядвах. Правих това в продължение на месеци и през цялото време откровението за Неговата безусловна любов към мен ставаше все по-истинско.

Сега любовта Му към мен е толкова реална, че дори в трудни моменти се утешавам от осъзнатото знание, че Той ме обича и че аз не трябва да живея повече в страх.

НЯМАЙ СТРАХ.

В любовта няма страх; съвършената любов прогонва всеки страх…

I Йоан 4:18

Бог ни обича точно такива, каквито сме. Римляни 5:8 ни казва, че: Бог препоръчва Своята Си към нас любов в това, че когато бяхме още грешни, Христос умря заради нас.

Вярващите които действат водени от Христовия ум, никога не мислят лоши неща за себе си. Техните мисли се основават на истината за праведността. Ти също трябва да осъзнаваш праведността в Христос и да размишляваш редовно за това кой си ти в Христос.

БЪДИ НАЯСНО С ПРАВЕДНОСТТА, А НЕ С ГРЕХА

Който заради нас направи Христос [фактически] грешен, Който не познаваше грях, за да можем в и чрез Него да станем [да бъдем смятани за, да ни вижда като, да бъдем пример за] праведни пред Бога [такива, каквито трябва да бъдем, одобрени и приети, и в правилно взаимоотношение с Него, поради Неговата доброта].

II Коринтяни 5:21

Голям брой вярващи са измъчвани от негативни мисли за себе си. Мислят колко много разочароват Бога със своите недостатъци и слабости.

Колко време губиш, като живееш под осъждение и с чувство на вина? Колко време губиш? Защото с такива мисли ти правиш точно това – пилееш своето време!

Недей да мислиш колко ужасен си бил преди да познаеш Христос. Вместо това мисли затова, че ти е дадена Божията праведност в Христос. Помни: мислите се превръщат в действия. Ако искаш да се промениш и да започнеш да се държиш по-добре, първо трябва да промениш начина си на мислене. Ако продължаваш да си мислиш колко си лош, ще започнеш да се държиш още по-зле. Всеки път, когато към твоя ум се насочи негативна и осъдителна мисъл, напомни си, че Бог те обича, че си направен праведен в Бога чрез Христос.

С всеки изминал ден ти ще се променяш към по-добро. Всеки ден израстваш духовно. Бог има удивителен план за живота ти. Това са истините, за които трябва да си мислиш.

Това трябва да правиш с ума си!

Умишлено започни да мислиш според Словото на Бога, недей просто да позволяваш да си мислиш за това, което ти дойде на ум, и да го считаш за правилно.

Смъмри дявола и тръгни напред, като започнеш да мислиш за правилните неща!

4. Имай увещателен ум.

Който увещава – в увещаването…

Римляни 12:8

Вярващият, който има Христовия ум, е с позитивни, привдигащи, насърчителни мисли за другите, както и за себе си и своите обстоятелства.

Днес светът отчайващо се нуждае от служението на увещаване. Ти не би могъл да увещаеш когото и да било, ако преди това нямаш добри мисли за него. Не забравяй, че това, което е в сърцето ти, ще излезе от устата ти. Умишлено започни да мислиш, воден от любов към хората.

Имай мисли, мотивирани от любов към хората, говори им думи на насърчение.

Тълковният речник на думите в Новия завет на Вайн дава определение на гръцката дума паракалео, която е преведена като „увещавам“ като „основно да се обърнеш към човек (пара – до, редом до, калео – призовавам) с насърчение, увещание, за да го предизвикаш да се стреми към определено поведение…“[3] Аз си обяснявам това определение като да застанеш редом до един човек и да го насърчаваш да продължава да се стреми към определена посока на действие. Дарбата на увещаване, за която се говори в Римляни 12:8, лесно се забелязва в тези, които я имат. Те винаги казват нещо насърчително или привдигащо на хората, които срещат – нещо, което ги кара да се почувстват насърчени и ги окуражава да продължат напред.

Не всеки има тази дарба, но абсолютно всеки може да се научи да насърчава. Простото правило е: ако нещо не е добро, не мисли за него и не го казвай.

Всеки си има достатъчно проблеми и не бива да му създаваме повече неприятности, като го събаряме със своите думи. Трябва да се изграждаме и насърчаваме един друг в любов (Ефесяни 4:29). Не забравяйте, че любовта винаги вярва в най-доброто за хората (I Коринтяни 13:7).

Когато започнеш да си мислиш хубави неща за другите, ще започнеш да забелязваш как те в действителност се държат добре. Мислите и думите са като съдове или оръжия, с които носим или творчески, или разрушителни сили. Те могат да се използват против Сатана и неговите дела или да го подпомогнат в неговите разрушителни планове.

Молиш ли се за детето си да се промени, а след това си мислиш за какви ли не отрицателни неща за него? Или се молиш за промяна, а след това си мислиш и дори го казваш: „Това дете никога няма да се промени!“ Ако искаш да живееш в победа, трябва да започнеш със съобразяването на мислите си с Божието слово.

Не живеем според Словото, ако мислите ни са противоположни на това, което То казва. Не ходим според Словото, ако не мислим според Него.

Когато се молиш за някой, съобрази мислите си и думите си с това, за което си се молил, и ще започнеш да виждаш промяна.

Тук не говоря за това да бъдеш краен. Ако детето ти има проблеми с дисциплината в училище и някой приятел те попита как се справя, какво ще направиш, ако в действителност не си видял да настъпва промяна в него? Говори истината. Можеш да кажеш: „Все още не съм видяла промяната, но вярвам, че Бог работи и детето ми е обект на Божието действие. Уверена съм, че ще го видя да се променя от слава в слава, малко по малко и ден след ден“.

5. Развий благодарен ум.

Влезте в портите Му със славословие и благодарствен принос и в дворовете Му с хваление! Славословете Го и благословете и възторжено прославете името Му

Псалом 100:4

Човек, който е воден от Христовия ум, ще открие, че мислите му са изпълнени с благодарност и хвала към Господа.

Чрез оплакването се отварят много врати за врага. Много хора са болни и живеят в немощ поради тази болест, наречена оплакване, която атакува мислите и разговорите на хората.

Живот в сила и мощ не може да се живее без благодарност. Библията много пъти говори за принципа на благодарността. Оплакването на глас и дори само в мислите води към смърт, а благодарните устни и благодарното сърце носят живот.

Ако човек няма благодарно сърце (ум), не могат да излязат благодарни думи от устата му. Когато сме благодарни, ние го показваме и изказваме.

БЪДЕТЕ БЛАГОДАРНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Затова чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно и без прекъсване хвалебна жертва, тоест плод от устни, които изповядват, признават и прославят Неговото име.

Евреи 13:15

Кога да бъдем благодарни? По всяко време – във всяка ситуация и във всичко, през което преминаваме – ако правим това, ще влезем в победоносен живот, където дяволът не би могъл да ни контролира.

И как би могъл да ни контролира, когато сме избрали да бъдем радостни и благодарни, без това да зависи от нашите обстоятелства? Да ви призная, този начин на живот понякога изисква жертва на хвала и благодарност, но аз по-скоро съм готова да отдам жертва на хвала или благодарност на Бога, отколкото да пожертвам радостта си заради Сатана. Аз съм научила (и то по трудния начин), че ако започна да мрънкам и ако отказвам да съм благодарна, в крайна сметка предавам радостта си. С други думи я изгубвам заради дух на оплакване и недоволство.

В Псалом 34:1 псалмистът казва: Ще благославям Господа по всяко време; похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. Как мога да благославям Господа? Като позволя хвалението да бъде непрекъснато в мислите и на устните ми.

Научи се да бъдеш благодарен човек – благодарен както на Бога така и на хората. Когато някой направи за тебе нещо добро, не пропускай възможността да му покажеш, че оценяваш стореното.

Показвай благодарност в семейството си към всички негови членове. Толкова често приемаме за даденост това, с което Бог ни е благословил. Един сигурен начин, по който можем да изгубим нещо, е като не го ценим.

Аз много ценя моя съпруг. С него сме женени от дълго време, но никога не пропускам възможността да му покажа колко много го оценявам. Той е изключително търпелив човек и притежава множество добри черти. Знам, че доброто взаимоотношение се поддържа точно от това да показваш на човека срещу теб колко много го цениш и колко си му благодарен за конкретните неща, които той прави за теб.

Аз работя с много хора и непрекъснато ме удивява как някои са дълбоко благодарни и за най-малките неща, които правим за тях, а други никога не са доволни, без значение колко много правим за тях. Вярвам, че част от проблема на тези хора е гордостта. Някои хора са така погълнати от себе си, че колкото и да направиш за тях, смятат, че го заслужават, та дори и много повече от това. Такива хора рядко изразяват благодарност.

Да изразим колко оценяваме другия човек е от полза не само за него, но и за нас, защото това освобождава радост в нас.

Всеки ден си припомняйте отделните неща, за които трябва да сте благодарни. Издигайте ги в молитва пред Господа и по този начин ще изпълните сърцето си с живот и светлина.

БЛАГОДАРЕТЕ ВИНАГИ ЗА ВСИЧКО

И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълвайте се и стимулирайте се от (Святия) Дух.

И разговаряйте се един с друг (говорете на себе си с псалми, химни и духовни песни, като принасяте хвала с гласа си [и с инструменти], като пеете и възпявате Господа в сърцето си.

Като благодарите във всяко време и за всяко нещо на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос.

Ефесяни 5:18-20

Какви невероятни стихове!

Как можем винаги да бъдем изпълнени със Святия Дух? Като се разговаряме със себе си (чрез мислите) и с другите около нас (чрез думите си) с псалми, химни и духовни песни. С други думи, като мислим и говорим според Божието слово и като се изпълваме с него – като принасяме жертва на хвала по всяко време и като благодарим за всичко.

6. Мисли според Словото.

И нямате Неговото Слово (Неговите мисли) постоянно в сърцето си, защото не вярвате, не се доверявате и не уповавате на Този, Когото Той е изпратил. [Поради това не пазиш Неговото послание живо в теб, защото не вярваш в Посланика, Когото Той е изпратил.

Йоан 5:38

Божието Слово, това са мислите на Бога към нас, написани на хартия, за да ги изучаваме и изследваме. Неговото Слово изявява начина, по който Той мисли за всяка ситуация и тема.

В Йоан 5:38 Исус смъмри някои невярващи. От този превод виждаме, че Божието Слово е писмен израз на Неговите мисли, и че всички хора, които искат да вярват и да преживяват добрите резултати от вярата, трябва да позволят на Неговото Слово да бъде едно живо послание вътре в сърцата им. Това може да се постигне само чрез размишление върху Словото на Бога. По този начин Неговите мисли могат да станат наши мисли – единственият начин Да развием Христовия ум в нас.

Библията казва в Йоан 1:14, че Исус е Словото, което стана плът. това не би било възможно, ако неговият ум не е бил постоянно изпълван с Божието Слово.

Размишляването върху Божието Слово е един от най-важните принципи в живота, които можем да научим. Според Тълковния речник на думите в Новия завет на Вайн двете думи, които са преведени като размишлявам (медитирам) означават: „загрижен съм за“, „внимавам, практикувам“, „усърден съм в“, широкоразпространеният превод на думата е „упражнявам, практикувам, обмислям, представям си, премислям…“.[4] Друг източник добавя: „мърморя“ или „мрънкам“ към значението на тази дума.[5]

Не мога да подчертая достатъчно силно колко важен е този принцип. Аз го наричам принцип на живот, защото размишляването върху Божието Слово носи живот както на нас, така и на тези, които са около нас.

Много християни се боят от размишляването (медитирането) върху Словото поради езическите и окултни практики на меди-тиране. Но аз искам да ви предизвикам да помислите за това, че Сатана всъщност никога не е имал оригинална идея, която да се е родила от него. Той взема това, което принадлежи на Царството на Светлината, и го извращава, за да го използва в царството на мрака. Трябва да сме достатъчно мъдри, за да осъзнаем, че след като размишляването (медитирането) произвежда такава сила за злото, тогава то би могло да произведе още по-голяма сила и за каузата на доброто. Принципът на размишляването идва от самото Божие Слово. Нека видим какво казва Библията за това.

РАЗМИШЛЯВАЙ И ПРЕУСПЯВАЙ

Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея ден и нощ, за да наблюдаваш и да ,    постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще преуспяваш в пътя си и ще постъпваш мъдро и ще имаш добър успех.

Исус Навин 1:8

В този стих Господ ни казва съвсем ясно, че не бихме могли да започнем да практикуваме Словото, ако преди това не размишляваме върху Него.

Псалом 1:2-3 говори за благочестивия човек, като казва: но се наслаждава и жадува за закона на Господа и в Неговия закон [постановленията, наставленията и поученията на Бога се поучава [размишлява и изучава] по обичая си ден и нощ. Той ще бъде като дърво, посадено [и отгледано) при потоци води, което дава плода си на времето си и чието листо не повяхва; във всичко, което върши ще благоуспява [и ще стига до зрялост].

РАЗМИШЛЯВАЙ И БЪДИ ИЗЦЕЛЕН

Сине мой, внимавай в словата ми, преклони ухо и се покори на беседите ми.

Да не се отдалечават от очите ти, пази ги в центъра на сърцето си,

защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление и здраве за цялата им снага.

Притчи 4:20-22           

Помнете, че едно от обясненията на думата „размишлявам, медитирам“ е да внимаваш и да зачиташ. Така и ние трябва да внимаваме на Словото, както и на тези стихове, които говорят, че Словото е източник на изцеление и здраве за тялото.

Когато размишляваш (обмисляш, премисляш) върху Божието Слово в ума си, това всъщност оказва влияние върху физическото ни тяло. Дори външният ми вид се е променил през последните осемнадесет години. Хората ми казват, че днес аз изглеждам поне с петнадесет години по-млада, отколкото изглеждах преди да започна да изучавам усърдно Божието Слово и да го направя център на моето внимание и живот.

СЛУШАЙ, ЗА ДА ПОЖЪНЕШ

Каза им също: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка [на мислене и изучаване]намерите [истината, която чувате], ще ви се отмери [добродетел и знание), и на вас, които слушате, ще ви се прибави [още повече].

Марк 4:24

Това е като принципа на сеене и жънене. Колкото повече посеете толкова повече ще пожънете във време на жътва. Господ казва в Марк 4:24, че колкото повече време посвещаваме да размишляваме за Божието Слово, толкова повече ще получим от Него.

ЧЕТИ, ЗА ДА ПОЖЪНЕШ

[Нещата са скрити само временно, за да бъдат открити       един ден.) Защото няма нещо тайно, което да не се яви; нито е имало нещо [временно] спотаено, освен за да излезе наяве.

Марк 4:22

Тези стихове определено показват, че в Божието Слово има скрито съкровище, изключителни животодаряващи тайни, които Бог иска да ни изяви. Те биват открити единствено на тези, които размишляват, обмислят, изучават, практикуват и изговарят Божието Слово.

От личния си опит като учител на Божието Слово съм разбрала истината на този принцип. Сякаш това, което Бог може да ми покаже от един стих от Словото Си, е безгранично. Всеки път, когато го изучавам, аз получавам нещо различно. Когато го прочета за пореден път, откривам нещо ново, което дотогава не съм забелязвала.

Господ непрекъснато открива Своите тайни на тези, които са прилежни в изучаването на Словото Му. Не се опитвайте да живеете на гърба на нечие чуждо откровение. Изучавайте лично Божието Слово и позволете на Святия Дух да благослови живота ви с истината.

Аз мога дълго да говоря по темата за изучаването на Божието Слово. Както вече казах, размишляването върху Писанието е един от най-важните принципи, които аз и ти можем да научим. Всеки ден, всяка минута можете да искате от Святия Дух да ви напомня отделни стихове, за да размишлявате върху тях. Ще се изненадате колко голяма сила ще се освободи в живота ви, когато се научите да практикувате този принцип. Колкото повече размишлявате и изучавате Божието Слово, толкова повече ще можете да черпите сила от Него във време на нужда. Помнете, че силата да изпълниш Словото идва от практикуването на принципа на размишляват върху Него.

ПРИЕМАЙ С ГОТОВНОСТ БОЖИЕТО СЛОВО

Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, приемете и приветствайте с кротък (нежен, скромен) дух всаденото и вкорененото [в сърцата ви] Слово, което има силата да спаси душите ви.

Яков 1:21

От този пасаж в Писанието ясно виждаме, че Божието Слово има силата да ни избави от живота на греха, но това става единствено, ако го приемем и бъде вкоренено и присадено в сърцата и умовете ни. Това вкореняване става чрез внимаването и изучаването на Божието Слово – като изпълваме с него умовете си повече, отколкото с всяко друго нещо.

Ако аз и ти непрекъснато си мислим за своите проблеми, ще се заровим по-дълбоко в тях. Ако размишляваме за това, което не е наред в живота ни или в живота на някой друг, ще се уверяваме все повече в дълбочината на нашия проблем и никога няма да видим разрешение. Това е същото, като да има на разположение океан, пълен с живот, предоставен за нас. Инструментът, който ни е даден, за да черпим от този живот, е усърдното изучаване и размишляване върху Божието Слово.

Нашето служение е наречено „Живот в Словото“ и от опит мога да кажа, че наистина животът идва от Словото на Бог.

ЗАТОВА ИЗБЕРИ ЖИВОТА

Понеже умът на плътта [който е само усещане и разум без Святия Дух] е смърт [смърт, която съдържа всички нещастия, идващи от греха]; а умът на [Святия] Дух значи живот и мир [на душата], [от сега и завинаги].

Римляни 8:6

Добър начин, по който да завърша тази част от книгата, е като Ви припомня Филипяни 4:8: … всичко, което е истинно, което е почтено, което е честно, което е прилично, което е справедливо което е чисто, което е прекрасно и мило, което е любезно и привлекателно и добро, ако има нещо добродетелно и превъзходно, и ако има нещо похвално, за това мислете, това отчитайте, това обмисляйте [съсредоточете вниманието и мислите си върху тези неща].

Този пасаж описва състоянието, в което трябва да се намира твоят ум. Ти имаш Христовия ум, започни да го използваш! Ако Той не мисли за това и ти не трябва да го правиш!

Чрез постоянното „внимаване“ за мислите, които имате, започва пленяването им в покорство на Исус Христос (II Коринтяни 10:5).

Святият Дух ще ви напомня ако умът ви тръгне в погрешна посока, но след това трябва сами да вземете решението да го промените. В ума на плътта ли ще се влеете или в ума на Духа? Единият води към смърт,  другият към живот. Решението е само ваше!

Изберете живота![1] Webster’s „потискам, угнетявам“

[2] Webster’s „Потиснат, угнетен“

[3] Vine, том II, страница 60

[4] Vine, том IV, страница 55

[5] Strong’s New Exhaustive Concordance, „Еврейски и халдейски речник“, страница 32